projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Новини Актуално Покана за участие в общественото обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета и средствата от ЕС на Община Пазарджик за 2014 година преди внасянето му в общинския съвет.

PostHeaderIconПокана за участие в общественото обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета и средствата от ЕС на Община Пазарджик за 2014 година преди внасянето му в общинския съвет.

П О К А Н А

Уважаеми съграждани, 

 

През месец Април 2015 г. предстои приемането на отчета за касовото изпълнение на бюджета и средствата от ЕС на Община Пазарджик за 2014 година. Това става след широко обществено обсъждане с местната общност, за да може да се вземат предвид мненията, препоръките и предложенията на гражданите, бизнеса и неправителствените организации.

Каним Ви да участвате в общественото обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета и средствата от ЕС на Община Пазарджик за 2014 година преди внасянето му в общинския съвет.

На интернет-страниците на общинският съвет и на общината са публикувани материалите за обсъждането. Екземпляр от същите материали можете да намерите в Центъра за информация и услуги на гражданите и в деловодството на общинския съвет.

Можете да изпращате мнения, предложения и становища на електрона поща: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. и Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. и в деловодството на общината и общинския съвет.

 

ОЧАКВАМЕ ВИ!

 

Обществено обсъждане на Отчет на Бюджет и средствата от ЕС за 2014 година на Община Пазарджик

Г Р А Ф И К

 

Дата

Час

Място

 

 

08.04.2015

11.00

Община Пазарджик

Ет. 2

Пленарна зала

Среща с граждани, представители на неправителствени организации представители на културни институти, училища, здравни и социални заведения, представители на бизнеса и кметове на кметства.

 


ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК КЪМ 31.12.2014 ГОД.

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК КЪМ 31.12.2014 ГОД.

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК КЪМ 31.12.2014 ГОД.

ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИ ЗА 2014 ГОДИНА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

ОТЧЕТ НА СРЕДСТВАТА И ПОИМЕННОТО ИЗБРОЯВАНЕ НА ОБЕКТИТЕ, КОИТО СЕ ФИНАНСИРАТ ЧРЕЗ §40-00 ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ ЗА 2014 ГОД.

ОТЧЕТ НА ИНДИКАТИВЕН ГОДИШЕН РАЗЧЕТ ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА 2014 ГОД.

ОТЧЕТ НА ОБЕКТИТЕ, ФИНАНСИРАНИ ОТСЕС КЪМ 31.12.2014 ГОД. НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

ОТЧЕТ НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ ЗА 2014 ГОД.

Отчет за дълга на лицата по чл.40 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и общинския дълг на Община Пазарджик към 31.12.2014 год.

ОТЧЕТ НА РАЗПЛАТЕНИТЕ ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ 31.12.2014 ГОД. КОИТО СА ЗАЛОЖЕНИ В ПРИЕТИЯ ГРАФИК ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА КЪМ ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК КЪМ 31.12.2014 г.