projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 170

PostHeaderIconСписък 170

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

публикувано във вторник,26.05.2015г.          

валидно до 09.06.2015г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ000263 от 05.02.2015г.

 

АУЗД

СТОЯНКА ИВАНОВА

БОЖИЛОВА

Гр. Пазарджик, Общ.Пазарджик, ул.”Тракийска” № 027, ет.02

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-С- 121 от 26.05.2015г.

2.

ПДП000275 от

06.02.2015г.

 

ПОКАНА

СТОЯНКА ИВАНОВА

БОЖИЛОВА

Гр. Пазарджик, Общ.Пазарджик, ул.”Тракийска” № 027, ет.02

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-С-121 от 26.05.2015г.

3.

АУ000265 от 06.02.2015г.

 

АУЗД

Костадин Михайлов Костадинов

гр.Пазарджик, ул.”Димитър Греков” № 052, вх.Б, ет.05, ап.038

******

ДНИ,ТБО,

 

Изх № 13-К-63 от 26.05.2015г

4.

ПДП000283 от

06.02.2015г.

 

ПОКАНА

Костадин Михайлов Костадинов

гр.Пазарджик, ул.”Димитър Греков” № 052, вх.Б, ет.05, ап.038

******

ДНИ,ТБО,

 

Изх № 13-К-63 от 26.05.2015г .

5.

АУ000271 от 06.02.2015г.

 

АУЗД

НЕЛИ ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА

Гр.Пазарджик, Общ. Пазарджик, ул.”Струма” № 54

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Н-64 от 26.03.2015г.

6.

ПДП00268 от

06.02.2015г.

 

ПОКАНА

НЕЛИ ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА

Гр.Пазарджик, Общ. Пазарджик, ул.”Струма” № 54

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Н- 64 от 26.05.2015г.

7.

АУ000273от 06.02.2015г.

 

АУЗД

ПЕТЪР ИЛИЕВ БЪНДЕВ

Гр.Пазарджик, Общ. Пазарджик ул.”Никифор П. Константинов ” № 27

******

ДПС

Изх № 13-П-55   от 26.05.2015г.

8.

ПДП000271 от

06.02.2015г.

 

ПОКАНА

ПЕТЪР ИЛИЕВ БЪНДЕВ

Гр.Пазарджик, Общ. Пазарджик ул.”Никифор П. Константинов ” № 27

******

ДПС

Изх № 13-П-55   от 26.05.2015г.

9.

АУ000276 от 06.02.2015г.

 

АУЗД

Луиза Александрова Пенова

Гр.Пазарджик, Общ.Пазарджик, ул.”Ген.Гурко” № 008, вх.Б, ет.02

******

ДНИ,ТБО,

 

Изх № 13-Л-35 от 26.05.2015г.

10.

ПДП000280 от

06.02.2015г.

 

ПОКАНА

Луиза Александрова Пенова

Гр.Пазарджик, Общ.Пазарджик, ул.”Ген.Гурко” № 008, вх.Б, ет.02

******

ДНИ,ТБО,

 

Изх № 13-Л -35 от 26.05.2015г.

11.

АУ000277 от 06.02.2015г.

АУЗД

АНТИМ ИВАНОВ ИВАНОВ

Гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” № 046, ет.04, ап.012

******

ДНИ,ТБО,

ДПС

Изх № 13-А-98 от 26.05.2015г.

12.

ПДП000279 от

06.02.2015г.

 

ПОКАНА

АНТИМ ИВАНОВ ИВАНОВ

Гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” № 046, ет.04, ап.012

******

ДНИ,ТБО,

ДПС

Изх № 13-А -98 от 26.05.2015г.

13.

АУ000278 от 06.02.2015г.

 

АУЗД

ГЕОРГИ ИВАНОВ ХАРИЗАНОВ

Гр.Пазарджик, ул.”Болнична” № 027, ет.05, ап.014

******

ДНИ,ТБО,

ДПС

Изх № 13-Г-72 от 26.05.2015г..

14.

ПДП000278от

06.02.2015г..

 

ПОКАНА

ГЕОРГИ ИВАНОВ ХАРИЗАНОВ

Гр.Пазарджик, ул.”Болнична” № 027, ет.05, ап.014

******

ДНИ,ТБО,

ДПС

Изх № 13-Г-72 от 26.05.2015г.

15.

АУ000280 от 06.02.2015г.

 

АУЗД

Добринка Владимирова Стефанова

Гр. Пазарджик, Общ.Пазарджик, ул.”Пловдивска” № 072, ет.02, ап. 004

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Д-71 от 26.05.2015г.

16.

ПДП000303 от

09.02.2015г.

 

ПОКАНА

Добринка Владимирова Стефанова

Гр. Пазарджик, Общ.Пазарджик, ул.”Пловдивска” № 072, ет.02, ап. 004

******

ДНИ,ТБО

Изх №13-Д-71 от 26.05.2015г.

17.

АУ000282 от

09.02.2015г.

 

АУЗД

Николина Игнатова Атанасова

Гр.Пазарджик, бул.”Княгиня Мария Луиза” №.047

******

ДНИ,ТБО,

ДПС

Изх № 13-Н-63 от 26.05.2015г.

18.

ПДП000364 от

16.02.2015г.

 

ПОКАНА

Николина Игнатова Атанасова

Гр.Пазарджик, бул.”Княгиня Мария Луиза” №.047

******

ДНИ,ТБО,

ДПС

Изх № 13-Н-63 от 26.05.2015г.

19.

АУ000283 от 09.02.2015г.

 

АУЗД

РУМЯНА НИКОЛОВА ШИКЕРОВА

Гр.Пазарджик, бул.”Христо Ботев ” № 053, вх.А, ет.07, ап.021

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Р-42 от 26.05.2015г.

20.

ПДП000305 от

09.02.2015г.

 

ПОКАНА

РУМЯНА НИКОЛОВА ШИКЕРОВА

Гр.Пазарджик, бул.”Христо Ботев ” № 053, вх.А, ет.07, ап.021

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Р-42 от 26.05.2015г.

21.

АУ000284 от 09.02.2015г.

АУЗД

МИЛЧО ИВАНОВ ШИКЕРОВ

гр.Пазарджик, бул.”Христо Ботев” № 053, вх.А, ет. 07, ап.021

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-М-73 от 26.05.2015г.

22.

ПДП000304от

09.02.2015г.

 

ПОКАНА

МИЛЧО ИВАНОВ ШИКЕРОВ

гр.Пазарджик, бул.”Христо Ботев” № 053, вх.А, ет. 07, ап.021

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-М-73 от 26.05.2015г.

23.

АУ000286 от 09.02.2015г.

 

АУЗД

АНГЕЛ ХРИСТОВ ЗАПРЯНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Люлин”  № 10

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-А-97 от 26.05.2015г.

24.

ПДП000324 от

11.02.2015г.

 

ПОКАНА

АНГЕЛ ХРИСТОВ ЗАПРЯНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Люлин”  № 10

*****

ДНИ,ТБО

Изх № 13-А-97 от 26.05.2015г.

25.

АУ000289 от

09.02.2015г.

 

АУЗД

ЙОРДАН ТОДОРОВ АНДОНОВ

гр. Пазарджик, ул.”Струма” № 037

*****

ДНИ,ТБО,

ДПС

Изх № 13-Й-18 от 26.05.2015г.

26.

ПДП000298 от

09.02.2015г.

 

ПОКАНА

ЙОРДАН ТОДОРОВ АНДОНОВ

гр. Пазарджик, ул.”Струма”  037

*****

ДНИ,ТБО,

ДПС

Изх № 13-Й-18 от 26.05.2015г.

27.

АУ000294 от

09.02.2015г.

АУЗД

МИЛКА БОРИСОВА МУРДЖЕВА

гр. Пазарджик, ул.”Райко Алексиев” №025, ет.02, ап.004

*****

ДНИ,ТБО,

 

Изх № 13-М-72 от 26.05.2015г.

28.

ПДП000323 от 11.02.2015г.

ПОКАНА

МИЛКА БОРИСОВА МУРДЖЕВА

гр. Пазарджик, ул.”Райко Алексиев” №025, ет.02, ап.004

*****

ДНИ,ТБО,

 

Изх № 13-М-72 от 26.05.2015г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 26.05.2015г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 09.06.2015г.