projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 154

PostHeaderIconСписък 154

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано във вторник, 10.03.2015г.          

валидно до 24.03.2015г., 17:00 часа           

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документ

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължение

№ и дата на  Съобщение почл.32 от  ДОПК

 1

АУ003028 от 28.11.2014г.

 

АУЗД

СПАС ИЛИЕВ КАРАПЕТРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Виделина” №001, вх.А, ет.04, ап.011

*****

ДПС

Изх № 13-С-82 от

10.03.2015г.

 2

ПДП003257 от

04.12.2014г.

 

ПОКАНА

СПАС ИЛИЕВ КАРАПЕТРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Виделина” №001, вх.А, ет.04, ап.011

*****

ДПС

Изх № 13-С-82 от

10.03.2015г.

 3

АУ003033 от 28.11.2014г.

 

АУЗД

ПЕТЯ ВЕЛИЧКОВА ТОПАЛОВА

гр.Пазарджик, ул.”Тинтява” №007, ет.05, ап.015

*****

ДНИ/ТБО ДПС

Изх № 13-П-41 от

10.03.2015г.

 4

ПДП003218от

01.12.2014г.

 

ПОКАНА

ПЕТЯ ВЕЛИЧКОВА ТОПАЛОВА

гр.Пазарджик, ул.”Тинтява” №007, ет.05, ап.015

*****

ДНИ/ТБО ДПС

Изх № 13-П-41 от

10.03.2015г.

 5

АУ003037от 01.12.2014г.

АУЗД

КОСТАДИНКА КРАСИМИРОВА ДЗЪНГОВА

гр.Пазарджик, ул.”Стоян Василев ” №2, вх.А, ет.08, ап.032

*****

ДНИ/ТБО/

ДПС

 

Изх № 13-К-40 от

10.03.2015г.

 6

ПДП003220 от

01.12.2014г.

ПОКАНА

КОСТАДИНКА КРАСИМИРОВА ДЗЪНГОВА

гр.Пазарджик, ул.”Стоян Василев ” №2, вх.А, ет.08, ап.032

*****

ДНИ/ТБО/

ДПС

 

Изх № 13-К-40 от

10.03.2015г.

 7

АУ003038 от 01.12.2014г.

АУЗД

ЕВГЕНИЯ ЯНКОВА СПАСОВА

гр.Пазарджик, ул.”Марица” №69

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Е-27 от

10.03.2015г.

 8

ПДП003217 от

01.12.2014г.

ПОКАНА

ЕВГЕНИЯ ЯНКОВА СПАСОВА

гр.Пазарджик, ул.”Марица” №69

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Е-27 от

10.03.2015г.

 9

АУ003044 от 01.12.2014г.

 

АУЗД

ИВА СТОЙКОВА ИВАНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска ” №027, ет.06, ап.018

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-И-39 от

10.03.2015г.

 10

ПДП003223 от

01.12.2014г.

 

ПОКАНА

ИВА СТОЙКОВА ИВАНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска ” №027, ет.06, ап.018

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-И-39 от

10.03.2015г.

11 

АУ003052 от 02.12.2014г.

 

АУЗД

СЛАВКА НАЙДЕНОВА ДОКУЛЯНКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Буная” №026

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-С-84 от

10.03.2015г.

 12

ПДП003235 от

02.12.2014г.

 

ПОКАНА

СЛАВКА НАЙДЕНОВА ДОКУЛЯНКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Буная” №026

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-С-84 от

10.03.2015г.

13

АУ003062 от 02.12.2014г.

 

АУЗД

СТОЯНКА НИКОЛОВА КЪНЧЕВА

с. Величково, ул. “Двадесет и пета” №014

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-С-85 от

10.03.2015г.

 14

ПДП003245 от

02.12.2014г.

 

ПОКАНА

СТОЯНКА НИКОЛОВА КЪНЧЕВА

с. Величково, ул. “Двадесет и пета” №014

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-С-85 от

10.03.2015г.

15 

АУ003075 от 04.12.2014г.

 

АУЗД

ПЕТКО ХРИСТОВ АПОСТОЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Пирдоп” №002, вх.Б, ет.01, ап.027

*****

ДПС

 

Изх № 13-П-42 от

10.03.2015г.

 16

ПДП003262 от

05.12.2014г.

 

ПОКАНА

ПЕТКО ХРИСТОВ АПОСТОЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Пирдоп” №002, вх.Б, ет.01, ап.027

*****

ДПС

 

Изх № 13-П-42 от

10.03.2015г.

 17

АУ003076 от 04.12.2014г.

 

АУЗД

МАРИЯ ДЕЛЧЕВА КОСТАДИНОВА

с. Ивайло, ул. “Петнадесета” №011

*****

ДПС

 

Изх № 13-М-47 от

10.03.2015г.

18

ПДП003263 от

05.12.2014г.

 

ПОКАНА

МАРИЯ ДЕЛЧЕВА КОСТАДИНОВА

с. Ивайло, ул. “Петнадесета” №011

*****

ДПС

 

Изх № 13-М-47 от

10.03.2015г.

 19

АУ003148 от 11.12.2014г.

АУЗД

НАДЕЖДА ВАСИЛЕВА РАНГЕЛОВА

с. Мало Конаре, ул. “Тридесет и пета” №7

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Н-44 от

10.03.2015г.

 20

ПДП003327 от

11.12.2014г.

ПОКАНА

НАДЕЖДА ВАСИЛЕВА РАНГЕЛОВА

с. Мало Конаре, ул. “Тридесет и пета” №7

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Н-44 от

10.03.2015г.

 21

АУ003152 от 11.12.2014г.

АУЗД

ЖЕЧКА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Райко Алексиев” №015, ет.06, ап.040

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Ж-7 от

10.03.2015г.

 22

ПДП003336 от

11.12.2014г.

ПОКАНА

ЖЕЧКА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Райко Алексиев” №015, ет.06, ап.040

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Ж-7 от

10.03.2015г.

 23

АУ003163 от 12.12.2014г.

АУЗД

АЛЕКСАНДРА КРЕНТСИЛОВА

СТОЯНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Свобода” №013, ет.06, ап.022

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-71 от

10.03.2015г.

24

ПДП003347 от

12.12.2014г.

ПОКАНА

АЛЕКСАНДРА КРЕНТСИЛОВА

СТОЯНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Свобода” №013, ет.06, ап.022

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-71 от

10.03.2015г.

 25

АУ003167 от 12.12.2014г.

АУЗД

ИВАН СТОЯНОВ СТОЯНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Павел Бобеков” №048

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-И-40 от

10.03.2015г.

 26

ПДП003345 от

12.12.2014г.

ПОКАНА

ИВАН СТОЯНОВ СТОЯНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Павел Бобеков” №048

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-И-40 от

10.03.2015г.

 27

АУ003168 от 12.12.2014г.

АУЗД

НЕНКО ИВАНОВ СТОЯНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Павел Бобеков” №048

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Н-45 от

10.03.2015г.

 28

ПДП003348 от

12.12.2014г.

ПОКАНА

НЕНКО ИВАНОВ СТОЯНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Павел Бобеков” №048

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Н-45 от

10.03.2015г.

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на от 10.03.2015г. 

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 24.03.2015г.