projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 156

PostHeaderIconСписък 156

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано във четвъртък, 12.03.2015г.          

валидно до 26.03.2015г., 17:00 часа           

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

№ и дата на Документа

Вид на документ

Име на задължено

лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължение

№ и дата на  Съобщение почл.32 от  ДОПК

 1

АУ003077 от 04.12.2014г.

 

АУЗД

АНГЕЛ СЛАВЧОВ СЛАВКОВ

с. Драгор, ул.”Първа” №047

******

ДНИ/ТБО ДПС

Изх №13-А-73 от

12.03.2015г.

 2

ПДП003259 от

04.12.2014г.

 

ПОКАНА

АНГЕЛ СЛАВЧОВ СЛАВКОВ

с. Драгор, ул.”Първа” №047

******

ДНИ/ТБО ДПС

Изх №13-А-73 от

12.03.2015г.

 3

АУ003085 от 05.12.2014г.

 

АУЗД

ВАСИЛКА СОФИЕВА МАНЧЕВА

гр.Пазарджик,

ул.”Спартак” №010, ет.03, ап.009

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-В-49 от

12.03.2015г.

 4

ПДП003272 от

05.12.2014г.

 

ПОКАНА

ВАСИЛКА СОФИЕВА МАНЧЕВА

гр.Пазарджик,

ул.”Спартак” №010, ет.03, ап.009

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-В-49 от

12.03.2015г.

 5

АУ003086 от 05.12.2014г.

 

АУЗД

АНГЕЛИНА ЛЮБЕНОВА ИБРОВА

гр.Пазарджик,

ул.”Здравец” №045

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-А-74 от

12.03.2015г.

 6

ПДП003279 от

08.12.2014г.

 

ПОКАНА

АНГЕЛИНА ЛЮБЕНОВА ИБРОВА

гр.Пазарджик,

ул.”Здравец” №045

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-А-74 от

12.03.2015г.

 7

АУ003097 от 05.12.2014г.

 

АУЗД

ЦВЕТАНКА ИВАНОВА ДЕЛЧЕВА

гр.Пазарджик,

ул.”Болнична” №047, ет.02, ап.006

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Ц-9 от

12.03.2015г.

 8

ПДП003286 от

08.12.2014г.

 

ПОКАНА

ЦВЕТАНКА ИВАНОВА ДЕЛЧЕВА

гр.Пазарджик,

ул.”Болнична” №047, ет.02, ап.006

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Ц-9 от

12.03.2015г.

 9

АУ003103 от 05.12.2014г.

 

АУЗД

ГЕОРГИ МЛАДЕНОВ ДРАМОВ

гр.Пазарджик,

ул.”Дунав” №004, ет.03, ап.017

******

ДПС

Изх №13-Г-48 от

12.03.2015г.

 10

ПДП003293 от

08.12.2014г.

 

ПОКАНА

ГЕОРГИ МЛАДЕНОВ ДРАМОВ

гр.Пазарджик,

ул.”Дунав” №004, ет.03, ап.017

******

ДПС

Изх №13-Г-48 от

12.03.2015г.

11 

АУ003104 от 05.12.2014г.

 

АУЗД

ДОНКА ДИМИТРОВА ЦОНЧЕВА

гр.Пазарджик,ул.”Цар Калоян” №083

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Д-53 от

12.03.2015г.

 12

ПДП003291 от

08.12.2014г.

 

ПОКАНА

ДОНКА ДИМИТРОВА ЦОНЧЕВА

гр.Пазарджик,ул.”Цар Калоян” №083

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Д-53 от

12.03.2015г.

 13

АУ003109 от 08.12.2014г.

 

АУЗД

МАРИЯ КОСТАДИНОВА ГЕОРГИЕВА

с. Братаница,

ул.”Шеста” №002

******

ДНИ/ТБО ДПС

Изх №13-М-48 от

12.03.2015г.

14 

ПДП003298 от

08.12.2014г.

 

ПОКАНА

МАРИЯ КОСТАДИНОВА ГЕОРГИЕВА

с. Братаница,

ул.”Шеста” №002

******

ДНИ/ТБО ДПС

Изх №13-М-48 от

12.03.2015г.

15

АУ003113 от 08.12.2014г.

 

АУЗД

ГЕНКА АЛЕКСАНДРОВА КУКУШЕВА

гр.Пазарджик,ул.”Осми март” №012, вх.Б, ет.08, ап.047

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Г-49 от

12.03.2015г.

 16

ПДП003295 от

08.12.2014г.

 

ПОКАНА

ГЕНКА АЛЕКСАНДРОВА КУКУШЕВА

гр.Пазарджик,

ул.”Осми март” №012, вх.Б, ет.08, ап.047

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Г-49 от

12.03.2015г.

 17

АУ003114 от 08.12.2014г.

 

АУЗД

МИТКО АТАНАСОВ АНГЕЛОВ

гр.Пазарджик,

ул.”Огоста” №375

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-М-49 от

12.03.2015г.

 18

ПДП003294 от

08.12.2014г.

 

ПОКАНА

МИТКО АТАНАСОВ АНГЕЛОВ

гр.Пазарджик,

ул.”Огоста” №375

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-М-49 от

12.03.2015г.

 19

АУ003123 от 09.12.2014г.

 

АУЗД

ТОДОРКА ДИМИТРОВА ВАСЕВА

гр.Пазарджик,бул.”Христо Ботев” №001, вх.Г, ет.06, ап.016

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Т-30 от

12.03.2015г.

20 

ПДП003306 от

09.12.2014г.

 

ПОКАНА

ТОДОРКА ДИМИТРОВА ВАСЕВА

гр.Пазарджик,бул.”Христо Ботев” №001, вх.Г, ет.06, ап.016

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Т-30 от

12.03.2015г.

 21

АУ003141 от 11.12.2014г.

 

АУЗД

ВАСКЕН БАЙРЯМОВ АЙРУЛОВ

гр.Пазарджик,

ул.”Портокал” №056

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-В-50 от

12.03.2015г.

 22

ПДП003322 от

11.12.2014г.

 

ПОКАНА

ВАСКЕН БАЙРЯМОВ АЙРУЛОВ

гр.Пазарджик,

ул.”Портокал” №056

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-В-50 от

12.03.2015г.

 23

АУ003142 от 11.12.2014г.

 

АУЗД

ЛАЗАРИНА АЛЕКСАНДРОВА ВАСИЛЕВА

гр.Пазарджик,

ул.”Рила” №027

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Л-23 от

12.03.2015г.

24

ПДП003334 от

11.12.2014г.

 

ПОКАНА

ЛАЗАРИНА АЛЕКСАНДРОВА ВАСИЛЕВА

гр.Пазарджик,

ул.”Рила” №027

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Л-23 от

12.03.2015г.

 25

АУ003145 от 11.12.2014г.

АУЗД

ФАНКА ВАСИЛЕВА СОЛАКОВА

гр.Пазарджик,

ул.”Пловдивска” №097, ет.06, ап.022

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Ф-10 от

12.03.2015г.

26

ПДП003325 от

11.12.2014г.

 

ПОКАНА

ФАНКА ВАСИЛЕВА СОЛАКОВА

гр.Пазарджик,

ул.”Пловдивска” №097, ет.06, ап.022

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Ф-10 от

12.03.2015г.

 27

АУ003146 от 11.12.2014г.

АУЗД

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ

гр.Пазарджик,ул.”Рила” №027, ет.2

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Н-46 от

12.03.2015г.

 28

ПДП003335 от

11.12.2014г.

 

ПОКАНА

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ

гр.Пазарджик,ул.”Рила” №027, ет.2

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Н-46 от

12.03.2015г.

                            

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул.

“България” №2 на от 12.03.2015г. 

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 26.03.2015г.