projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 166

PostHeaderIconСписък 166

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано в петък, 15.05.2015г.          

валидно до 29.05.2015, 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ000135 от 24.01.2015г.

 

АУЗД

КАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВА КОМИНА

гр.Пазарджик, ул.”Бузлуджа” №010, ет.01, ап.003

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-К-57 от

15.05.2015г.

2.

ПДП000169 от

28.01.2015г.

 

ПОКАНА

КАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВА КОМИНА

гр.Пазарджик, ул.”Бузлуджа” №010, ет.01, ап.003

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-К-57 от

15.05.2015г.

3.

АУ000136 от 24.01.2015г.

 

АУЗД

ЛИДИЯ ИВАНОВА СТОЕВА-ШУМАНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Георги Бенковски” №123, ет.04, ап.038

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Л-28 от

15.05.2015г.

4.

ПДП000147 от

24.01.2015г.

 

ПОКАНА

ЛИДИЯ ИВАНОВА СТОЕВА-ШУМАНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Георги Бенковски” №123, ет.04, ап.038

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Л-28 от

15.05.2015г.

5.

АУ000138 от 24.01.2015г.

 

АУЗД

РУМЯНА СТРАХИЛОВА АНГЕЛОВА

гр.Пазарджик, ул.”Рила” №012, ет.1, ап.1

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Р-38 от

15.05.2015г.

6.

ПДП000170 от

28.01.2015г.

 

ПОКАНА

РУМЯНА СТРАХИЛОВА АНГЕЛОВА

гр.Пазарджик, ул.”Рила” №012, ет.1, ап.1

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Р-38 от

15.05.2015г.

7.

АУ000140 от 24.01.2015г.

 

АУЗД

ВЕЛИЧКА БЛАГОВА БОЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Генерал Гурко” №008, вх.А

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-В-71 от

15.05.2015г.

8.

ПДП000151 от

24.01.2015г.

 

ПОКАНА

ВЕЛИЧКА БЛАГОВА БОЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Генерал Гурко” №008, вх.А

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-В-71 от

15.05.2015г.

9.

АУ000143 от 24.01.2015г.

 

АУЗД

“ДАНИ – ТИЧЪР ТРАНС” ЕООД

гр.Пазарджик, ул.”К. Величков” №20, ет.4

******

ДПС

Изх №13-38-81 от 15.05.2015г.

10.

ПДП000152 от

26.01.2015г.

 

ПОКАНА

“ДАНИ – ТИЧЪР ТРАНС” ЕООД

гр.Пазарджик, ул.”К. Величков” №20, ет.4

******

ДПС

Изх №13-38-81 от 15.05.2015г.

11.

АУ000148 от 24.01.2015г.

 

АУЗД

“ЕВРО ФРЕЙТ СОЛУШЪНС” ООД

гр.Пазарджик, ул.”Ген. Гурко” №2,   ет.2, оф.5

******

ДПС

Изх №13-38-82 от 15.05.2015г.

12.

ПДП000150 от

24.01.2015г.

 

ПОКАНА

“ЕВРО ФРЕЙТ СОЛУШЪНС” ООД

гр.Пазарджик, ул.”Ген. Гурко” №2,   ет.2, оф.5

******

ДПС

Изх №13-38-82

от 15.05.2015г.

13.

АУ000149 от 26.01.2015г.

 

АУЗД

СЕРГЕЙ КИРИЛОВ СТОИЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Маестро Атанасов” №007, ет.01

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-С-114от

15.05.2015г.

14.

ПДП000180 от

29.01.2015г.

 

ПОКАНА

СЕРГЕЙ КИРИЛОВ СТОИЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Маестро Атанасов” №007, ет.01

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-С-114от

15.05.2015г.

15.

АУ000150 от 26.01.2015г.

 

АУЗД

ЛАЗАРИНКА ИГНАТОВА СТОИЛОВА

гр.Пазарджик, ул.”Маестро Атанасов” №007, ет.01

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Л-29 от

15.05.2015г.

16.

ПДП000181 от

29.01.2015г.

 

ПОКАНА

ЛАЗАРИНКА ИГНАТОВА СТОИЛОВА

гр.Пазарджик, ул.”Маестро Атанасов” №007, ет.01

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Л-29 от

15.05.2015г.

17.

АУ000152 от 26.01.2015г.

 

АУЗД

ИВАНКА БОРИСОВА БАТУН

гр.Пазарджик, ул.”Княз Ал. Батенберг” №017

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-И-52 от

15.05.2015г.

18.

ПДП000154 от

26.01.2015г.

 

ПОКАНА

ИВАНКА БОРИСОВА БАТУН

гр.Пазарджик, ул.”Княз Ал. Батенберг” №017

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-И-52 от

15.05.2015г.

19.

АУ000154 от 26.01.2015г.

 

АУЗД

“ДЖЕНИУС ТРАНС” ЕООД

гр.Пазарджик, ул.”Ген. Гурко” №2,   ет.3, оф.5

******

ДПС

Изх №13-38-83 от 15.05.2015г.

20.

ПДП000158 от

26.01.2015г.

 

ПОКАНА

“ДЖЕНИУС ТРАНС” ЕООД

гр.Пазарджик, ул.”Ген. Гурко” №2,   ет.3, оф.5

******

ДПС

Изх №13-38-83 от 15.05.2015г.

21.

АУ000157 от 26.01.2015г.

 

АУЗД

“КРИЙМ ЛАЙН БЪЛГАРИЯ” ЕООД

гр.Пазарджик, ул.”Димчо Дебелянов” №58

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-38-84 от 15.05.2015г.

22.

ПДП000159 от

26.01.2015г.

 

ПОКАНА

“КРИЙМ ЛАЙН БЪЛГАРИЯ” ЕООД

гр.Пазарджик, ул.”Димчо Дебелянов” №58

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-38-84 от 15.05.2015г.

23.

АУ000158 от 26.01.2015г.

 

АУЗД

СПАС ДИМИТРОВ ГЪРКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Кочо Честименски” №047

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-С-115от

15.05.2015г.

24.

ПДП000184 от

29.01.2015г.

 

ПОКАНА

СПАС ДИМИТРОВ ГЪРКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Георги Герасимов” №12

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-С-115от

15.05.2015г.

25.

АУ000164 от 27.01.2015г.

АУЗД

“СИГ – 2006” ЕООД

с.Добровница, ул.”10-та” №19

******

ДПС

Изх №13-38-85от 15.05.2015г.

26.

ПДП000161 от

27.01.2015г.

 

ПОКАНА

“СИГ – 2006” ЕООД

с.Добровница, ул.”10-та” №19

******

ДПС

Изх №13-38-85 от 15.05.2015г.

27.

АУ000167 от 27.01.2015г.

АУЗД

ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ ГАБЕРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №59, ет.04, ап.008

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-И-53 от

15.05.2015г.

28.

ПДП000168 от

28.01.2015г.

 

ПОКАНА

ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ ГАБЕРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №59, ет.04, ап.008

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-И-53 от

15.05.2015г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 15.05.2015г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 29.05.2015г.