projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 165

PostHeaderIconСписък 165

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано в сряда, 13.05.2015г.          

валидно до 27.05.2015, 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ000064 от 20.01.2015г.

 

АУЗД

ПЕТРАНКА ИВАНОВА САВОВА

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №037, ет.05, ап.014

******

ДНИ/ТБО ДПС

Изх №13-П-49 от

13.05.2015г.

2.

ПДП000057 от

20.01.2015г.

 

ПОКАНА

ПЕТРАНКА ИВАНОВА САВОВА

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №037, ет.05, ап.014

******

ДНИ/ТБО ДПС

Изх №13-П-49 от

13.05.2015г.

3.

АУ000066 от 20.01.2015г.

 

АУЗД

ГЕРГАНА ЦОНЬОВА ГЕОРГИЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Цар Симеон” №026, ет.01, ап.001

******

ДПС

Изх №13-Г-63 от

13.05.2015г.

4.

ПДП000069 от

21.01.2015г.

 

ПОКАНА

ГЕРГАНА ЦОНЬОВА ГЕОРГИЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Цар Симеон” №026, ет.01, ап.001

******

ДПС

Изх №13-Г-63 от

13.05.2015г.

5.

АУ000068 от 20.01.2015г.

 

АУЗД

ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ МИНКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Преспа” №061, ет.03, ап.034

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Г-64 от

13.05.2015г.

6.

ПДП000111 от

23.01.2015г.

 

ПОКАНА

ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ МИНКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Преспа” №061, ет.03, ап.034

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Г-64 от

13.05.2015г.

7.

АУ000071 от 21.01.2015г.

 

АУЗД

БОРИС НЕДЯЛКОВ ЯНЕВ

с.Гелеменово, ул.”Пета” №008

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Б-34 от

13.05.2015г.

8.

ПДП000060 от

21.01.2015г.

 

ПОКАНА

БОРИС НЕДЯЛКОВ ЯНЕВ

с.Гелеменово, ул.”Пета” №008

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Б-34 от

13.05.2015г.

9.

АУ000073 от 21.01.2015г.

 

АУЗД

ДИМИТРИЯ ЗАПРЯНОВА ЯНЕВА

с.Гелеменово, ул.”Пета” №008

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Д-65 от

13.05.2015г.

10.

ПДП000065 от

21.01.2015г.

 

ПОКАНА

ДИМИТРИЯ ЗАПРЯНОВА ЯНЕВА

с.Гелеменово, ул.”Пета” №008

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Д-65 от

13.05.2015г.

11.

АУ000074 от 21.01.2015г.

 

АУЗД

СЛАВКА БЛАГОВА САНКЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Георги Бенковски” №112, ет.05, ап.015

******

ДНИ/ТБО ДПС

Изх №13-С-113 от 13.05.2015г.

12.

ПДП000080 от

22.01.2015г.

 

ПОКАНА

СЛАВКА БЛАГОВА САНКЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Георги Бенковски” №112, ет.05, ап.015

******

ДНИ/ТБО ДПС

Изх №13-С-113 от 13.05.2015г.

13.

АУ000079 от 21.01.2015г.

 

АУЗД

ГЕОРГИ ЯНКОВ ЯНЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Клокотница” №043, ет.03, ап.007

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Г-65 от

13.05.2015г.

14.

ПДП000106 от

23.01.2015г.

 

ПОКАНА

ГЕОРГИ ЯНКОВ ЯНЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Клокотница” №043, ет.03, ап.007

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Г-65 от

13.05.2015г.

15.

АУ000080 от 21.01.2015г.

 

АУЗД

СКАЙ КАРГО ЕООД

гр.Пазарджик, ул.”Ген. Гурко” №2,   ет.3, оф.5

******

ДПС

Изх №13-38-75 от 13.05.2015г.

16.

ПДП000075 от

21.01.2015г.

 

ПОКАНА

СКАЙ КАРГО ЕООД

гр.Пазарджик, ул.”Ген. Гурко” №2,   ет.3, оф.5

******

ДПС

Изх №13-38-75 от 13.05.2015г.

17.

АУ000086 от 21.01.2015г.

 

АУЗД

ТРИДЕЛ ТРАНС ЕООД

гр.Пазарджик, ул.”Ген. Гурко” №2,   ет.3, ап.5

******

ДПС

Изх №13-38-76 от 13.05.2015г.

18.

ПДП000076 от

21.01.2015г.

 

ПОКАНА

ТРИДЕЛ ТРАНС ЕООД

гр.Пазарджик, ул.”Ген. Гурко” №2,   ет.3, ап.5

******

ДПС

Изх №13-38-76 от 13.05.2015г.

19.

АУ000087 от 22.01.2015г.

 

АУЗД

КАПА ТРАНС 2008 ЕООД

гр.Пазарджик, ул.”Константин Величков” №38, вх.Б, ет.1, ап.11

******

ДПС

Изх №13-38-77 от 13.05.2015г.

20.

ПДП000079 от

22.01.2015г.

 

ПОКАНА

КАПА ТРАНС 2008 ЕООД

гр.Пазарджик, ул.”Константин Величков” №38, вх.Б, ет.1, ап.11

******

ДПС

Изх №13-38-77 от 13.05.2015г.

21.

АУ000090 от 22.01.2015г.

 

АУЗД

СИЛВЕР КАРИЕРС ООД

гр.Пазарджик, ул.”Константин Величков” №38, ет.1, ап.11

******

ДПС

Изх №13-38-78 от 13.05.2015г.

22.

ПДП000081 от

22.01.2015г.

 

ПОКАНА

СИЛВЕР КАРИЕРС ООД

гр.Пазарджик, ул.”Константин Величков” №38, ет.1, ап.11

******

ДПС

Изх №13-38-78 от 13.05.2015г.

23.

АУ000094 от 22.01.2015г.

 

АУЗД

ИНТЕРНАЦИОНАЛ АЕР КРАФТ ЕООД

гр.Пазарджик, ул.”Георги Герасимов” №12

******

ДПС

Изх №13-38-79 от 13.05.2015г.

24.

ПДП000083 от

22.01.2015г.

 

ПОКАНА

ИНТЕРНАЦИОНАЛ АЕР КРАФТ ЕООД

гр.Пазарджик, ул.”Георги Герасимов” №12

******

ДПС

Изх №13-38-79 от 13.05.2015г.

25.

АУ000098 от 22.01.2015г.

АУЗД

ПАВЛИНА ИВАНОВА БАЙМАКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Васил Левски” №064, вх.В, ет.06, ап.024

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-П-50 от

13.05.2015г.

26.

ПДП000100 от

23.01.2015г.

 

ПОКАНА

ПАВЛИНА ИВАНОВА БАЙМАКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Васил Левски” №064, вх.В, ет.06, ап.024

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-П-50 от

13.05.2015г.

27.

АУ000099 от 22.01.2015г.

АУЗД

ГРИГОРИЕС ТРАНС ЕООД

гр.Пазарджик, ул.”Константин Величков” №38, вх.Б, ет.1, ап.11

******

ДПС

Изх №13-38-80 от 13.05.2015г.

28.

ПДП000085 от

22.01.2015г.

 

ПОКАНА

ГРИГОРИЕС ТРАНС ЕООД

гр.Пазарджик, ул.”Константин Величков” №38, вх.Б, ет.1, ап.11

******

ДПС

Изх №13-38-80 от 13.05.2015г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 13.05.2015г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 27.05.2015г.