projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Съобщение относно възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Изпълнение на технически проект за обект: улици: от осова точка 7 и от осова точка 10 до осова точка 17 и осова точка 18; от осова точка 14 до осова точка 16; I - ви етап:

PostHeaderIconСъобщение относно възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Изпълнение на технически проект за обект: улици: от осова точка 7 и от осова точка 10 до осова точка 17 и осова точка 18; от осова точка 14 до осова точка 16; I - ви етап:

Pismo_medii_osi