projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 158

PostHeaderIconСписък 158

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано във вторник, 17.03.2015г.          

валидно до 31.03.2015г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ003206 от 16.12.2014г.

 

АУЗД

ЕВГЕНИ АТАНАСОВ ГИЗДОВ

Гр.Пазарджик, общ. Пазарджик ул.”Хан Крум” № 015, ет.08, ап.029

******

ДПС

Изх № 13-Е - 30 от 17.03.2015г.

2.

ПДП003380от

16.12.2014г.

 

ПОКАНА

ЕВГЕНИ АТАНАСОВ ГИЗДОВ

Гр.Пазарджик, общ. Пазарджик ул.”Хан Крум” № 015, ет.08, ап.029

******

ДПС

Изх № 13-Е-30 от 17.03.2015г..

3.

АУ003213от 16.12.2014г.

 

АУЗД

ХРИСТО АТАНАСОВ МЪРКУШЕВ

Гр. Пазарджик бул.”България” № 089, ет.02, ап.0013

******

ДПС

Изх № 13-Х-11 от 17.03.2015г.

4.

ПДП003387 от

16.12.2014г.

 

ПОКАНА

ХРИСТО АТАНАСОВ МЪРКУШЕВ

гр .Пазарджик бул.”България”№ 089, ет.02, ап.0013

******

ДПС

Изх № 13-Х-11 от 17.03.2015г.

5.

АУ003214 от 16.12.2015г.

 

АУЗД

КОРАДО ГРУП ЕООД

Гр.Пазарджик, общ. Пазарджик ул.”Белмекен ” № 04

******

ДНИ,ТБО,

ДПС

Изх № 13-38-43 от 17.03.2015г.

6.

ПДП003388от

16.12.2015г.

 

ПОКАНА

КОРАДО ГРУП ЕООД

Гр.Пазарджик, общ. Пазарджик ул.”Белмекен ” № 04

******

ДНИ,ТБО,

ДПС

Изх № 13-38-43 от 17.03.2015г.

7.

АУ003219 от 17.12.2014г.

 

АУЗД

ГЕОРГИ СЛАВЕЙКОВ

ЙОВКОВ

гр.Пазарджик, общ..Пазарджик, ул.”Панайотов Волов” № 03

******

ДНИ,ТБО,

Изх № 13-Г-51 от 17.03.2015г.

8.

ПДП003432 от

19.12.2014г.

 

ПОКАНА

ГЕОРГИ СЛАВЕЙКОВ

ЙОВКОВ

гр.Пазарджик, общ..Пазарджик, ул.”Панайотов Волов” № 03

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Г-51 от 17.03.2015г.

9.

АУ003228от 17.12.2014г.

 

АУЗД

Валентин Атанасов Бонджаков

Гр.Пазарджик, ул.”Васил Левски” № 006, ет.01, ап.011

******

ДПС

Изх № 13-В-53 от 17.03.2015г.

10.

ПДП003397 от

17.12.2014г.

 

ПОКАНА

Валентин Атанасов Бонджаков

Гр.Пазарджик, ул.”Васил Левски” № 006, ет.01, ап.011

******

ДПС

Изх № 13-В-53 от 17.03.2015г.

11.

АУ003229 от 17.12.2014г.

АУЗД

„АУТО-ДЖИ ПИ” ЕООД

Гр.Пазарджик, ул.”Цар Освободител” № 049

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-38-44 от 17.03.2015г.

12.

ПДП003394 от

17.12.2014г.

 

ПОКАНА

„АУТО-ДЖИ ПИ” ЕООД

Гр.Пазарджик, ул.”Цар Освободител” № 0498

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-38-44 от 17.03.2015г.

13.

АУ003225 от 17.12.2014г.

 

АУЗД

ПЕТЪР ТОДОРОВ ГЕНЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Витоша” №.024А, ет.03

******

ДПС

Изх № 13- П-44 от 17.03.2015г..

14.

ПДП003392 от

17.12.2014г..

 

ПОКАНА

ПЕТЪР ТОДОРОВ ГЕНЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Витоша” №.024А, ет.03

******

ДПС

Изх № 13-П-44  от 17.03.2015г.

15.

АУ0003234 от 17.12.2014г.

 

АУЗД

СВЕТЛА ДИМОВА СТАНОЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Васил Априлов” № 011, вх.А, ет.01, ап.073

******

ДПС

Изх № 13-С-88 от 17.03.2015г.

16.

ПДП003401 от

17.12.2014г.

 

ПОКАНА

СВЕТЛА ДИМОВА СТАНОЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Васил Априлов” № 011, вх.А, ет.01, ап.073

******

ДПС

Изх № 13-С-88 от 17.03.2015г.

17.

АУ003236 от

17.12.2014г.

 

АУЗД

МАРИЯ КРУМОВА ЛУКОВА

с. Гелеменово, Общ.Пазарджик ул.”Четиринадесета” № 09А

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-М -52 от 17.03.2015г.

18.

ПДП003404 от

18.12.2014г.

 

ПОКАНА

МАРИЯ КРУМОВА ЛУКОВА

с. Гелеменово, Общ.Пазарджик ул.”Четиринадесета” № 09А

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-М-52 от 17.03.2015г.

19.

АУ003237 от 17.12.2014г.

 

АУЗД

ТАНЯ СТОЯНОВА НИКОЛОВА

гр.Пазарджик, ул.”Огоста” № 005

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Т-32 от 17.03.2015г.

20.

ПДП003443 от

19.12.2014г.

 

ПОКАНА

ТАНЯ СТОЯНОВА НИКОЛОВА

гр.Пазарджик, ул.”Огоста” № 005

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Т-32 от 17.03.2015г.

21.

АУ003238 от 17.12.2014г.

АУЗД

КИРО ГАНЧЕВ ЛУКОВ

с.Гелеменово, Общ.Пазарджик, ул.”Четиринадесета ” № 09А

******

ДНИ,ТБО,

ДПС

Изх № 13-К-43 от 17.03.2015г.

22.

ПДП003407 от

18.12.2014г.

 

ПОКАНА

КИРО ГАНЧЕВ ЛУКОВ

с.Гелеменово, Общ.Пазарджик, ул.”Четиринадесета ” № 09А

******

ДНИ,ТБО,

ДПС

Изх № 13-К-43 от 17.03.2015г.

23.

АУ003248 от 18.12.2014г.

 

АУЗД

ТОДОР СТОЯНОВ АТАНАСОВ

гр.Пазарджик, Общ. Пазарджик ул.”Преспа ” № 063, ет.07, ап.021

******

ДПС

Изх № 13-Т-33 от 17.03.2015г.

24.

ПДП003412 от

18.12.2014г.

 

ПОКАНА

ТОДОР СТОЯНОВ АТАНАСОВ

гр.Пазарджик, Общ. Пазарджик ул.”Преспа” № 063, ет.07, ап.021

******

ДПС

Изх № 13-Т-33 от 17.03.2015г.

25.

АУ003253 от

18.12.2014г.

 

АУЗД

Маргарита Василева Ангелова

гр. Пазарджик , ул.”Пловдивска” №089, ет.03

*****

 

ДНИ,ТБО

Изх № 13-М-53 от 17.03.2015г.

26.

ПДП03414 от

18.12.2014г.

 

ПОКАНА

Маргарита Василева Ангелова

гр. Пазарджик , ул.”Пловдивска” №089, ет.03

*****

ДНИ,ТБО

Изх № 13-М-53 от 17.03.2015г.

27.

АУ003256 от

18.12.2014г.

АУЗД

СВЕТОСЛАВ ГЕОРГИЕВ НАТОВ

с.Мало Конаре, Общ. Пазарджик, ул.”Четиридесет и трета” № 01

*****

ДПС

Изх № 13-С-89 от 17.03.2015г.

28.

ПДП003426 от 19.12.2014г.

ПОКАНА

СВЕТОСЛАВ ГЕОРГИЕВ НАТОВ

с.Мало Конаре, Общ.Пазарджик, ул. ”Четиридесет и трета” № 01

*****

ДПС

Изх № 13-С-89 от 17.03.2015г.

 

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 17.03.2015г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 31.03.2015г.