projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 171

PostHeaderIconСписък 171

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано във вторник 26.05.2015г.          

валидно до 09.06.2015г., 17:00 часа          

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ000295 от 09.02.2015г.

 

АУЗД

ИВАНКА ЙОРДАНОВА ЗАХОВА

гр. Пазарджик, общ.Пазарджик,

ул.”Р. Алексиев” № 027, ет.06, ап.040

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-И-60 от 26.05.2015г.

2.

ПДП000326 от

11.02.2015г.

 

ПОКАНА

ИВАНКА ЙОРДАНОВА ЗАХОВА

гр. Пазарджик, общ.Пазарджик,

ул.”Р. Алексиев” № 027, ет.06, ап.040

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-И-60 от 26.05.2015г.

3.

АУ000296 от 09.02.2015г.

 

АУЗД

СПАСКА СПАСОВА ВЕЛЧЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Дунав” № 019, ет.01, ап.001

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-С-122 от 26.05.2015г.

4.

ПДП000327 от

11.02.2015г.

 

ПОКАНА

СПАСКА СПАСОВА ВЕЛЧЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Дунав” № 019, ет.01, ап.001

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-С-122 от 26.05.2015г.

5.

АУ000299 от 09.02.2015г.

 

АУЗД

ВЪЛЬО КРЪСТЕВ ЖЕЛЯЗКОВ

гр. Пазарджик, ул.”Дойран” № 036

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-В-81 от 26.05.2015г.

6.

ПДП000306 от

10.02.2015г.

 

ПОКАНА

ВЪЛЬО КРЪСТЕВ ЖЕЛЯЗКОВ

гр. Пазарджик, ул.”Дойран” № 036

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-В-81 от 26.05.2015г.

7.

АУ000305от 10.02.2015г.

 

АУЗД

ЕМИЛИЯ ТЕОДОСИЕВА ЯНЕВА

гр. Пазарджик , ул.”Георги Пенев” № 027, ет.02, ап.005

******

ДНИ/ТБО/

ДПС

Изх № 13-Е-37 от 26.05.2015г.

8.

ПДП000314 от

10.02.2015г.

 

ПОКАНА

ЕМИЛИЯ ТЕОДОСИЕВА ЯНЕВА

гр. Пазарджик , ул.”Георги Пенев” № 027, ет.02, ап.005

******

ДНИ/ТБО/

ДПС

Изх № 13-Е-37 от 26.05.2015г.

9.

АУ000310 от 10.02.2015г.

 

АУЗД

РАЙНА САНДОВА ЙОРЕН

гр.Пазарджик, ул.”Янтра” № 023, ет.05, ап.015

******

ДПС

Изх № 13-Р-43 от 26.05.2015г.

10.

ПДП000313 от

10.02.2015г.

 

ПОКАНА

РАЙНА САНДОВА ЙОРЕН

гр.Пазарджик, ул.”Янтра” № 023, ет.05, ап.015

******

ДПС

Изх № 13-Р-43 от 26.05.2015г.

11.

АУ000311 от 10.02.2015г.

 

АУЗД

ИВАНКА ЗАХАРИЕВА ПАВЛОВА

гр.Пазарджик, ул.”Яне Сандански” № 035

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-И-58 от 26.05.2015г.

12.

ПДП000329 от

11.02.2015г.

 

ПОКАНА

ИВАНКА ЗАХАРИЕВА ПАВЛОВА

гр.Пазарджик, ул.”Яне Сандански” № 035

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-И-58 от 26.05.2015г.

13.

АУ000312 от 10.02.2015г.

 

АУЗД

ЕВГЕНИЯ СТОЯНОВА НЕДЕЛЧЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Проф. Иван Батаклиев” №004, вх.Б, ет.01, ап.025

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Е-36 от 26.05.2015г.

14.

ПДП000330от

11.02.2015г.

 

ПОКАНА

ЕВГЕНИЯ СТОЯНОВА НЕДЕЛЧЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Проф. Иван Батаклиев” №004, вх.Б, ет.01, ап.025

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Е-36 от 26.05.2015г.

15.

АУ000313 от 10.02.2015г.

 

АУЗД

ВАСКА МИРЧЕВА ГЕОРГИЕВА - АТЕВА

гр. Пазарджик, ул.”Цар Освободител” №050

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-В-80 от 26.05.2015г.

16.

ПДП000332 от

11.02.2015г.

 

ПОКАНА

ВАСКА МИРЧЕВА ГЕОРГИЕВА - АТЕВА

гр. Пазарджик, ул.”Цар Освободител” №050

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-В-80 от 26.05.2015г.

17.

АУ000316 от

10.02.2015г.

 

АУЗД

ОЛЕГ КРЪСТАНОВ БОНЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Васил Априлов” №007, вх.В, ет.03, ап.007

******

ДНИ/ТБО/

ДПС

Изх № 13-О-4 от 26.05.2015г.

18.

ПДП000319 от

10.02.2015г.

 

ПОКАНА

ОЛЕГ КРЪСТАНОВ БОНЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Васил Априлов” №007, вх.В, ет.03, ап.007

******

ДНИ/ТБО/

ДПС

Изх № 13-О-4 от 26.05.2015г.

19.

АУ000317 от

10.02.2015г.

 

АУЗД

ИРИНА ИВАНОВА БУХЛЕВА

гр.Пазарджик, ул.”България” №089, ет.03, ап.007

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-И-59 от 26.05.2015г.

20.

ПДП000328 от

11.02.2015г.

 

ПОКАНА

ИРИНА ИВАНОВА БУХЛЕВА

гр.Пазарджик, ул.”България” №089, ет.03, ап.007

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-И-59 от 26.05.2015г.

21.

АУ000318 от 10.02.2015г.

АУЗД

ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ АНГЕЛОВ

гр. Пазарджик , ул.”Райко Алексиев” №023, ет. 02, ап.005

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-Д-73 от 26.05.2015г.

22.

ПДП000316 от

10.02.2015г.

 

ПОКАНА

ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ АНГЕЛОВ

гр. Пазарджик , ул.”Райко Алексиев” №023, ет. 02, ап.005

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-Д-73 от 26.05.2015г.

23.

АУ000320 от 11.02.2015г.

 

АУЗД

ПАВЕЛ ИВАНОВ ИВАНОВ

гр. Пазарджик , ул.”Осми Март” № 010, вх.А, ет.04, ап.010

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-П-56 от 26.05.2015г.

24.

ПДП000336 от

11.02.2015г.

 

ПОКАНА

ПАВЕЛ ИВАНОВ ИВАНОВ

гр. Пазарджик , ул.”Осми Март” № 010, вх.А, ет.04, ап.010

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-П-56 от 26.05.2015г.

25.

АУ000321 от

11.02.2015г.

 

АУЗД

ДИМИТЪР СИМЕОНОВ ТОДОРОВ

гр. Пазарджик , ул.”Ген. Гурко” №010, вх.В, ет. 06, ап.025

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Д-72 от 26.05.2015г.

26.

ПДП000337 от

11.02.2015г.

 

ПОКАНА

ДИМИТЪР СИМЕОНОВ ТОДОРОВ

гр. Пазарджик , ул.”Ген. Гурко” №010, вх.В, ет. 06, ап.025

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Д-72 от 26.05.2015г.

27.

АУ000322 от

11.02.2015г.

АУЗД

ТОДОР ЙОРДАНОВ КОМСИЙСКИ

гр. Пазарджик , ул.”Райко Алексиев” №039

*****

ДПС

Изх № 13-Т-42 от 26.05.2015г.

28.

ПДП000338 от 11.02.2015г.

ПОКАНА

ТОДОР ЙОРДАНОВ КОМСИЙСКИ

гр. Пазарджик , ул.”Райко Алексиев” №039

*****

     ДПС

Изх № 13-Т-42 от 26.05.2015г.

 

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 26.05.2015г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 09.06.2015г.