projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 172

PostHeaderIconСписък 172

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано във сряда, 27.05.2015г.          

валидно до 10.06.2015г., 17:00 часа           

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.


№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задълже

нието

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ000323             от 11.02.2015г.

АУЗД

ПЕТКАНА ИВАНОВА БАДЬОКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Патриарх Евтимий” №27, ет.4, ап.10

*****

ДНИ/ТБО

 

Изх № 13-П-57

от 27.05.2015г.

2.

ПДП000334 от 11.02.2015г.

 

ПОКАНА

ПЕТКАНА ИВАНОВА БАДЬОКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Патриарх Евтимий” №27, ет.4, ап.10

*****

ДНИ /ТБО

Изх № 13-П-57

от 27.05.2015г.

3.

АУ000333             от 12.02.2015г.

 

АУЗД

ЕМИЛ СТОЯНОВ НИКОЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Лозенград” №4, ет.1, ап.1

*****

ДНИ /ТБО

Изх № 13-Е-38

от 27.05.2015г.

4.

ПДП000348 от 12.02.2015г.

 

ПОКАНА

ЕМИЛ СТОЯНОВ НИКОЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Лозенград” №4, ет.1, ап.1

*****

ДНИ /ТБО

Изх № 13-Е-38

от 27.05.2015г.

5.

АУ000335             от 12.02.2015г.

 

АУЗД

ЛИЛЯНА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА

гр.Пазарджик, ул.”Лозенград” №4, ет.1, ап.1

*****

ДНИ /ТБО

Изх №13-Л-36

от 27.05.2015г.

6.

ПДП000347 от 12.02.2015г.

ПОКАНА

ЛИЛЯНА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА

гр.Пазарджик, ул.”Лозенград” №4, ет.1, ап.1

*****

ДНИ /ТБО

Изх №13-Л-36

от 27.05.2015г.

7.

АУ000336             от 12.02.2015г.

АУЗД

ХРИСТО ТРОЯНОВ ЛУКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Георги С Раковски” №5, ет.12, ап.71

*****

ДНИ /ТБО

ДПС

Изх № 13-Х-17

от 27.05.2015г.

8.

ПДП000358 от 13.02.2015г.

ПОКАНА

ХРИСТО ТРОЯНОВ ЛУКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Георги С Раковски” №5, ет.12, ап.71

*****

ДНИ /ТБО

ДПС

Изх № 13-Х-17

от 27.05.2015г.

9.

АУ000338             от 12.02.2015г.

АУЗД

ЯНКА АЛЕКСАНДРОВА КОЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Райко Даскалов”         № 43

*****

ДНИ /ТБО

Изх № 13-Я-11

от 27.05.2015г.

10.

ПДП000366 от 17.02.2015г.

ПОКАНА

ЯНКА АЛЕКСАНДРОВА КОЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Райко Даскалов”         № 43

*****

ДНИ /ТБО

Изх № 13-Я-11

от 27.05.2015г.

11.

АУ000343             от 13.02.2015г.

АУЗД

ЕТ”Румен Ципорков-търговия, услуги, транспорт-Тут 93”

гр.Пазарджик, ул.”Георги Брегов”         № 21, ет.1, ап.1

*****

 

ДНИ /ТБО

Изх № 13-38-101

от 27.05.2015г.

12.

ПДП000360 от 13.02.2015г.

ПОКАНА

ЕТ”Румен Ципорков-търговия, услуги, транспорт-Тут 93”

гр.Пазарджик, ул.”Георги Брегов”         № 21, ет.1, ап.1

*****

 

ДНИ /ТБО

Изх № 13-38-101

от 27.05.2015г.

13.

АУ000355             от 17.02.2015г.

АУЗД

АЛЕКСАНДЪР ЗДРАВКОВ НЕШЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Запрян Цоков” №34

*****

ДНИ /ТБО

Изх № 13-А-99

от 27.05.2015г.

14.

ПДП000376 от 18.02.2015г.

ПОКАНА

АЛЕКСАНДЪР ЗДРАВКОВ НЕШЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Запрян Цоков” №34

*****

ДНИ /ТБО

Изх № 13-А-99

от 27.05.2015г.

15.

АУ000358             от 18.02.2015г.

 

АУЗД

ТРЕНДАФИЛ АТАНАСОВ СТОЯНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Дойран” №21, ет.3

*****

ДНИ /ТБО

ДПС

Изх № 13-Т-43 от 27.05.2015г.

16.

ПДП000379 от 19.02.2015г.

 

ПОКАНА

ТРЕНДАФИЛ АТАНАСОВ СТОЯНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Дойран” №21, ет.3

*****

ДНИ /ТБО

ДПС

Изх № 13-Т-43 от 27.05.2015г.

17.

АУ000632             от 03.04.2015г.

 

АУЗД

АНГЕЛ СТОЯНОВ НЕДЕЛЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Антим I” №2

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-100

от 27.05.2015г.

18.

ПДП000652 от 03.04.2015г.

 

ПОКАНА

АНГЕЛ СТОЯНОВ НЕДЕЛЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Антим I” №2

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-100

от 27.05.2015г.

19.

13-А-77/ 07.04.2015г.

РЕШЕНИЕ

АНГЕЛ СТОЯНОВ НЕДЕЛЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Антим I” №2

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-100

от 27.05.2015г.

20.

АУ000363 от 18.02.2015г.

АУЗД

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ СЛАВКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Виделина” №16

*****

ДНИ /ТБО

ДПС

Изх №13-А-101

от 27.05.2015г.

21.

ПДП000378 от 19.02.2015г.

ПОКАНА

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ СЛАВКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Виделина” №16

*****

ДНИ /ТБО

ДПС

Изх №13-А-101

от 27.05.2015г.

22.

АУ000367             от 19.02.2015г.

АУЗД

ГЕОРГИ НИКОЛОВ ВАСЕВ

гр.Пазарджик, ул."Екзарх Йосиф" №41, ет.3

*****

ДНИ /ТБО

ДПС

Изх №13-Г-74   от 27.05.2015г.

23.

ПДП000410 от 23.02.2015г.

 

ПОКАНА

ГЕОРГИ НИКОЛОВ ВАСЕВ

гр.Пазарджик, ул."Екзарх Йосиф" №41, ет.3

*****

ДНИ /ТБО

ДПС

Изх №13-Г-74   от 27.05.2015г.

24.

АУ000365             от 17.02.2015г.

 

АУЗД

„БИР ИНДЖИ” ООД МЕХМЕД ИПЕК

гр.Пазарджик, ул."Иван Вазов" №18, ет.3

*****

ДПС

Изх №13-38-102

от 27.05.2015г.

25.

ПДП000371 от 17.02.2015г.

 

ПОКАНА

„БИР ИНДЖИ” ООД МЕХМЕД ИПЕК

гр.Пазарджик, ул."Иван Вазов" №18, ет.3

*****

ДПС

Изх №13-38-102

от 27.05.2015г.

26.

АУ000351             от 17.02.2015г.

АУЗД

ЕТ”ДЕТЕЛИНА-ДЕТЕЛИНА ДОБРЕВА”

с.Ивайло, общ.Пазарджик, ул."Тридесета" №39

*****

ДНИ/ТБО

Изх №13-38-103

от 27.05.2015г.

27.

ПДП000367 от 17.02.2015г.

ПОКАНА

ЕТ”ДЕТЕЛИНА-ДЕТЕЛИНА ДОБРЕВА”

с.Ивайло, общ.Пазарджик, ул."Тридесета" №39

*****

ДНИ/ТБО

Изх №13-38-103

от 27.05.2015г.

28.

АУ000364

от 19.02.2015г.            

АУЗД

НИНА ВЛАДИМИРОВА ВЛАДОВА

гр.Пазарджик, ул."Петър Бонев” №110, ет.6, ап.38

*****

ДПС

Изх №13-Н-65         от 27.05.2015г.

29.

ПДП000402 от 20.02.2015г.

ПОКАНА

НИНА ВЛАДИМИРОВА ВЛАДОВА

гр.Пазарджик, ул."Петър Бонев” №110, ет.6, ап.38

*****

ДПС

Изх №13-Н-65         от 27.05.2015г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на от 27.05.2015г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 10.06.2015г.