projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 167

PostHeaderIconСписък 167

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

публикувано във вторник - 19.05.2015г.          

валидно до 02.06.2015г., 17:00 часа          

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.


 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ000168 от 27.01.2015г.

 

АУЗД

ЕТ “СТОЯН   СТОЕВ”

гр.Пазарджик, ул.”Никола Ръжанков” №2

*****

ДПС

Изх № 13-38-89 от

19.05.2015г.

2.

ПДП000163 от

27.01.2015г.

 

ПОКАНА

ЕТ “СТОЯН   СТОЕВ”

гр.Пазарджик, ул.”Никола Ръжанков” №2

*****

ДПС

Изх № 13-38-89 от

19.05.2015г.

3.

АУ000170 от 27.01.2015г.

 

АУЗД

ЕТ “МИЛАДИНА СТОЙКОВА”- СМОГИ

гр.Пазарджик, ул.”Преспа” №59, ет.4, ап.10

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-38-88 от

19.05.2015г.

4.

ПДП000164от

27.01.2015г.

 

ПОКАНА

ЕТ “МИЛАДИНА СТОЙКОВА”- СМОГИ

гр.Пазарджик, ул.”Преспа” №59, ет.4, ап.10

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-38-88 от

19.05.2015г.

5.

АУ000172от 28.01.2015г.

АУЗД

АНАСТАСИЯ ЛУКОВА ГАБЕРОВА

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска ” №059, ет.04

*****

ДНИ/ТБО

 

Изх № 13-А-88 от

19.05.2015г.

6.

ПДП000167 от

28.01.2015г.

ПОКАНА

АНАСТАСИЯ ЛУКОВА ГАБЕРОВА

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска ” №059, ет.04

*****

ДНИ/ТБО

 

Изх № 13-А-88 от

19.05.2015г.

7.

АУ000175 от 28.01.2015г.

АУЗД

НИНА ИВАНОВА ЩЕРЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Константин Величков” №005

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Н-58 от

19.05.2015г.

8.

ПДП000191 от

29.01.2015г.

ПОКАНА

НИНА ИВАНОВА ЩЕРЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Константин Величков” №005

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Н-58 от

19.05.2015г.

9.

АУ000179 от 29.01.2015г.

 

АУЗД

ХРИСТО ВЛАДОВ ВЛАДИНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Кочо Честименски” №041, вх.А, ет.02, ап.008

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Х-15 от

19.05.2015г.

10.

ПДП000179 от

29.01.2015г.

 

ПОКАНА

ХРИСТО ВЛАДОВ ВЛАДИНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Кочо Честименски” №041, вх.А, ет.02, ап.008

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Х-15 от

19.05.2015г.

11.

АУ000180 от 29.01.2015г.

 

АУЗД

ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ КЪТОВ

гр.Пазарджик, ул.”Струма” №040

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Д-68 от

19.05.2015г.

12.

ПДП000194 от

29.01.2015г.

 

ПОКАНА

ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ КЪТОВ

гр.Пазарджик, ул.”Струма” №040

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Д-68 от

19.05.2015г.

13.

АУ000183 от 29.01.2015г.

 

АУЗД

ЕМИЛ КЪНЧОВ ПАНЧЕВ

с. Огняново, общ. Пазарджик, ул. “Трапезица” №69

*****

ДПС

 

Изх № 13-Е-34 от

19.05.2015г.

14.

ПДП000197 от

29.01.2015г.

 

ПОКАНА

ЕМИЛ КЪНЧОВ ПАНЧЕВ

с. Огняново, общ. Пазарджик, ул. “Трапезица” №69

*****

ДПС

 

Изх № 13-Е-34 от

19.05.2015г.

15.

АУ000184 от 29.01.2015г.

 

АУЗД

РОСИЦА АСЕНОВА МИХАЙЛОВА

гр.Пазарджик, ул.”Спартак” №003, ет.05, ап.027

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Р-39 от

19.05.2015г.

16.

ПДП000196 от

29.01.2015г.

 

ПОКАНА

РОСИЦА АСЕНОВА МИХАЙЛОВА

гр.Пазарджик, ул.”Спартак” №003, ет.05, ап.027

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Р-39 от

19.05.2015г.

17.

АУ000185 от 29.01.2015г.

 

АУЗД

“ЕЛИТ МЕТАЛ 2” ООД

гр.Пазарджик, ул.”Михо Стефанов” №13, ет.3

*****

ДПС

 

Изх № 13-38-87 от

19.05.2015г.

18.

ПДП000187 от

29.01.2015г.

 

ПОКАНА

“ЕЛИТ МЕТАЛ 2” ООД

гр.Пазарджик, ул.”Михо Стефанов” №13, ет.3

*****

ДПС

 

Изх № 13-38-87 от

19.05.2015г.

19.

АУ00186 от 29.01.2015г.

АУЗД

ДИМИТЪР КРЪСТЕВ ПЕНЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Кочо Честименски” №026, вх.А, ет.01, ап.1

*****

ДНИ/ТБО

ДПС

Изх № 13-Д-67 от

19.05.2015г.

20.

ПДП00198 от

29.01.2015г.

ПОКАНА

ДИМИТЪР КРЪСТЕВ ПЕНЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Кочо Честименски” №026, вх.А, ет.01

*****

ДНИ/ТБО

ДПС

Изх № 13-Д-67 от

19.05.2015г.

21.

АУ000187 от 29.01.2015г.

АУЗД

“ХИТ КОМЕРСИАЛ” ЕООД

гр.Пазарджик, бул.”Александър Стамболийски” №39

*****

ДПС

Изх № 13-38-86 от

19.05.2015г.

22.

ПДП000195 от

29.01.2015г.

ПОКАНА

“ХИТ КОМЕРСИАЛ” ЕООД

гр.Пазарджик, бул.”Александър Стамболийски” №39

*****

ДПС

Изх № 13-38-86 от

19.05.2015г.

23.

АУ000188 от 30.01.2015г.

АУЗД

ТРЕНДАФИЛ ИВАНОВ ГЪЛЪБИНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Райко Алексиев” №003, ет.08, ап.039

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Т-37 от

19.05.2015г.

24.

ПДП000201 от

30.01.2015г.

ПОКАНА

ТРЕНДАФИЛ ИВАНОВ ГЪЛЪБИНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Райко Алексиев” №003, ет.08, ап.039

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Т-37 от

19.05.2015г.

25.

АУ000190 от 30.01.2015г.

АУЗД

НИНА МЕТОДИЕВА МЛЕКАРОВА

гр.Пазарджик, ул.”Тодор Христович” №003, ет.03

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Н-57 от

19.05.2015г.

26.

ПДП000204 от

30.01.2015г.

ПОКАНА

НИНА МЕТОДИЕВА МЛЕКАРОВА

гр.Пазарджик, ул.”Тодор Христович” №003, ет.03

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Н-57 от

19.05.2015г.

27.

АУ000191 от 30.01.2015г.

АУЗД

МАРИНА ПЕТКОВА АДОВА

гр.Пазарджик, ул.”Мак Гахан” №022, ет.04, ап.011

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-М-66 от

19.05.2015г.

28.

ПДП000224 от

03.02.2015г.

ПОКАНА

МАРИНА ПЕТКОВА АДОВА

гр.Пазарджик, ул.”Мак Гахан” №022, ет.04, ап.011

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-М-66 от

19.05.2015г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 19.05.2015г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 02.06.2015г.