projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 155

PostHeaderIconСписък 155

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано във вторник, 10.03.2015г.          

валидно до 24.03.2015г., 17:00 часа           

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

                                                                                                                                                           

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задължено лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължение

№ и дата на  Съобщение почл.32 от  ДОПК

 1

АУ002956 от 24.11.2014г.

 

АУЗД

ВАСИЛ ДИМИТРОВ МИЛОВ

гр.Пазарджик,ул.”Пловдивска” №016, ет.05, ап.010

******

ДПС

Изх №13-В-46 от

10.03.2015г.

 2

ПДП003133 от

24.11.2014г.

 

ПОКАНА

ВАСИЛ ДИМИТРОВ МИЛОВ

гр.Пазарджик,ул.”Пловдивска” №016, ет.05, ап.010

******

ДПС

Изх №13-В-46 от

10.03.2015г.

 3

АУ002962 от 24.11.2014г.

 

АУЗД

ДЕЛКА СТОЕВА ЙОРДАНОВА

с.Мало Конаре,ул.”Деведесет и пета” №006

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Д-51 от

10.03.2015г.

 4

ПДП003146 от

24.11.2014г.

 

ПОКАНА

ДЕЛКА СТОЕВА ЙОРДАНОВА

с.Мало Конаре,ул.”Деведесет и пета” №006

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Д-51 от

10.03.2015г.

 5

АУ002964 от 24.11.2014г.

 

АУЗД

ГАЛИНА СТЕФАНОВА КРЪСТЕВА

гр.Пазарджик,ул.”Райко Алексиев” №023, ет.06, ап.022

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Г-46 от

10.03.2015г.

 6

ПДП003150 от

25.11.2014г.

 

ПОКАНА

ГАЛИНА СТЕФАНОВА КРЪСТЕВА

гр.Пазарджик,ул.”Райко Алексиев” №023, ет.06, ап.022

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Г-46 от

10.03.2015г.

 7

АУ002975 от 25.11.2014г.

 

АУЗД

ЙОРДАНКА ТОДОРОВА ЙОРДАНОВА

гр.Пазарджик,бул.”Княгиня Мария Луиза” №161, ет.4, ап.10

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Й-11 от

10.03.2015г.

 8

ПДП003158 от

26.11.2014г.

 

ПОКАНА

ЙОРДАНКА ТОДОРОВА ЙОРДАНОВА

гр.Пазарджик,бул.”Княгиня Мария Луиза” №161, ет.4, ап.10

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Й-11 от

10.03.2015г.

 9

АУ002978 от 25.11.2014г.

 

АУЗД

НЕВЕНА ВАСИЛЕВА КОСТАДИНОВА

гр.Пазарджик,ул.”Свобода” №001, ет.02, ап.008

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Н-43 от

10.03.2015г.

 10

ПДП003155 от

25.11.2014г.

 

ПОКАНА

НЕВЕНА ВАСИЛЕВА КОСТАДИНОВА

гр.Пазарджик,ул.”Свобода” №001, ет.02, ап.008

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Н-43 от

10.03.2015г.

11 

АУ002989 от 25.11.2014г.

 

АУЗД

ВАСИЛ ПЕТРОВ ЧИЛОВ

гр.Пазарджик,ул.”Дунав” №005, ет.01, ап.002

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-В-47 от

10.03.2015г.

 12

ПДП003173 от

26.11.2014г.

 

ПОКАНА

ВАСИЛ ПЕТРОВ ЧИЛОВ

гр.Пазарджик,ул.”Дунав” №005, ет.01, ап.002

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-В-47 от

10.03.2015г.

 13

АУ002990 от 25.11.2014г.

 

АУЗД

СВЕТЛА СТОЯНОВА ЧИЛОВА

гр.Пазарджик,ул.”Дунав” №005, ет.01, ап.002

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-С-80 от

10.03.2015г.

 14

ПДП003174 от

26.11.2014г.

 

ПОКАНА

СВЕТЛА СТОЯНОВА ЧИЛОВА

гр.Пазарджик,ул.”Дунав” №005, ет.01, ап.002

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-С-80 от

10.03.2015г.

 15

АУ002996 от 26.11.2014г.

 

АУЗД

ТАНЯ НИКОЛОВА МИХАЙЛОВА

гр.Пазарджик,ул.”Бузлуджа” №035

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Т-29 от

10.03.2015г.

 16

ПДП003176 от

26.11.2014г.

 

ПОКАНА

ТАНЯ НИКОЛОВА МИХАЙЛОВА

гр.Пазарджик,ул.”Бузлуджа” №035

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Т-29 от

10.03.2015г.

 17

АУ002998 от 26.11.2014г.

 

АУЗД

ФИЛИП АСЕНОВ МИХАЙЛОВ

гр.Пазарджик,ул.”Бузлуджа” №035, ет.02, ап.004

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Ф-9 от

10.03.2015г.

 18

ПДП003179 от

26.11.2014г.

 

ПОКАНА

ФИЛИП АСЕНОВ МИХАЙЛОВ

гр.Пазарджик,ул.”Бузлуджа” №035, ет.02, ап.004

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Ф-9 от

10.03.2015г.

 19

АУ003004 от 26.11.2014г.

 

АУЗД

ИВАН АЛЕКСАНДРОВ БЛАГОВ

с. Говедаре, ул.”Трета” №024

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-И-38 от

10.03.2015г.

 20

ПДП003196 от

27.11.2014г.

 

ПОКАНА

ИВАН АЛЕКСАНДРОВ БЛАГОВ

с. Говедаре, ул.”Трета” №024

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-И-38 от

10.03.2015г.

 21

АУ003005 от 26.11.2014г.

 

АУЗД

ВАСИЛКА СТАНОЕВА БЛАГОВА

с. Говедаре, ул.”Трета” №024

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-В-48 от

10.03.2015г.

 22

ПДП003197 от

27.11.2014г.

 

ПОКАНА

ВАСИЛКА СТАНОЕВА БЛАГОВА

с. Говедаре, ул.”Трета” №024

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-В-48 от

10.03.2015г.

23 

АУ003022 от 27.11.2014г.

 

АУЗД

СТОЯН ДИМИТРОВ НИКОЛОВ

с. Огняново, ул.”Св. Св.Кирил и Методий” №034

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-С-81 от

10.03.2015г.

 24

ПДП003203 от

27.11.2014г.

 

ПОКАНА

СТОЯН ДИМИТРОВ НИКОЛОВ

с. Огняново, ул.”Св. Св.Кирил и Методий” №034

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-С-81 от

10.03.2015г.

 25

АУ003025 от 28.11.2014г.

АУЗД

ПЕТЪР НИКОЛАЕВ ЗАХАРИЕВ

гр.Пазарджик,ул.”Райко Алексиев” №027, ет.06, ап.040

******

ДПС

Изх №13-П-40 от

10.03.2015г.

 26

ПДП003209 от

28.11.2014г.

 

ПОКАНА

ПЕТЪР НИКОЛАЕВ ЗАХАРИЕВ

гр.Пазарджик,ул.”Райко Алексиев” №027, ет.06, ап.040

******

ДПС

Изх №13-П-40 от

10.03.2015г.

 27

АУ003027 от 28.11.2014г.

АУЗД

АНАСТАСИЯ СЛАВЕЙКОВА ЙОСКОВА

гр.Пазарджик,ул.”Огоста” №011

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-А-70 от

10.03.2015г.

 28

ПДП003215 от

28.11.2014г.

 

ПОКАНА

АНАСТАСИЯ СЛАВЕЙКОВА ЙОСКОВА

гр.Пазарджик,ул.”Огоста” №011

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-А-70 от

10.03.2015г.

                                                                                                                                          

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул.

“България” №2 на от 10.03.2015г. 

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 24.03.2015г.