projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 157

PostHeaderIconСписък 157

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано във четвъртък, 12.03.2015г.          

валидно до 26.03.2015г., 17:00 часа           

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължение

№ и дата на  Съобщение почл.32 от  ДОПК

 1

АУ003162 от 12.12.2014г.

 

АУЗД

ВАСИЛ ИВАНОВ СТОЯНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Павел Бобеков” №048

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-В-51 от

12.03.2015г.

ПДП003343 от

12.12.2014г.

 

ПОКАНА

ВАСИЛ ИВАНОВ СТОЯНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Павел Бобеков” №048

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-В-51 от

12.03.2015г.

 3

АУ003171 от 12.12.2014г.

 

АУЗД

ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ КЪЛВАЧЕВ

гр.Стара Загора, ул.”Генерал Столетов” №093, ет.05, ап.013

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Й-12 от

12.03.2015г.

 4

ПДП003463 от

22.12.2014г.

 

ПОКАНА

ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ КЪЛВАЧЕВ

гр.Стара Загора, ул.”Генерал Столетов” №093, ет.05, ап.013

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Й-12 от

12.03.2015г.

 5

АУ003175от 12.12.2014г.

АУЗД

МИЛКАНА ЖИВКОВА ВЛАХОВА

гр.Пазарджик, ул.”Георги Бенковски ” №088, ет.02, ап.006

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-М-50 от

12.03.2015г.

 6

ПДП003352 от

12.12.2014г.

ПОКАНА

МИЛКАНА ЖИВКОВА ВЛАХОВА

гр.Пазарджик, ул.”Георги Бенковски ” №088, ет.02, ап.006

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-М-50 от

12.03.2015г.

 7

АУ003179 от 12.12.2014г.

АУЗД

РОСИЦА МИЛЧОВА МИХАЙЛОВА

гр.Пазарджик, ул.”Спартак” №008, ет.08, ап.030

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Р-32 от

12.03.2015г.

 8

ПДП003353 от

12.12.2014г.

ПОКАНА

РОСИЦА МИЛЧОВА МИХАЙЛОВА

гр.Пазарджик, ул.”Спартак” №008, ет.08, ап.030

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Р-32 от

10.03.2015г.

АУ003180 от 12.12.2014г.

 

АУЗД

НИКОЛАЙ ЙОСИФОВ МИХАЙЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Спартак” №008, ет.08, ап.030

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Н-47 от

12.03.2015г.

 10

ПДП003354 от

12.12.2014г.

 

ПОКАНА

НИКОЛАЙ ЙОСИФОВ МИХАЙЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Спартак” №008, ет.08, ап.030

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Н-47 от

12.03.2015г.

11 

АУ003185 от 13.12.2014г.

 

АУЗД

КРАСИМИР ПАВЛОВ МОНЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Георги Бенковски ” №104, ет.06, ап.021

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-К-41 от

12.03.2015г.

 12

ПДП003365 от

13.12.2014г.

 

ПОКАНА

КРАСИМИР ПАВЛОВ МОНЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Георги Бенковски ” №104, ет.06, ап.021

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-К-41 от

12.03.2015г.

 13

АУ003190 от 15.12.2014г.

 

АУЗД

“КРАСИМПЕКС БИЛДИНГ” ЕООД

гр.Пазарджик, ул.”Цар Шишман” №7А

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-38-41 от

12.03.2015г.

 14

ПДП003368 от

15.12.2014г.

 

ПОКАНА

“КРАСИМПЕКС БИЛДИНГ” ЕООД

гр.Пазарджик, ул.”Цар Шишман” №7А

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-38-41 от

12.03.2015г.

 15

АУ003192 от 15.12.2014г.

 

АУЗД

МАРИН ИВАНОВ БЪРЗАКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Болнична” №033,  ет.08, ап.030

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-М-51 от

12.03.2015г.

16 

ПДП003369 от

15.12.2014г.

 

ПОКАНА

МАРИН ИВАНОВ БЪРЗАКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Болнична” №033,  ет.08, ап.030

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-М-51 от

12.03.2015г.

 17

АУ003194 от 15.12.2014г.

 

АУЗД

ВЕЛИЧКА МИЛЧЕВА ЙОТОВА

гр.Пазарджик, ул.”Спартак” №018, ет.02, ап.005

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-В-52 от

12.03.2015г.

 18

ПДП003438 от

19.12.2014г.

 

ПОКАНА

ВЕЛИЧКА МИЛЧЕВА ЙОТОВА

гр.Пазарджик, ул.”Спартак” №018, ет.02, ап.005

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-В-52 от

12.03.2015г.

 19

АУ003195 от 11.12.2014г.

АУЗД

ПЕТЪР КРЪСТОВ ПОПОВ

с. Овчеполци, ул. “Тринадесета” №4

*****

ДНИ/ТБО/

ДПС

Изх № 13-П-43 от

12.03.2015г.

20 

ПДП003373 от

15.12.2014г.

ПОКАНА

ПЕТЪР КРЪСТОВ ПОПОВ

с. Овчеполци, ул. “Тринадесета” №4

*****

ДНИ/ТБО/

ДПС

Изх № 13-П-43 от

12.03.2015г.

 21

АУ003197 от 15.12.2014г.

АУЗД

ДИМИТРИНКА ПЕТРОВА ПОПОВА

с. Овчеполци, ул. “Тринадесета” №4

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Д-55 от

12.03.2015г.

 22

ПДП003374 от

15.12.2014г.

ПОКАНА

ДИМИТРИНКА ПЕТРОВА ПОПОВА

с. Овчеполци, ул. “Тринадесета” №4

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Д-55 от

12.03.2015г.

 23

АУ003201 от 15.12.2014г.

АУЗД

ЦВЕТАНА ДИМИТРОВА ВЕЛИЧКОВА

с. Росен, ул. “Четвърта” №1

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Ц-10 от

12.03.2015г.

24

ПДП003375 от

15.12.2014г.

ПОКАНА

ЦВЕТАНА ДИМИТРОВА ВЕЛИЧКОВА

с. Росен, ул. “Четвърта” №1

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Ц-10 от

12.03.2015г.

 25

АУ003203 от 15.12.2014г.

АУЗД

ДИЯНА АТАНАСОВА ХРИСТОНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Димитър Греков” №016, вх.Б, ет.03, ап.034

*****

ДПС

Изх № 13-Д-54 от

12.03.2015г.

 26

ПДП003442 от

19.12.2014г.

ПОКАНА

ДИЯНА АТАНАСОВА ХРИСТОНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Димитър Греков” №016, вх.Б, ет.03, ап.034

*****

ДПС

Изх № 13-Д-54 от

12.03.2015г.


                            

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул.

“България” №2 на от 12.03.2015г. 

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 26.03.2015г.