projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 169

PostHeaderIconСписък 169

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

публикувано в петък - 22.05.2015г.          

валидно до 05.06.2015г., 17:00 часа          

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.


 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ000232 от 04.02.2015г.

 

АУЗД

ЕЛИСАВЕТА БОРИСОВА КОДЖАМАНОВА - СТАНОЕВА

гр.Пазарджик, бул.”Христо Ботев” №037, вх.А, ет.04, ап.010

*****

ДНИ/ТБО

 

Изх № 13-Е-35 от

22.05.2015г.

2.

ПДП000234 от

04.02.2015г.

 

ПОКАНА

ЕЛИСАВЕТА БОРИСОВА КОДЖАМАНОВА - СТАНОЕВА

гр.Пазарджик, бул.”Христо Ботев” №037, вх.А, ет.04, ап.010

*****

ДНИ/ТБО

 

Изх № 13-Е-35 от

22.05.2015г.

3.

АУ000235 от 04.02.2015г.

 

АУЗД

“ЕЛИТ 2” ЕООД

гр.Пазарджик, ул.”Клокотница” №27

*****

ДНИ/ТБО

ДПС

Изх № 13-38-95 от

22.05.2015г.

4.

ПДП000265от

06.02.2015г.

 

ПОКАНА

“ЕЛИТ 2” ЕООД

гр.Пазарджик, ул.”Клокотница” №27

*****

ДНИ/ТБО

ДПС

Изх № 13-38-95 от

22.05.2015г.

5.

АУ000236от 04.02.2015г.

АУЗД

СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Запрян Цоков” № 018

*****

     ДНИ/ТБО

Изх № 13-С-117 от

22.05.2015г.

6.

ПДП000237 от

04.02.2015г.

ПОКАНА

СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Запрян Цоков” № 018

*****

     ДНИ/ТБО

Изх № 13-С-117 от

22.05.2015г.

7.

АУ000240 от 04.02.2015г.

АУЗД

“ЕКОПЕТ” ООД

гр.Пазарджик, ул.”Заводска” №1

*****

ДПС

Изх № 13-38-96 от

22.05.2015г.

8.

ПДП000240 от

04.02.2015г.

ПОКАНА

“ЕКОПЕТ” ООД

гр.Пазарджик, ул.”Заводска” №1

*****

ДПС

Изх № 13-38-96 от

22.05.2015г.

9.

АУ000241 от 04.02.2015г.

 

АУЗД

ЯНКО ПЕНЧОВ КАРАДЖОВ

гр.Пазарджик, ул.”Спартак” №039

*****

ДПС

Изх № 13-Я-9 от

22.05.2015г.

10.

ПДП000243 от

04.02.2015г.

 

ПОКАНА

ЯНКО ПЕНЧОВ КАРАДЖОВ

гр.Пазарджик, ул.”Спартак” №039

*****

ДПС

Изх № 13-Я-9 от

22.05.2015г.

11.

АУ000247 от 05.02.2015г.

 

АУЗД

ТИМКА ДИМИТРОВА МИХАЙЛОВА

гр.Пазарджик, ул.”Димитър Греков” №010, ет.07, ап.021

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Т-40 от

22.05.2015г.

12.

ПДП000286 от

06.02.2015г.

 

ПОКАНА

ТИМКА ДИМИТРОВА МИХАЙЛОВА

гр.Пазарджик, ул.”Димитър Греков” №010, ет.07, ап.021

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Т-40 от

22.05.2015г.

13.

АУ000248 от 05.02.2015г.

 

АУЗД

МАРГАРИТА ИЛИЕВА ФИЛИПОВА

гр.Пазарджик, ул.”Беласица” № 17, вх.А, ет.1, ап.2

*****

ДНИ/ТБО ДПС

Изх № 13-М-68 от

22.05.2015г.

14.

ПДП000246 от

05.02.2015г.

 

ПОКАНА

МАРГАРИТА ИЛИЕВА ФИЛИПОВА

гр.Пазарджик, ул.”Беласица” № 17, вх.А, ет.1, ап.2

*****

ДНИ/ТБО ДПС

Изх № 13-М-68 от

22.05.2015г.

15.

АУ000249 от 05.02.2015г.

 

АУЗД

ГИНКА ЯНКОВА ЯШАР

гр.Пазарджик, ул.”Бузлуджа” №029

*****

ДНИ/ТБО

ДПС

Изх № 13-Г-68 от

22.05.2015г.

16.

ПДП000285 от

06.02.2015г.

 

ПОКАНА

ГИНКА ЯНКОВА ЯШАР

гр.Пазарджик, ул.”Бузлуджа” №029

*****

ДНИ/ТБО

ДПС

Изх № 13-Г-68 от

22.05.2015г.

17.

АУ000251 от 05.02.2015г.

 

АУЗД

РАЙКО ЯНКОВ ЖИВКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Петко Д. Петков” №069

*****

ДПС

 

Изх № 13-Р-40 от

22.05.2015г.

18.

ПДП000258 от

05.02.2015г.

 

ПОКАНА

РАЙКО ЯНКОВ ЖИВКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Петко Д. Петков” №069

*****

ДПС

 

Изх № 13-Р-40 от

22.05.2015г.

19.

АУ000255 от 05.02.2015г.

АУЗД

СТОИМЕН БОРИСОВ ЯНЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Патриарх Евтимий” №025, ет.06, ап.016

*****

ДНИ/ТБО

ДПС

Изх № 13-С-118 от

22.05.2015г.

20.

ПДП00257 от

05.02.2015г.

ПОКАНА

СТОИМЕН БОРИСОВ ЯНЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Патриарх Евтимий” №025, ет.06, ап.016

*****

ДНИ/ТБО

ДПС

Изх № 13-С-118 от

22.05.2015г.

21.

АУ000256 от 05.02.2015г.

АУЗД

ГЪЛЪБ ГЕОРГИЕВ КУЗЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Рила” №004, ет.04, ап.010

*****

ДНИ/ТБО

ДПС

Изх № 13-Г-69 от

22.05.2015г.

22.

ПДП000291 от

06.02.2015г.

ПОКАНА

ГЪЛЪБ ГЕОРГИЕВ КУЗЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Рила” №004, ет.04, ап.010

*****

ДНИ/ТБО

ДПС

Изх № 13-Г-69 от

22.05.2015г.

23.

АУ000257 от 05.02.2015г.

АУЗД

ЛАЗАР АТАНАСОВ НОТОВ

гр.Пазарджик, ул.”Бузлуджа” №006, вх.А, ет.07, ап.020

*****

ДПС

Изх № 13-Л-34 от

22.05.2015г.

24.

ПДП000272 от

06.02.2015г.

ПОКАНА

ЛАЗАР АТАНАСОВ НОТОВ

гр.Пазарджик, ул.”Бузлуджа” №006, вх.А, ет.07, ап.020

*****

ДПС

Изх № 13-Л-34 от

22.05.2015г.

25.

АУ000261 от 05.02.2015г.

АУЗД

ГЕРГАНА НАЙДЕНОВА ВАСИЛЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Княз Ал. Батенберг” №073

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Г-70 от

22.05.2015г.

26.

ПДП000263 от

05.02.2015г.

ПОКАНА

ГЕРГАНА НАЙДЕНОВА ВАСИЛЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Княз Ал. Батенберг” №073

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Г-70 от

22.05.2015г.

27.

АУ000262 от 05.02.2015г.

АУЗД

НИКОЛА ГЕОРГИЕВ ИКОНОМОВ

гр.Пазарджик, ул.”Георги С. Раковски” №001, ет.06, ап.034

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Н-61 от

22.05.2015г.

28.

ПДП000287 от

06.02.2015г.

ПОКАНА

НИКОЛА ГЕОРГИЕВ ИКОНОМОВ

гр.Пазарджик, ул.”Георги С. Раковски” №001, ет.06, ап.034

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Н-61 от

22.05.2015г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 22.05.2015г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 05.06.2015г.