projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Новини Актуално Проект на Наредба за отмяна на Наредбата за стопанисване, управление и ползване на общински пасища и мери на територията на Община Пазарджик.

PostHeaderIconПроект на Наредба за отмяна на Наредбата за стопанисване, управление и ползване на общински пасища и мери на територията на Община Пазарджик.