projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 174

PostHeaderIconСписък 174

There are no translations available.

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано в петък, 29.05.2015г.          

валидно до 12.06.2015, 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задълже
нието

№ и дата на  Съобщение почл.32 от  ДОПК

1.  

АУ000397от 23.02.2015г.

 

АУЗД

Николай Запринов Найденов

с.Главиница, общ.Пазарджик ул.”Втора” №93

******

ДПС

Изх № 13-Н-67 от

29.05.2015г.

2.  

ПДП000455 от

27.02.2015г.

 

ПОКАНА

Николай Запринов Найденов

с.Главиница, общ.Пазарджик ул.”Втора” №93

******

ДПС

Изх № 13-Н-67 от

29.05.2015г.

3.  

АУ000400от 23.02.2015г.

 

АУЗД

Вера Валентинова Шопова

гр.Пазарджик, ул.”Сан Стефано” №15, вх.А, ет.1, ап.3

******

ДПС / ДНИ /ТБО /

Изх № 13-В-84 от

29.05.2015г.

4.  

ПДП000415 от

23.02.2015г.

 

ПОКАНА

Вера Валентинова Шопова

гр.Пазарджик, ул.”Сан Стефано” №15, вх.А, ет.1, ап.3

******

ДПС / ДНИ /ТБО /

Изх № 13-В-84 от

29.05.2015г.

5.  

АУ000404от 23.02.2015г.

 

АУЗД

Димитър Крумов Димитров

с.Братаница, общ.Пазарджик ул.”Четвърта” №3

******

ДПС

Изх№ 13-Д-76 от

29.05.2015г.

6.  

ПДП000417 от

24.02.2015г.

 

ПОКАНА

Димитър Крумов Димитров

с.Братаница, общ.Пазарджик ул.”Четвърта” №3

******

ДПС

Изх№ 13-Д-76 от

29.05.2015г.

7.  

АУ000405 от 24.02.2015г.

 

АУЗД

Боянка Янкова Михайлова

гр.  Пазарджик, ул.”Бузлуджа“ №6, вх.Б, ет.6, ап.42

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Б-36 от

29.05.2015г.

8.  

ПДП000451 от

27.02.2015г.

 

ПОКАНА

Боянка Янкова Михайлова

гр.  Пазарджик, ул.”Бузлуджа“ №6, вх.Б, ет.6, ап.42

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Б-36 от

29.05.2015г.

9.  

АУ000408 от 24.02.2015г.

 

АУЗД

Борис Тодоров Минчев

с.  Ивайло, общ.Пазарджик, ул.”Двадесета “ №2 А

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Б-37 от

29.05.2015г.

10. 

ПДП000418 от

24.02.2015г.

 

ПОКАНА

Борис Тодоров Минчев

с.  Ивайло, общ.Пазарджик, ул.”Двадесета “ №2 А

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Б-37 от

29.05.2015г.

11.

АУ000409от 24.02.2015г.

 

АУЗД

Райко Руменов Янков

гр. Пазарджик, ул.”Спартак “ № 8, ет.8, ап.29

******

ДПС

Изх № 13-Р-44 от

29.05.2015г.

12.  

ПДП000422 от

25.02.2015г.

 

ПОКАНА

Райко Руменов Янков

гр. Пазарджик, ул.”Спартак “ № 8, ет.8, ап.29

******

ДПС

Изх № 13-Р-44 от

29.05.2015г.

13. 

АУ000411 от 24.02.2015г.

 

АУЗД

Коприна Захаринова Николова

гр. Пазарджик, ул.”Ал.Стамболийски“ № 53, вх.Б,  ет.3, ап.6

******

ДНИ / ТБО

Изх № 13-К-65 от

29.05.2015г.

14. 

ПДП000423 от

25.02.2015г.

 

ПОКАНА

Коприна Захаринова Николова

гр. Пазарджик, ул.”Ал.Стамболийски“ № 53, вх.Б,  ет.3, ап.6

******

ДНИ / ТБО

Изх № 13-К-65 от

29.05.2015г.

15. 

АУ000428 от 26.02.2015г.

 

АУЗД

Никола Цветанов Пеев

гр.Пазарджик, ул.”Дунав” №7, ет.5, ап.40

******

ДНИ / ТБО

Изх № 13-Н-68 от

29.05.2015г.

16. 

ПДП000438 от

26.02.2015г..

 

ПОКАНА

Никола Цветанов Пеев

гр.Пазарджик, ул.”Дунав” №7, ет.5, ап.40

******

ДНИ / ТБО

Изх № 13-Н-68 от

29.05.2015г.

17. 

АУ000429 от

26.02.2015г.

 

АУЗД

Живко Жеков Милев

гр.Пазарджик, ул.”Н.Стоименов” №1

******

ДПС / ДНИ /ТБО /

Изх. № 13-Ж10от

29.05.2015г.

18.

ПДП000439 от

27.02.2015г.

 

ПОКАНА

Живко Жеков Милев

гр.Пазарджик, ул.”Н.Стоименов” №1

******

ДПС / ДНИ /ТБО /

Изх. № 13-Ж10от

29.05.2015г.

19.

АУ000431 от 26.02.2015г.

 

  АУЗД

Кирил Кирилов Цанков

гр.Пазарджик, ул.”Братя Петкови” №1

******

ДПС

Изх. № 13-К-66от

29.05.2015г.

20.

ПДП000444 от

27.02.2015г.

 

ПОКАНА

Кирил Кирилов Цанков

гр.Пазарджик, ул.”Братя Петкови” №1

******

ДПС

Изх. № 13-К-66от

29.05.2015г.

21.

АУ000432 от 026.02.2015г.

АУЗД

Спас Тодоров Гунчев

с.  Мало Конаре, общ.Пазарджик, ул.”Сто и осма “ №3

******

ДНИ / ТБО

Изх№13-С-125 от

29.05.2015г.

22.

ПДП000442 от

27.02.2015г.

 

ПОКАНА

Спас Тодоров Гунчев

с.  Мало Конаре, общ.Пазарджик, ул.”Седма “ №10

******

ДНИ / ТБО

Изх№13-С-125 от

29.05.2015г.

23.

АУ000434 от 27.02.2015г.

 

 АУЗД

Георги Симеонов Йосифов

с.  Главиница, общ..Пазарджик, ул.”Седма “ №3

******

ДПС

Изх № 13-Г-77 от

29.05.2015г.

24.

ПДП000441 от

27.02.2015г.

 

ПОКАНА

Георги Симеонов Йосифов

с.  Главиница, общ..Пазарджик, ул.”Седма “ №3

******

ДПС

Изх № 13-Г-77 от

29.05.2015г.

25. 

АУ000435 от

27.02.2015г.

 

АУЗД

Борис Стоянов Татаров

 гр.Пазарджик, ул.”Градинарска”  13

*****

ДНИ / ТБО

Изх№13-Б-38 от

29.05.2015г.

26.

ПДП000462 от

04.02.2015г.

 

ПОКАНА

Борис Стоянов Татаров

 гр.Пазарджик, ул.”Градинарска”  13

*****

ДНИ / ТБО

Изх№13-Б-38 от

29.05.2015г.

27.

АУ000440 от

27.02.2015г.

 

АУЗД

Танка Ненчова Петрова

с. Ал.Константиново, общ.Пазарджик, ул.”Рила “ №4

*****

ДПС

Изх.№ 13-Т-44 от

29.05.2015г.

28.

ПДП000481 от

10.03.2015г.

 

ПОКАНА

Танка Ненчова Петрова

с. Ал.Константиново, общ.Пазарджик, ул.”Рила “ №4

*****

ДПС

Изх.№ 13-Т-44 от

29.05.2015г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 29.05.2015г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 12.06.2015г.

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 -24- от 29.05.2015г..doc