projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 173

PostHeaderIconСписък 173

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

публикувано във четвъртък,28.05.2015г.          

валидно до 11.06.2015г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задълже
нието

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ000370 от 19.02.2015г.

 

АУЗД

ИВАНКА СТОЙНОВА

ИТОВА

гр. Пазарджик, Общ.Пазарджик, ул.”Петър Бонев” № 076, ет.01, ап.001

******

ДНИ,ТБО,

ДПС

Изх № 13-И- 61 от 28.05.2015г.

2.

ПДП000381 от

19.02.2015г.

 

ПОКАНА

ИВАНКА СТОЙНОВА

ИТОВА

гр. Пазарджик, Общ.Пазарджик, ул.”Петър Бонев” № 076, ет.01, ап.001

******

ДНИ,ТБО,

ДПС

Изх № 13-И-61 от 28.05.2015г.

3.

АУ000371 от 19.02.2015г.

 

АУЗД

СТЕФАН БОРИСОВ ИТОВ

Гр. Пазарджик, Общ.Пазарджик, ул.”Петър Бонев” № 076, ет.01, ап.001

******

ДНИ,ТБО,

 

Изх № 13-С-123 от 28.05.2015г

4.

ПДП000382 от

19.02.2015г.

 

ПОКАНА

СТЕФАН БОРИСОВ ИТОВ

гр. Пазарджик, Общ.Пазарджик, ул.”Петър Бонев” № 076, ет.01, ап.001

******

ДНИ,ТБО,

 

Изх № 13-С-123 от 28.05.2015г .

5.

АУ000373 от 19.02.2015г.

 

АУЗД

Стоянка Запринова   Димитрова

с.Алеко Константиново,Общ. Пазарджик, ул.”Рила” № 006

******

ДПС

Изх № 13-С-124 от 28.03.2015г.

6.

ПДП000398 от

20.02.2015г.

 

ПОКАНА

Стоянка Запринова   Димитрова

с.Алеко Константиново,Общ. Пазарджик, ул.”Рила” № 006

******

ДПС

Изх № 13-С- 124 от   28.05.2015г.

7.

АУ000375от 20.02.2015г.

 

АУЗД

ЕЛЕНА АНДРЕЕВА МИЛУШЕВА

гр.Пазарджик, Общ. Пазарджик ул.”Дойран ” № 026

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Е-39   от 28.05.2015г.

8.

ПДП000396 от

20.02.2015г.

 

ПОКАНА

ЕЛЕНА АНДРЕЕВА МИЛУШЕВА

гр.Пазарджик, Общ. Пазарджик ул.”Дойран ” № 026

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Е-39   от 28.05.2015г.

9.

АУ000376 от 20.02.2015г.

 

АУЗД

ГЕОРГИ РАЙЧЕВ ГЕОРГИЕВ

гр.Пазарджик, Общ.Пазарджик, ул.”Димитър Греков” № 025

******

ДНИ,ТБО,

 

Изх № 13-Г-76 от 28.05.2015г.

10.

ПДП000386 от

20.02.2015г.

 

ПОКАНА

ГЕОРГИ РАЙЧЕВ ГЕОРГИЕВ

гр.Пазарджик, Общ.Пазарджик, ул.”Димитър Греков” № 025

******

ДНИ,ТБО,

 

Изх № 13-Г -76 от 28.05.2015г.

11.

АУ000379 от 20.02.2015г.

 

АУЗД

ПЕТЬО НИКОЛОВ НИКОЛОВ

с . Мокрище, Общ.Пазарджик, ул.”Първа” № 019

******

 

ДПС

 

Изх № 13-П-62 от 28.05.2015г.

12.

ПДП000385 от

20.02.2015г.

 

ПОКАНА

ПЕТЬО НИКОЛОВ НИКОЛОВ

с . Мокрище, Общ.Пазарджик, ул.”Първа” № 019

******

ДПС

Изх № 13-П -62 от 28.05.2015г.

13.

АУ000380 от 20.02.2015г.

 

АУЗД

ГРОЗДЕНА КОШОВА   СИРАКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Антим I” № 021, вх.Б, ет.07, ап. 025

******

ДНИ,ТБО,

 

Изх № 13-Г-75 от 28.05.2015г..

14.

ПДП000390от

20.02.2015г..

 

ПОКАНА

ГРОЗДЕНА КОШОВА   СИРАКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Антим I” № 021, вх.Б, ет.07, ап. 025

******

ДНИ,ТБО,

 

Изх № 13-Г-75 от 28.05.2015г.

15.

АУ000381 от 20.02.2015г.

 

АУЗД

Александър Михайлов Тодоров

гр. Пазарджик, Общ.Пазарджик, ул.”Спартак” № 025

******

ДПС

Изх № 13-А-102 от 28.05.2015г.

16.

ПДП000403 от

20.02.2015г.

 

ПОКАНА

Александър Михайлов Тодоров

гр. Пазарджик, Общ.Пазарджик, ул.”Спартак” № 025

******

ДПС

Изх №13-А-102 от 28.05.2015г.

17.

АУ000383 от

20.02.2015г.

 

АУЗД

ПАВЛИНА ГЕОРГИЕВА СИНАПОВА

Гр.Пазарджик, бул.”Княгиня Мария Луиза” №.102

******

ДНИ,ТБО,

ДПС

Изх № 13-П-61 от 28.05.2015г.

18.

ПДП000426 от

25.02.2015г.

 

ПОКАНА

ПАВЛИНА ГЕОРГИЕВА СИНАПОВА

Гр.Пазарджик, бул.”Княгиня Мария Луиза” №.102

******

ДНИ,ТБО,

ДПС

Изх № 13-П-61 от 28.05.2015г.

19.

АУ000387 от 20.02.2015г.

 

АУЗД

ЛЮБКА ЯНКОВА ИЛИЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Портокал” № 032

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Л -38 от 28.05.2015г.

20.

ПДП000393 от

20.02.2015г.

 

ПОКАНА

ЛЮБКА ЯНКОВА ИЛИЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Портокал” № 032

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Л-38 от 28.05.2015г.

21.

АУ000390 от 23.02.2015г.

АУЗД

Димитрийка Димитрова Терзиева

гр.Пазарджик, ул.”Хаджи Р.Хаджиилиев” № 024

******

ДНИ,ТБО,

ДПС

Изх № 13-Д-75 от 28.05.2015г.

22.

ПДП000435от

26.02.2015г.

 

ПОКАНА

Димитрийка Димитрова Терзиева

гр.Пазарджик, ул.”Хаджи Р.Хаджиилиев” № 024

******

ДНИ,ТБО,

ДПС

Изх № 13-Д-75 от 28.05.2015г.

23.

АУ000394 от 23.02.2015г.

 

АУЗД

ПЛАМЕН ИВАНОВ ШОПОВ

гр.Пазарджик, ул.”Янтра” № 001, ет.01, ап.001

******

ДНИ,ТБО,

ДПС

Изх № 13-П -60 от 28.05.2015г.

24.

ПДП000452 от

27.02.2015г.

 

ПОКАНА

ПЛАМЕН ИВАНОВ ШОПОВ

гр.Пазарджик, ул.”Янтра” № 001, ет.01, ап.001

*****

ДНИ,ТБО,

ДПС

Изх № 13-П-60 от 28.05.2015г.

25.

АУ000395 от

23.02.2015г.

 

АУЗД

ЯНКО ЙОРДАНОВ АТАНАСОВ

с.Звъничево, Общ. Пазарджик , ул.”Двадесет и осма” № 03

*****

ДПС

Изх № 13-Я -13 от 28.05.2015г.

26.

ПДП000412 от

23.02.2015г.

 

ПОКАНА

ЯНКО ЙОРДАНОВ АТАНАСОВ

с.Звъничево, Общ. Пазарджик , ул.”Двадесет и осма” № 03

*****

ДПС

Изх № 13-Я-13 от 28.05.2015г.

27.

АУ000396 от

23.02.2015г.

АУЗД

НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ИВАНОВ

гр. Пазарджик, ул.”Запрян Цоков” №028

*****

ДПС

Изх № 13-Н-66 от 28.05.2015г.

28.

ПДП000454 от 27.02.2015г.

ПОКАНА

НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ИВАНОВ

гр. Пазарджик, ул.” Запрян Цоков” №028

*****

ДПС

 

Изх № 13-Н-66 от 28.05.2015г.

 

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 28.05.2015г.Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 11.06.2015г.