projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 163

PostHeaderIconСписък 163

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано във вторник 05.05.2015г.          

валидно до 19.05.2015г., 17:00 часа            

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на

основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ000021 от 13.01.2015г.

 

АУЗД

СТОЯН ГЕОРГИЕВ УЗУНОВ

Гр. Пазарджик, Общ.Пазарджик, ул.”Република” № 009, ет.01

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-С-103 от 05.05.2015г.

2.

ПДП000038 от

16.01.2015г.

 

ПОКАНА

СТОЯН ГЕОРГИЕВ УЗУНОВ

Гр. Пазарджик, Общ.Пазарджик, ул.”Република” № 009, ет.01

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-С- 103 от 05.05.2015г.

3.

АУ000027 от 14.01.2015г.

 

АУЗД

СТЕФАН ДИМИТРОВ ПОПОВ

гр.Пазарджик, ул.”Завоя на черна” № 022, ет .05, ап.009

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-С-104 от   05.05.2015г

4.

ПДП000026 от

15.01.2015г.

 

ПОКАНА

СТЕФАН ДИМИТРОВ ПОПОВ

гр.Пазарджик, ул.”Завоя на черна” № 022, ет .05, ап.009

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-С-104 от 05.05.2015г .

5.

АУ000028 от 14.01.2015г.

 

АУЗД

Мирослав Александров Йорданов

гр. Пазарджик, бул.”Христо Ботев” № 89

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-М-63 от   05.05.2015г.

6.

ПДП000028 от

15.01.2015г.

 

ПОКАНА

Мирослав Александров Йорданов

гр. Пазарджик, бул.”Христо Ботев” № 89

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-М- 63 от   05.05.2015г.

7.

АУ000031от 15.01.2015г.

 

АУЗД

БОЖИДАР ИЛИЕВ

ИЛИЕВ

гр. Пазарджик ул.”Екзарх Йосиф ” № 023, ет.02, ап.003

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Б-32   от 05.05.2015г.

8.

ПДП000040от

16.01.2015г.

 

ПОКАНА

БОЖИДАР ИЛИЕВ

ИЛИЕВ

гр. Пазарджик ул.”Екзарх Йосиф ” № 023, ет.02, ап.003

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Б-32   от 05.05.2015г.

9.

АУ000033 от 15.01.2015г.

 

АУЗД

СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ ЖЕЛУДЕНКО

гр.Пазарджик, ул.”Тодор Мумджиев” № 12

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-С-105 от 05.05.2015г.

10.

ПДП000027 от

15.01.2015г.

 

ПОКАНА

СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ ЖЕЛУДЕНКО

гр.Пазарджик, ул.”Тодор Мумджиев” № 12

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-С-105 от   05.05.2015г.

11.

АУ000041 от 16.01.2015г.

 

АУЗД

СПАС ГЕОРГИЕВ ПОПОВ

Гр.Пазарджик, ул.”Димитър Греков” № 012, ет.08, ап.023

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-С-106 от 05.05.2015г.

12.

ПДП000035 от

16.01.2015г.

 

ПОКАНА

СПАС ГЕОРГИЕВ ПОПОВ

Гр.Пазарджик, ул.”Димитър Греков” № 012, ет.08 ,ап.023

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-С -106 от 05.05.2015г.

13.

АУ000042 от 16.01.2015г.

 

АУЗД

ТОДОР БОРИСОВ ДИМИТРОВ

гр. Пазарджик, ул.”Кн. Мария Луиза” № 046, ет.02, ап.005

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Т-34 от

05.05.2015г.

14.

ПДП000032 от

16.01.2015г.

 

ПОКАНА

ТОДОР БОРИСОВ ДИМИТРОВ

гр. Пазарджик, ул.”Кн. Мария Луиза” № 046, ет.02, ап.005

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Т-34 от

05.05.2015г.

15.

АУ000043 от

16.01.2015г.

 

АУЗД

Христина Стоянова Александрова

гр.Пазарджик, ул.”Булайр” №008, ет.05, ап.020

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Х-13 от

05.05.2015г.

16.

ПДП000042 от

16.01.2015г.

 

ПОКАНА

Христина Стоянова Александрова

гр.Пазарджик, ул.”Булайр” №008, ет.05, ап.020

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Х-13 от

05.05.2015г.

17.

АУ000044 от

16.01.2015г.

 

АУЗД

ГРОЗДАН ГЕОРГИЕВ ЖИЛКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Найден Геров” №.005

******

ДПС

Изх № 13-Г-59 от

05.05.2015г.

18.

ПДП000046 от

16.01.2015г.

 

ПОКАНА

ГРОЗДАН ГЕОРГИЕВ ЖИЛКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Найден Геров” №.005

******

ДПС

Изх № 13-Г-59 от

05.05.2015г.

19.

АУ000048 от 16.01.2015г.

АУЗД

Тодор Георгиев Теодосиев

гр. Пазарджик , ул.”Кн. Ал. Батенберг” № 062, ет. 01, ап.001

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-Т-35 от

05.05.2015г.

20.

ПДП000044от

16.01.2015г.

 

ПОКАНА

Тодор Георгиев Теодосиев

гр. Пазарджик , ул.”Кн. Ал. Батенберг” № 062, ет. 01, ап.001

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-Т-35 от

05.05.2015г.

21.

АУ000055 от 19.01.2015г.

 

АУЗД

ДИАНА ДИМИТРОВА НАЛБАНТОВА

гр. Пазарджик , ул.”Градинирска” № 045, ет. 03, ап.011

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Д-61 от

05.05.2015г.

22.

ПДП000064 от

21.01.2015г.

 

ПОКАНА

ДИАНА ДИМИТРОВА НАЛБАНТОВА

гр. Пазарджик , ул.”Градинирска” № 045, ет. 03, ап.011

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Д-61 от

05.05.2015г.

23.

АУ000057 от

20.01.2015г.

 

АУЗД

ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА НЕШЕВА

гр. Пазарджик , ул.”Дунав” №011, ет. 03, ап.008

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-В-67 от

05.05.2015г.

24.

ПДП000066 от

21.01.2015г.

 

ПОКАНА

ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА НЕШЕВА

гр. Пазарджик , ул.”Дунав” №011, ет. 03, ап.008

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-В-67 от

05.05.2015г.

25.

АУ000058 от

20.01.2015г.

АУЗД

ЕМИЛ ТРИФОНОВ СМИЛЕНОВ

гр. Пазарджик , ул.”Люлин” №001, вх.А, ет. 01, ап.001

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Е-32 от

05.05.2015г.

26.

ПДП000067 от 21.01.2015г.

ПОКАНА

ЕМИЛ ТРИФОНОВ СМИЛЕНОВ

гр. Пазарджик , ул.”Люлин” №001, вх.А, ет. 01, ап.001

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Е-32 от

05.05.2015г.

27.

АУ000059 от

20.01.2015г.

АУЗД

„ИВТЕКС” ЕООД

гр. Пазарджик, ул.Мильо Войвода” №05

*****

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-38 -71 от

05.05.2015г.

28.

ПДП000054 от 20.01.2015г.

ПОКАНА

„ИВТЕКС” ЕООД

гр. Пазарджик, ул.Мильо Войвода” №05

*****

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-38 -71 от

05.05.2015г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 05.05.2015г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 19.05.2015г.