There are no translations available.fiesta                                                                 pz 

ПРОЕКТ „ФИЕСТА”

 

Международен проект „ФИЕСТА” (Интелигентни решения за пестене на енергия в домакинствата), финансиран от Програма „Интелигентна енергия за Европа” към Европейската комисия стартира в Община Пазарджик от началото на 2015 г. и ще продължи до месец септември 2017 г.

Целта на това начинание е повишаване информираността на семейства с деца с цел прилагане на конкретни енергоспестяващи мерки в домакинствата и създаване на „енергоспестяващи” навици сред семействата. В проекта участват 5 европейски държави: Италия, Испания, Хърватска, Кипър и България, като от всяка държава участват по 3 общини. България е представена от общини Пазарджик, Бургас и Враца, а като технически партньор е включена Регионалната енергийна агенция Пазарджик.    

Проекта предвижда извършването на следните дейности:

  1. Създаване на прост и лесен за употреба комплект от начини за извършване на семеен енергиен одит, който на принципа „Направи си сам” дава възможност всяко домакинство да оцени енергийното си потребление и открие възможностите за енергийни спестявания. Един от инструментите на този комплект ще е софтуерен продукт, достъпен на сайта на проекта, който на базата на въведени в него конкретни данни ще даде нужните съвети за енергийни спестяване. Работата с този комплект не изисква професионални познания по енергийна ефективност. Този софтуерен инструмент ще бъде изпробван върху минимум 160 семейства от всяка една община, участник в проекта.
  2. Организиране на две томболи сред семействата, които участват в проект „ФИЕСТА”. Всяко домакинство, което активно участва в проекта, ще има право да участва и в томболите. По принципа на случайното разпределение, част от участниците ще получат предметни награди – енергоспестяващи уреди за дома. Провеждането на томболите ще се контролира от обществена комисия.
  3. Създаване на забавни и разбираеми за малките деца рисунки, комикси, видео материали и други илюстрации на тема енергийни спестявания с цел създаване на навици в тази насока.
  4. Издаване и разпространение на брошури, даващи ясни и прости съвети как да намалим енергийните си разходи.
  5. Организиране на тематични срещи между хора от целевата група (семействата) и експерти по енергийна ефективност, които да дават съвети, отговарят на въпроси и популяризират добри практики в тази насока.

 

 

Енергийните агенции от съответните страни се ангажират с техническата страна на проекта. Общинските администрации са ангажирани с избора на минимум 160 домакинства (целевата група), да разпространяват създадените продукти и да организират тематичните срещи с целевите групи.

Общинска администрация Пазарджик кани всички семейства от Общината да се включат в проекта. Допълнителна информация за участие в проект „Фиеста”може да получите от:

 

 Бюро за енергийно подпомагане
Община Пазарджик, www.pazardjik.bg
Гр. Пазарджик, бул. България № 2, ет. 11, стая 1106
Тел: (034) 402 289
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

www.fiesta-audit.eu/bg

Отговорността за съдържанието на този документ е изцяло на авторите. Той не отразява задължително мнението на Европейския съюз.
Нито EASME,нито Европейската Комисия носи отговорност за използването на информацията, която се съдържа вътре. 

eu