projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Съобщение относно възлагане на обществена поръчка с предмет "Изготвяне на технически обследвания и обследвания за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради във връзка с реализирането на НП за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

PostHeaderIconСъобщение относно възлагане на обществена поръчка с предмет "Изготвяне на технически обследвания и обследвания за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради във връзка с реализирането на НП за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

ДО 

СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


Във връзка с изпълнението на разпоредбата на чл. 27, ал.2 от Закона за обществените
поръчки, Ви, информирам, че Община Пазарджик, в качеството си на възложител, е
открила с Решение ? 637 от 30.03.2015 г. процедура за възлагане на обществена
поръчка с предмет "Изготвяне на технически обследвания и обследвания за енергийна
ефективност на многофамилни жилищни сгради във връзка с реализирането на Национална
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради".

 
Обявлението е публикувано в Регистъра на обществените поръчки на дата 31.03.2015 г.

 Настоящото съобщение има информативен характер.