projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Съобщение относно разрешение за изработване на ПУП

PostHeaderIconСъобщение относно разрешение за изработване на ПУП

There are no translations available.

СЪОБЩЕНИЕ

                                      

            Община Пазарджик на основание чл. 124 „б” ал. 2 и ал. 4 от ЗУТ съобщава, че  се разрешава изработване на ПУП, както следва:        

         Заповед №  06 / 21.01.2015 г. за изработване на проект за изменение  на ПУП-ПР  за п.и. с идентификатори 55155.505.9592, 55155.505.1058 и 55155.505.158 в кв. 65 по плана на гр. Пазарджик

         Заповед №  18 / 24.02.2015 г. за изработване на проект за изменение  на ПУП-ПР и ПЗ за УПИ 20 /п.и.  000403/ от Парцеларен план на Стоп. двор, местн. „Орешака” в земл. на с. Огняново  

         Заповед №  19 / 27.02.2015 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ   за  УПИ VІІ-7474 / п.и. с идентификатор 55155.502.1631 / в кв. 142а по плана на гр. Пазарджик

         Заповед №  20 / 04.03.2015 г. за изработване на проект за изменение  на ПРЗ за УПИ V /п.и. 176005 /, УПИ VІ /п.и. 176006 /, УПИ VІІ /п.и. 176007 / и  УПИ VІІІ /п.и. 176008 / от Парцеларен план на Стопански двор, местн. „Дервишите” в земл. Ляхово       

         Заповед №  21 / 04.03.2015 г. за изработване на проект за изменение  на ПУП-ПРЗ  за  УПИ  ІІ-73/п.и. с идент. 55155.503.73/ и УПИ ІІІ-72 /п.и. с идент. 55155.503.72 и 55155.503.75 / в кв. 1259 по плана на гр. Пазарджик

         Заповед № 22 / 04.03.2015 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за п.и. с идент. 55155.502.1603 в новообособен кв. 541 по плана на гр. Пазарджик

          Заповед № 25 / 05.03.2015 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПЗ и РУП за УПИ ІІІ, ІV, V, VІ, VІІ, VІІІ и Х  в кв. 322 по плана на гр. Пазарджик

          Заповед № 27 / 09.03.2015 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ ІІ-676, За производствена дейност и І-608, За производство на тестени изделия, местн. „Татар екин” в земл. Драгор

          Решение №  27 от 26.02.2015 г., взето с  Протокол  №  3  за изработване на проект на ПУП-ПРЗ  за п.и.  110003 и 110004, местн. „Кутела”  в земл. на с. Црънча

          Решение №  28 от 26.02.2015 г., взето с  Протокол  №  3  за изработване на проект на ПУП-ПРЗ  за п.и. 121021, местн. „Стърчи крак”  в земл. на с. Црънча

          Решение №  29 от 26.02.2015 г., взето с  Протокол  №  3  за изработване на проект на ПУП-ПРЗ  за п.и. 000096, местн. „Татар екин”  в земл. на с. Драгор

         Решение №  31 от 26.02.2015 г., взето с  Протокол  №  3  за изработване на проект на ПУП-ПРЗ  за част от п.и. 052004 /проектен имот 052011 /, местн. „Млечока”  в земл. на с. Братаница