projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 161

PostHeaderIconСписък 161

There are no translations available.

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано в срядя – 08.04.2015г.          

валидно до 22.04.2015г., 17:00 часа       

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.


 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид а задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ003008 от 26.11.2014г.

 

АУЗД

СЕРАФИМ ВИДЕЛОВ ГЕОРГИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Цар Симеон” №026

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-С-94 от

08.04.2015г.

2.

ПДП003180 от

26.11.2014г.

 

ПОКАНА

СЕРАФИМ ВИДЕЛОВ ГЕОРГИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Цар Симеон” №026

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-С-94 от

08.04.2015г.

3.

АУ003017 от 27.11.2014г.

 

АУЗД

Възкресения Павлова Гумнерова

гр.София, общ.”Столична”, ул. 207-ма №234,вх.А, ет.06, ап.026

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-В-63 от

08.04.2015г.

4.

ПДП003200 от

27.11.2014г.

 

ПОКАНА

Възкресения Павлова Гумнерова

гр.София, общ.”Столична”, ул. 207-ма №234, вх.А, ет.06, ап.026

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-В-63 от

08.04.2015г.

5.

АУ003035от 01.12.2014г.

 

АУЗД

СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА ДЗЪНГОВА

гр.Пазарджик, ул.”Стоян Василев” №002, вх.А, ет.08, ап.32

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-С-95 от

08.04.2015г.

6.

ПДП003219 от

01.12.2014г.

 

ПОКАНА

СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА ДЗЪНГОВА

гр.Пазарджик, ул.”Стоян Василев” №002, вх.А, ет.08, ап.32

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-С-95 от

08.04.2015г.

7.

АУ003045от 01.12.2014г.

 

АУЗД

ЦВЕТАНКА КИРИЛОВА ТОНЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Ованес Соваджиян” №038, ет.05

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Ц-13 от

08.04.2015г.

8.

ПДП003226 от

01.12.2014г.

 

ПОКАНА

ЦВЕТАНКА КИРИЛОВА ТОНЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Ованес Соваджиян” №038, ет.05

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Ц-13 от

08.04.2015г.

9.

АУ003054 от 02.12.2014г.

АУЗД

Елена Владимирова Ковачева

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №057

*****

ДПС/ДНИ/

ТБО

Изх № 13-Е-31 от

08.04.2015г.

10.

ПДП003242 от

02.12.2014г.

ПОКАНА

Елена Владимирова Ковачева

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №057

*****

ДПС/ДНИ/

ТБО

Изх № 13-Е-31 от

08.04.2015г.

11.

АУ003069 от 03.12.2014г.

АУЗД

КИРИЛ НАНОВ НОНОВ

гр.Панагюрище, жк.”Оптикоелектрон II” №012, ет.01, ап.01

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-К-51 от

08.04.2015г.

12.

ПДП003252 от

03.12.2014г.

ПОКАНА

КИРИЛ НАНОВ НОНОВ

гр.Панагюрище, жк.”Оптикоелектрон II” №012, ет.01, ап.01

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-К-51 от

08.04.2015г.

13.

АУ003087от 05.12.2014г.

 

АУЗД

Николай Костадинов Велчев

гр.Пазарджик, ул.”Руй” №009А

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Н-50 от

08.04.2015г.

14.

ПДП003283 от

08.12.2014г.

 

ПОКАНА

Николай Костадинов Велчев

гр.Пазарджик, ул.”Руй” №009А

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Н-50 от

08.04.2015г.

15.

АУ003088 от 05.12.2014г.

 

АУЗД

ЗОРКА АНГЕЛОВА РАЙКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Спартак” №078

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-З-17 от

08.04.2015г.

16.

ПДП003271 от

05.12.2014г.

 

ПОКАНА

ЗОРКА АНГЕЛОВА РАЙКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Спартак” №078

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-З-17 от

08.04.2015г.

17.

АУ003155 от 11.12.2014г.

 

АУЗД

АНГЕЛ ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Рила” №012, ет.02, ап.007

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-80 от

08.04.2015г.

18.

ПДП003458 от

22.12.2014.

 

ПОКАНА

АНГЕЛ ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Рила” №012, ет.02, ап.007

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-80 от

08.04.2015г.

19.

АУ003165 от 12.12.2014г.

 

АУЗД

“АВТОРАЙ” ЕООД

гр.Пазарджик, ул.”Хан Кубрат” №043

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-38-56 от

08.04.2015г.

20.

ПДП003344 от

12.12.2014г.

 

ПОКАНА

“АВТОРАЙ” ЕООД

гр.Пазарджик, ул.”Хан Кубрат” №043

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-38-56 от

08.04.2015г.

21.

АУ003217 от 17.12.2014г.

АУЗД

“САТИМЕКС” ЕООД

гр.София, общ.”Столична”, ул. “Неофит Рилски” №58

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-38-57 от

08.04.2015г.

22.

ПДП003390 от

17.12.2014г.

 

ПОКАНА

“САТИМЕКС” ЕООД

гр.София, общ.”Столична”, ул. “Неофит Рилски” №58

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-38-57 от

08.04.2015г.

23.

АУ000332 от 11.02.2015г.

 

АУЗД

“Белмекен Пазарджик” ЕООД

гр.Пазарджик, ул.”Ал. Стамболийски” №50

*****

ДПС/ДНИ/ ТБО

Изх № 13-38-58 от

08.04.2015г.

24.

ПДП000341 от

11.02.2015г.

 

ПОКАНА

“Белмекен Пазарджик” ЕООД

гр.Пазарджик, ул.”Ал. Стамболийски” №50

*****

ДПС/ДНИ/ ТБО

Изх № 13-38-58 от

08.04.2015г.

 

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 08.04.2015г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 22.04.2015г.