projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 168

PostHeaderIconСписък 168

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

публикувано във вторник - 21.05.2015г.          

валидно до 04.06.2015г., 17:00 часа          

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.


 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ000192 от 30.01.2015г.

 

АУЗД

ВЕСЕЛИН АНГЕЛОВ ПАНИЧАРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Стоян Ангелов” №087, ет.05, ап.013

*****

ДНИ/ТБО

ДПС

Изх № 13-В-72 от

21.05.2015г.

2.

ПДП000206 от

02.02.2015г.

 

ПОКАНА

ВЕСЕЛИН АНГЕЛОВ ПАНИЧАРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Стоян Ангелов” №087, ет.05, ап.013

*****

ДНИ/ТБО

ДПС

Изх № 13-В-72 от

21.05.2015г.

3.

АУ000194 от 30.01.2015г.

 

АУЗД

ТЕМЕЛКО СТОЙЧЕВ ПАМПОВ

гр.Пазарджик, ул.”Хан Кубрат” №006, ет.07, ап.028

*****

ДНИ/ТБО

ДПС

Изх № 13-Т-38 от

21.05.2015г.

4.

ПДП000202от

30.01.2015г.

 

ПОКАНА

ТЕМЕЛКО СТОЙЧЕВ ПАМПОВ

гр.Пазарджик, ул.”Хан Кубрат” №006, ет.07, ап.028

*****

ДНИ/ТБО

ДПС

Изх № 13-Т-38 от

21.05.2015г.

5.

АУ000195от 30.01.2015г.

АУЗД

ВЕЛИЧКА ДИМИТРОВА КЬОСЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Райко Алексиев” №041, ет.06, ап.023

*****

ДНИ/ТБО

 

Изх № 13-В-73 от

21.05.2015г.

6.

ПДП000203 от

30.01.2015г.

ПОКАНА

ВЕЛИЧКА ДИМИТРОВА КЬОСЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Райко Алексиев” №041, ет.06, ап.023

*****

ДНИ/ТБО

 

Изх № 13-В-73 от

21.05.2015г.

7.

АУ000197 от 30.01.2015г.

АУЗД

АТАНАС ИВАНОВ РИДЖАКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Кочо Честименски” №041, ет.03, ап.012

*****

ДНИ/ТБО

ДПС

Изх № 13-А-89 от

21.05.2015г.

8.

ПДП000205 от

30.01.2015г.

ПОКАНА

АТАНАС ИВАНОВ РИДЖАКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Кочо Честименски” №041, ет.03, ап.012

*****

ДНИ/ТБО

ДПС

Изх № 13-А-89 от

21.05.2015г.

9.

АУ000200 от 02.02.2015г.

 

АУЗД

ТИХОМИР ЯНКОВ ГЕОРГИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Рила” №042, ет.05, ап.013

*****

ДПС

Изх № 13-Т-39 от

21.05.2015г.

10.

ПДП000216 от

03.02.2015г.

 

ПОКАНА

ТИХОМИР ЯНКОВ ГЕОРГИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Рила” №042, ет.05, ап.013

*****

ДПС

Изх № 13-Т-39 от

21.05.2015г.

11.

АУ000201 от 02.02.2015г.

 

АУЗД

АНГЕЛ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Рила” №020, ет.07, ап.019

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-90 от

21.05.2015г.

12.

ПДП000290 от

06.02.2015г.

 

ПОКАНА

АНГЕЛ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Рила” №020, ет.07, ап.019

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-90 от

21.05.2015г.

13.

АУ000202 от 02.02.2015г.

 

АУЗД

АНЕТА ЗАХАРИЕВА ЯНКОВА

гр.Пазарджик, бул.”Кн. Мария Луиза” № 134

*****

ДПС

 

Изх № 13-А-91 от

21.05.2015г.

14.

ПДП000225 от

03.02.2015г.

 

ПОКАНА

АНЕТА ЗАХАРИЕВА ЯНКОВА

гр.Пазарджик, бул.”Кн. Мария Луиза” № 134

*****

ДПС

 

Изх № 13-А-91 от

21.05.2015г.

15.

АУ000205 от 02.02.2015г.

 

АУЗД

АСЕН ГЕОРГИЕВ ШИШКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Рила” №046, ет.03, ап.006

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-92 от

21.05.2015г.

16.

ПДП000288 от

06.02.2015г.

 

ПОКАНА

АСЕН ГЕОРГИЕВ ШИШКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Рила” №046, ет.03, ап.006

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-92 от

21.05.2015г.

17.

АУ000210 от 02.02.2015г.

 

АУЗД

КИРИЛ ТРИФОНОВ ТРИФОНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Панайот Волов” №020, ет.05, ап.015

*****

ДНИ/ТБО

 

Изх № 13-К-58 от

21.05.2015г.

18.

ПДП000221 от

03.02.2015г.

 

ПОКАНА

КИРИЛ ТРИФОНОВ ТРИФОНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Панайот Волов” №020, ет.05, ап.015

*****

ДНИ/ТБО

 

Изх № 13-К-58 от

21.05.2015г.

19.

АУ00218 от 03.02.2015г.

АУЗД

ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Георги Брегов” №009, ет.05, ап.009

*****

ДНИ/ТБО

 

Изх № 13-В-74 от

21.05.2015г.

20.

ПДП00248 от

05.02.2015г.

ПОКАНА

ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Георги Брегов” №009, ет.05, ап.009

*****

ДНИ/ТБО

 

Изх № 13-В-74 от

21.05.2015г.

21.

АУ000219 от 03.02.2015г.

АУЗД

ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Георги Брегов” №009, ет.05, ап.009

*****

ДНИ/ТБО

ДПС

Изх № 13-Х-16 от

21.05.2015г.

22.

ПДП000249 от

05.02.2015г.

ПОКАНА

ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Георги Брегов” №009, ет.05, ап.009

*****

ДНИ/ТБО

ДПС

Изх № 13-Х-16 от

21.05.2015г.

23.

АУ000224 от 03.02.2015г.

АУЗД

АНКА КИРКОВА ЛАЗАРОВА

гр.Пазарджик, ул.”Панайот Волов” №004, ет.05, ап.039

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-93 от

21.05.2015г.

24.

ПДП000228 от

03.02.2015г.

ПОКАНА

АНКА КИРКОВА ЛАЗАРОВА

гр.Пазарджик, ул.”Панайот Волов” №004, ет.05, ап.039

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-93 от

21.05.2015г.

25.

АУ000228 от 04.02.2015г.

АУЗД

НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ КАРАКУШЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Панайот Волов” №020, ет.01, ап.02

*****

ДПС

Изх № 13-Н-59 от

21.05.2015г.

26.

ПДП000356 от

13.02.2015г.

ПОКАНА

НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ КАРАКУШЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Панайот Волов” №020, ет.01, ап.02

*****

ДПС

Изх № 13-Н-59 от

21.05.2015г.

27.

АУ000231 от 04.02.2015г.

АУЗД

КРАСИМИР ИВАНОВ СТАНОЕВ

гр.Пазарджик, бул.”Христо Ботев” №037, вх.А, ет.04, ап.010

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-К-59 от

21.05.2015г.

28.

ПДП000231 от

04.02.2015г.

ПОКАНА

КРАСИМИР ИВАНОВ СТАНОЕВ

гр.Пазарджик, бул.”Христо Ботев” №037, вх.А, ет.04, ап.010

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-К-59 от

21.05.2015г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 19.05.2015г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 02.06.2015г.