projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 160

PostHeaderIconСписък 160

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано във вторник, 07.04.2015г.          

валидно до 21.04.2015, 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ002306 от 02.10.2014г.

 

АУЗД

ЙОСИФ МЕТОДИЕВ АНГЕЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Рила” №042, ет.06, ап.017

******

ДПС

Изх №13-Й-15 от

07.04.2015г.

2.

ПДП002446 от

02.10.2014г.

 

ПОКАНА

ЙОСИФ МЕТОДИЕВ АНГЕЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Рила” №042, ет.06, ап.017

******

ДПС

Изх №13-Й-15 от

07.04.2015г.

3.

АУ002480 от 14.10.2014г.

 

АУЗД

ИВАНКА ИВАНОВА СОКОЛОВА

с. Мало Конаре, ул.”Девета” №018

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-И-45 от

07.04.2015г.

4.

ПДП002633 от

14.10.2014г.

 

ПОКАНА

ИВАНКА ИВАНОВА СОКОЛОВА

с. Мало Конаре, ул.”Девета” №018

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-И-45 от

07.04.2015г.

5.

АУ002496 от 14.10.2014г.

 

АУЗД

РАДКО ДИМИТРОВ СОКОЛОВ

с. Мало Конаре, ул.”Девета” №018

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-Р-35 от

07.04.2015г.

6.

ПДП002649 от

14.10.2014г.

 

ПОКАНА

РАДКО ДИМИТРОВ СОКОЛОВ

с. Мало Конаре, ул.”Девета” №018

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-Р-35 от

07.04.2015г.

7.

АУ002577 от 21.10.2014г.

 

АУЗД

ЙОНКА ПЕТРОВА СТОИЛОВА

гр.Пловдив, жк ”Тракия” №100, вх.Г, ет.2, ап.9

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Й-16 от

07.04.2015г.

8.

ПДП002748 от

21.10.2014г.

 

ПОКАНА

ЙОНКА ПЕТРОВА СТОИЛОВА

гр.Пловдив, жк ”Тракия” №100, вх.Г, ет.2, ап.9

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Й-16 от

07.04.2015г.

9.

АУ002644 от 28.10.2014г.

 

АУЗД

ВЕСКА СЛАВЧОВА УЗУНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Ангел Кънчев” №022, ет.07, ап.040

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-В-61 от

07.04.2015г.

10.

ПДП002819 от

28.10.2014г.

 

ПОКАНА

ВЕСКА СЛАВЧОВА УЗУНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Ангел Кънчев” №022, ет.07, ап.040

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-В-61 от

07.04.2015г.

11.

АУ002994 от 26.11.2014г.

 

АУЗД

МАРИЯ СТОЯНОВА РАЧЕВА

гр.Пловдив, ул. ”Виктор Юго” №6, вх.Б

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-М-57 от

07.04.2015г.

12.

ПДП003205 от

27.11.2014г.

 

ПОКАНА

МАРИЯ СТОЯНОВА РАЧЕВА

гр.Пловдив, ул. ”Виктор Юго” №6, вх.Б

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-М-57 от

07.04.2015г.

13.

АУ003153 от 11.12.2014г.

 

АУЗД

МИТКА КРУМОВА НЕДЕЛЧЕВА

гр.Варна, ул.”Околчица” №6

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-М-58 от

07.04.2015г.

14.

ПДП003337 от

11.12.2014г.

 

ПОКАНА

МИТКА КРУМОВА НЕДЕЛЧЕВА

гр.Варна, ул.”Околчица” №6

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-М-58 от

07.04.2015г.

15.

АУ003164 от 12.12.2014г.

 

АУЗД

ВАЛЕНТИН ДАНАИЛОВ ДАНАИЛОВ

гр.Пловдив, ул. ”Зора” №3

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-В-62 от

07.04.2015г.

16.

ПДП003359 от

13.12.2014г.

 

ПОКАНА

ВАЛЕНТИН ДАНАИЛОВ ДАНАИЛОВ

гр.Пловдив, ул. ”Зора” №3

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-В-62 от

07.04.2015г.

17.

АУ003177 от 12.12.2014г.

 

АУЗД

“БУЛПЕРЛА 91” ЕООД

гр.Пловдив, ул. ”Кукленско шосе” №30

******

ДНИ/ТБО

Изх№13-38-54 от

07.04.2015г.

18.

ПДП003351 от

12.12.2014г.

 

ПОКАНА

“БУЛПЕРЛА 91” ЕООД

гр.Пловдив, ул. ”Кукленско шосе” №30

******

ДНИ/ТБО

Изх№13-38-54 от

07.04.2015г.

19.

АУ003193 от 15.12.2014г.

 

АУЗД

“ХЕМУС ГРУП” ЕООД

гр.Пловдив, ул. ”Прогрес” №13

******

ДНИ/ТБО

Изх№13-38-55 от

07.04.2015г.

20.

ПДП003371 от

15.12.2014г.

 

ПОКАНА

“ХЕМУС ГРУП” ЕООД

гр.Пловдив, ул. ”Прогрес” №13

******

ДНИ/ТБО

Изх№13-38-55 от

07.04.2015г.

21.

АУ000006 от 12.01.2015г.

 

АУЗД

СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА ТРИГУБЧУК

гр.Пазарджик, ул.”Цар Иван Асен ІІ” №005

******

ДПС

Изх №13-С-93 от

07.04.2015г.

22.

ПДП000006 от

12.01.2015г.

 

ПОКАНА

СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА ТРИГУБЧУК

гр.Пазарджик, ул.”Цар Иван Асен ІІ” №005

******

ДПС

Изх №13-С-93 от

07.04.2015г.

23.

АУ000139 от 24.01.2015г.

АУЗД

ЦЕНА ЛУКОВА БЕЛЬОВА

гр.Пазарджик, ул.”Стоян Бакърджиев” №005

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Ц-12 от

07.04.2015г.

24.

ПДП000137 от

24.01.2015г.

 

ПОКАНА

ЦЕНА ЛУКОВА БЕЛЬОВА

гр.Пазарджик, ул.”Стоян Бакърджиев” №005

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Ц-12 от

07.04.2015г.

25.

АУ000215 от 03.02.2015г.

АУЗД

КРЪСТИНКА ТИНКОВА МИЛКИНА

гр.Пазарджик, ул.”Георги Бенковски” №119, ет.01, ап.001

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-К-50 от

07.04.2015г.

26.

ПДП000217 от

03.02.2015г.

 

ПОКАНА

КРЪСТИНКА ТИНКОВА МИЛКИНА

гр.Пазарджик, ул.”Георги Бенковски” №119, ет.01, ап.001

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-К-50 от

07.04.2015г.

27.

13-К-20 от 05.02.2015г.

ПИСМО

КРЪСТИНКА ТИНКОВА МИЛКИНА

гр.Пазарджик, ул.”Георги Бенковски” №119, ет.01, ап.001

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-К-50 от

07.04.2015г.

28.

АУ000385 от 20.02.2015г.

АУЗД

РУЖДИ САДУЛОВ СИНАПОВ

гр.Пазарджик, ул.”Генерал Гурко” №024, ет.01

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-Р-36 от

07.04.2015г.

29.

ПДП000429 от

25.02.2015г.

 

ПОКАНА

РУЖДИ САДУЛОВ СИНАПОВ

гр.Пазарджик, ул.”Генерал Гурко” №024, ет.01

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-Р-36 от

07.04.2015г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 07.04.2015г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 21.04.2015г.