projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 159

PostHeaderIconСписък 159

There are no translations available.

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

публикувано във срядя, 18.03.2015г.          

валидно до 01.04.2015г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задълже

нието

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ003273 от 22.12.2014г.

 

АУЗД

НАСКА ДИМИТРОВА РАНГЕЛОВА

Гр. Пазарджик, Общ.Пазарджик, ул.”Ясен” № 024

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Н-49 от 18.03.2015г.

2.

ПДП003455 от

22.12.2014г.

 

ПОКАНА

НАСКА ДИМИТРОВА РАНГЕЛОВА

Гр. Пазарджик, Общ.Пазарджик, ул.”Ясен” № 024

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Н-49 от 18.03.2015г.

3.

АУ003276 от 22.12.2014г.

 

АУЗД

„БОСЕВ -78” ЕООД

гр.Пловдив, ул.”АЛЦЕКО” № 012, ет.3

******

ДНИ,ТБО,

 

Изх № 13-38-45 от 18.03.2015г

4.

ПДП003444 от

22.12.2014г.

 

ПОКАНА

„БОСЕВ -78” ЕООД

гр.Пловдив, ул.”АЛЦЕКО” № 012, ет.3

******

ДНИ,ТБО,

 

Изх № 13-38-45 от 18.03.2015г .

5.

АУ003280 от 22.12.2014г.

 

АУЗД

ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА

С.Мало Конаре, Общ. Пазарджик, ул.”Първа” № 10

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-В-58 от 18.03.2015г.

6.

ПДП003475 от

23.12.2014г.

 

ПОКАНА

ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА

С.Мало Конаре, Общ. Пазарджик, ул.”Първа” № 10

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-В- 58 от 18.03.2015г.

7.

АУ003283от 22.12.2014г.

 

АУЗД

ЗЛАТКА МИХАЙЛОВА КИРОВА

с.Сарая, Общ. Пазарджик ул.”Двадесет и осма ” № 01

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-З-14   от 18.03.2015г.

8.

ПДП003469 от

22.12.2014г.

 

ПОКАНА

ЗЛАТКА МИХАЙЛОВА КИРОВА

с.Сарая, Общ. Пазарджик ул.”Двадесет и осма ” № 01

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-З-14   от 18.03.2015г.

9.

АУ003284 от 22.12.2014г.

 

АУЗД

БОЙКА АНГЕЛОВА ТОДОРОВА

с.Говедере, Общ.Пазарджик, ул.”Трета” № 37

******

ДНИ,ТБО,

 

Изх № 13-Б-27 от 18.03.2015г.

10.

ПДП003467 от

22.12.2014г.

 

ПОКАНА

БОЙКА АНГЕЛОВА ТОДОРОВА

с.Говедере, Общ.Пазарджик, ул.”Трета” № 37

******

ДНИ,ТБО,

 

Изх № 13-Б -27 от 18.03.2015г.

11.

АУ003296 от 23.12.2014г.

 

АУЗД

ВАЛЯ ПЕТРОВА КАРАДЖОВА

Гр.Пазарджик, ул.”Булаир” № 6, ет.01, ап.2

******

ДНИ,ТБО

 

Изх № 13-В-57 от 18.03.2015г.

12.

ПДП003485 от

29.12.2014г.

 

ПОКАНА

ВАЛЯ ПЕТРОВА КАРАДЖОВА

Гр.Пазарджик, ул.”Булаир” № 6, ет.01, ап.2

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-В -57 от 18.03.2015г.

13.

АУ003297 от 23.12.2014г.

 

АУЗД

КАТЯ ФИЛИПОВА   ЯНЧЕВА  

Гр..Пазарджик, ул.”Дрян” №02

******

ДНИ,ТБО

 

Изх № 13-К-45 от 18.03.2015г..

14.

ПДП003481от

29.12.2014г..

 

ПОКАНА

КАТЯ ФИЛИПОВА   ЯНЧЕВА  

Гр..Пазарджик, ул.”Дрян” №02

******

ДНИ,ТБО

 

Изх № 13-К-45 от 18.03.2015г.

15.

АУ000139 от 22.01.2014г.

 

АУЗД

КИРИЛ КРАСИМИРОВ СТОЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Боян Мирков” № 15

******

ДПС

Изх № 13-К-44 от 18.03.2015г.

16.

ПДП000156 от

22.01.2014г.

 

ПОКАНА

КИРИЛ КРАСИМИРОВ СТОЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Боян Мирков” № 15

******

ДПС

Изх № 13-К -44 от 18.03.2015г.

17.

АУ000298 от

05.03.2014г.

 

АУЗД

ВИОЛЕТА МИТКОВА ПЕТРОВА

с. Драгор, Общ.Па зарджик, ул.”Осма” №.032,

******

ДПС

Изх № 13-В-56 от 18.03.2015г.

18.

ПДП000340 от

05.03.2014г.

 

ПОКАНА

ВИОЛЕТА МИТКОВА ПЕТРОВА

с. Драгор, Общ.Па зарджик, ул.”Осма” №.032,

******

ДПС

Изх № 13-В-56 от 18.03.2015г.

19.

АУ000488 от 28.03.2014г.

 

АУЗД

ПЕТЯ ПЕНКОВА ПЕТРОВА

гр.Пазарджик, ул.”Никифор Поп Константинов ” № 022

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-П-45 от 18.03.2015г.

20.

ПДП000573 от

01.04.2014г.

 

ПОКАНА

ПЕТЯ ПЕНКОВА ПЕТРОВА

гр.Пазарджик, ул.”Никифор Поп Константинов ” № 022

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-П-45 от 18.03.2015г.

21.

АУ000741 от 10.05.2014г.

АУЗД

ИВАН СТАВРЕВ ПЕНЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Димитър Греков” № 18, ет.8, ап.24

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-И-43 от 18.03.2015г.

22.

ПДП000810 от

10.05.2014г.

 

ПОКАНА

ИВАН СТАВРЕВ ПЕНЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Димитър Греков” № 18, ет.8, ап.24

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-И-43 от 18.03.2015г.

23.

АУ001249 от 24.06.2014г.

 

АУЗД

НИКОЛАЙ МАНОЛОВ ЖЕЛЕВ

с.Мокрище, Общ.Пазарджик., ул.”Трета” № 015

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Н-48 от 18.03.2015г.

24.

ПДП001337 от

25.06.2014г.

 

ПОКАНА

НИКОЛАЙ МАНОЛОВ ЖЕЛЕВ

с.Мокрище, Общ.Пазарджик., ул.”Трета” № 015

*****

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Н-48 от 18.03.2015г.

25.

АУ002576 от

21.10.2014г.

 

АУЗД

ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ СТОИЛОВ

гр. Пловдив, ул.”Богомил” № 033

*****

ДНИ,ТБО

Изх № 13-В-55 от 18.03.2015г.

26.

ПДП002749 от

21.10.2014г.

 

ПОКАНА

ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ СТОИЛОВ

гр. Пловдив, ул.”Богомил” № 033

*****

ДНИ,ТБО

Изх № 13-В-55 от 18.03.2015г.

27.

АУ00349 от

17.02.2015г.

АУЗД

Валентин   Стефанов   Цветанов

с.Мокрище, Общ. Пазарджик, ул.”Шестнадесета” №03

*****

ДНИ,ТБО,

ДПС

Изх № 13-В -54 от 18.03.2015г.

28.

ПДП000365 от 17.02.2015г.

ПОКАНА

Валентин   Стефанов   Цветанов

с.Мокрище, Общ. Пазарджик, ул.”Шестнадесета” №03

*****

ДНИ,ТБО,

ДПС

Изх № 13-В-54 от 18.03.2015г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 18.03.2015г.Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 01.04.2015г.