projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 164

PostHeaderIconСписък 164

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано във вторник, 12.05.2015г.          

валидно до 26.05.2015, 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ000060 от 20.01.2015г.

 

АУЗД

НОНА НИКОЛОВА ВАЙСИЛОВА

гр.Пазарджик, ул.”Генерал Скобелев” №014

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Н-56 от

12.05.2015г.

2.

ПДП000068 от

21.01.2015г.

 

ПОКАНА

НОНА НИКОЛОВА ВАЙСИЛОВА

гр.Пазарджик, ул.”Генерал Скобелев” №014

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Н-56 от

12.05.2015г.

3.

АУ000067 от 20.01.2015г.

 

АУЗД

КАЛИНА ИВАНОВА НАКОВА - МАЛИНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Опълченска” №12, ет.02, ап.А

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-К-56 от

12.05.2015г.

4.

ПДП000110 от

23.01.2015г.

 

ПОКАНА

КАЛИНА ИВАНОВА НАКОВА - МАЛИНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Опълченска” №12, ет.02, ап.А

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-К-56 от

12.05.2015г.

5.

АУ000076 от 21.01.2015г.

 

АУЗД

ЛЮБКА ИВАНОВА ГАВАЗОВА

гр.Пазарджик, ул.”Стоян Ангелов” №065, ет.07, ап.020

******

ДНИ/ТБО ДПС

Изх №13-Л-27 от

12.05.2015г.

6.

ПДП000073 от

21.01.2015г.

 

ПОКАНА

ЛЮБКА ИВАНОВА ГАВАЗОВА

гр.Пазарджик, ул.”Стоян Ангелов” №065, ет.07, ап.020

******

ДНИ/ТБО ДПС

Изх №13-Л-27 от

12.05.2015г.

7.

АУ000077 от 21.01.2015г.

 

АУЗД

ИВАН ВЛАДИМИРОВ КАРАМФИЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Вит І” №038

******

ДНИ/ТБО ДПС

Изх №13-И-51 от

12.05.2015г.

8.

ПДП000077 от

22.01.2015г.

 

ПОКАНА

ИВАН ВЛАДИМИРОВ КАРАМФИЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Вит І” №038

******

ДНИ/ТБО ДПС

Изх №13-И-51 от

12.05.2015г.

9.

АУ000103 от 22.01.2015г.

 

АУЗД

“ГРАНД АЛЕКСАНДЪР” ЕООД

гр.Пазарджик, ул.”Георги С Раковски” №1, ет.11, ап.61

******

ДПС

Изх №13-38-72 от 12.05.2015г.

10.

ПДП000087 от

22.01.2015г.

 

ПОКАНА

“ГРАНД АЛЕКСАНДЪР” ЕООД

гр.Пазарджик, ул.”Георги С Раковски” №1, ет.11, ап.61

******

ДПС

Изх №13-38-72 от 12.05.2015г.

11.

АУ000107 от 23.01.2015г.

 

АУЗД

“В & СК” АД

гр.Пазарджик, ул.”Александър Стамболийски” №63А

******

ДПС

Изх №13-38-73 от 12.05.2015г.

12.

ПДП000091 от

23.01.2015г.

 

ПОКАНА

“В & СК” АД

гр.Пазарджик, ул.”Александър Стамболийски” №63А

******

ДПС

Изх №13-38-73 от 12.05.2015г.

13.

АУ000109 от 23.01.2015г.

 

АУЗД

ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА МАНЧЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Княз Ал. Батенберг” №066, ет.04, ап.009

******

ДПС

Изх №13-В-68 от

12.05.2015г.

14.

ПДП000127 от

24.01.2015г.

 

ПОКАНА

ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА МАНЧЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Княз Ал. Батенберг” №066, ет.04, ап.009

******

ДПС

Изх №13-В-68 от

12.05.2015г.

15.

АУ000117 от 23.01.2015г.

 

АУЗД

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ КАРАДЖОВ

гр.Пазарджик, ул.”Пирдоп” №004, вх.Б, ет.04, ап.036

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-А-84 от

12.05.2015г.

16.

ПДП000107 от

23.01.2015г.

 

ПОКАНА

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ КАРАДЖОВ

гр.Пазарджик, ул.”Пирдоп” №004, вх.Б, ет.04, ап.036

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-А-84 от

12.05.2015г.

17.

АУ000120 от 23.01.2015г.

 

АУЗД

АТАНАС АНКОВ СТОЯНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Марица” №111

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-А-85 от

12.05.2015г.

18.

ПДП000133 от

24.01.2015г.

 

ПОКАНА

АТАНАС АНКОВ СТОЯНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Марица” №111

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-А-85 от

12.05.2015г.

19.

АУ000122 от 23.01.2015г.

 

АУЗД

СТОЯНКА ВАСИЛЕВА СТОЙЧЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №070, ет.08, ап.024

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-С-110 от 12.05.2015г.

20.

ПДП000120 от

24.01.2015г.

 

ПОКАНА

СТОЯНКА ВАСИЛЕВА СТОЙЧЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №070, ет.08, ап.024

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-С-110 от 12.05.2015г.

21.

АУ000123 от 23.01.2015г.

 

АУЗД

ГАНЧО ДИМИТРОВ КИРКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Отец Паисий” №004

******

ДНИ/ТБО ДПС

Изх №13-Г-62 от

12.05.2015г.

22.

ПДП000119 от

23.01.2015г.

 

ПОКАНА

ГАНЧО ДИМИТРОВ КИРКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Отец Паисий” №004

******

ДНИ/ТБО ДПС

Изх №13-Г-62 от

12.05.2015г.

23.

АУ000125 от 23.01.2015г.

 

АУЗД

“КАРГО ИНТЕРНАЦИОНАЛ” ООД

гр.Пазарджик, ул.”Константин Величков” №38, вх.Б, ет.1, ап.11

******

ДПС

Изх №13-38-74 от 12.05.2015г.

24.

ПДП000109 от

23.01.2015г.

 

ПОКАНА

“КАРГО ИНТЕРНАЦИОНАЛ” ООД

гр.Пазарджик, ул.”Константин Величков” №38, вх.Б, ет.1, ап.11

******

ДПС

Изх №13-38-74 от 12.05.2015г.

25.

АУ000130 от 24.01.2015г.

АУЗД

ВЕСЕЛКА НИКОЛОВА ДОБРЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Никола Вапцаров” №004

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-В-69 от

12.05.2015г.

26.

ПДП000142 от

24.01.2015г.

 

ПОКАНА

ВЕСЕЛКА НИКОЛОВА ДОБРЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Никола Вапцаров” №004

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-В-69 от

12.05.2015г.

27.

АУ000133 от 24.01.2015г.

АУЗД

СИМЕОН АНКОВ МИХАЙЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Спартак” №018, ет.05, ап.015

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-С-111 от 12.05.2015г.

28.

ПДП000134 от

24.01.2015г.

 

ПОКАНА

СИМЕОН АНКОВ МИХАЙЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Спартак” №018, ет.05, ап.015

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-С-111 от 12.05.2015г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 12.05.2015г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 26.05.2015г.