projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 175

PostHeaderIconСписък 175

There are no translations available.

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

публикувано в петък,29.05.2015г.          

валидно до 12.06.2015г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ000444 от 04.03.2015г.

 

АУЗД

„ВЕН – ЕКС” ООД

гр. Пазарджик, Общ.Пазарджик, ул.”Градинарска” № 6,

******

 

ДПС

Изх № 13-38- 112 от 29.05.2015г.

2.

ПДП000465 от

04.03.2015г.

 

ПОКАНА

„ВЕН – ЕКС” ООД

гр. Пазарджик, Общ.Пазарджик, ул.”Градинарска” № 6,

******

 

ДПС

Изх № 13-38-112 от 29.05.2015г.

3.

АУ000446 от 05.03.2015г.

 

АУЗД

„АН СИ” ЕООД

гр. Пазарджик, Общ.Пазарджик, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 89

******

ДНИ,ТБО,

 

Изх № 13-38-111 от 29.05.2015г

4.

ПДП000466 от

05.03.2015г.

 

ПОКАНА

„АН СИ” ЕООД

гр. Пазарджик, Общ.Пазарджик, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 89

******

ДНИ,ТБО,

 

Изх № 13-38-111 от 29.05.2015г .

5.

АУ000451 от 05.03.2015г.

 

АУЗД

„СИ ДЖИ ГРУП” ЕООД

Гр.Пазарджик, Общ. Пазарджик, ул.”Иван Вазов”   № 12, ет.1, ап.2

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-38-110 от 29.05.2015г.

6.

ПДП000469 от

05.03.2015г.

 

ПОКАНА

„СИ ДЖИ ГРУП” ЕООД

Гр.Пазарджик, Общ. Пазарджик, ул.”Иван Вазов”   № 12, ет.1, ап.2

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-38- 110 от 29.05.2015г.

7.

АУ000453от 05.03.2015г.

 

АУЗД

„ЕКСПРЕС БИЛДИНГ” ЕООД

гр.Пазарджик, Общ. Пазарджик ул.”Тодор Мумджиев ” № 11

******

ДНИ,ТБО,

ДПС

Изх № 13-38-109   от 29.05.2015г.

8.

ПДП000473 от

05.03.2015г.

 

ПОКАНА

„ЕКСПРЕС БИЛДИНГ” ЕООД

гр.Пазарджик, Общ. Пазарджик ул.”Тодор Мумджиев ” № 11

******

ДНИ,ТБО,

ДПС

Изх № 13-38-109 от 29.05.2015г.

9.

АУ000454 от 06.03.2015г.

 

АУЗД

ИВАН ГЕОРГИЕВ МИШЕВ

гр.Пазарджик, Общ.Пазарджик, ул.”Спартак” № 030, ет.02, ап.027

******

ДПС

 

Изх № 13-И-62 от 29.05.2015г.

10.

ПДП000529 от

17.03.2015г.

 

ПОКАНА

ИВАН ГЕОРГИЕВ МИШЕВ

гр.Пазарджик, Общ.Пазарджик, ул.”Спартак” № 030, ет.02, ап.027

******

ДПС

 

Изх № 13-И -62 от 29.05.2015г.

11.

АУ000456 от 06.03.2015г.

 

АУЗД

 

НЕНКО ХАРИЕВ ГЕБЕЕВ

гр.Пазарджик, Общ.Пазарджик, ул.”Огоста” № 054

******

 

ДПС

 

Изх № 13-Н-69 от 29.05.2015г.

12.

ПДП000475 от

06.03.2015г.

 

ПОКАНА

НЕНКО ХАРИЕВ ГЕБЕЕВ

гр.Пазарджик, Общ.Пазарджик, ул.”Огоста” № 054

******

ДПС

Изх № 13-Н -69 от 29.05.2015г.

13.

АУ000457 от 06.03.2015г.

 

АУЗД

„РАТО” ЕООД  

гр.Пазарджик, ул.”Стефан Караджа”  № 015, вх.Б, ет.08, ап. 046

******

ДНИ,ТБО,

 

Изх № 13-38-108 от 29.05.2015г..

14.

ПДП000474от

06.03.2015г..

 

ПОКАНА

„РАТО” ЕООД

гр.Пазарджик, ул.”Стефан Караджа” № 015, вх.Б, ет.08, ап. 046

******

ДНИ,ТБО,

 

Изх № 13-38-108 от 29.05.2015г.

15.

АУ000460 от 09.03.2015г.

 

АУЗД

ТРЕПКА ЯСЕНОВА ШИПИЛЕВА

с. Главиница, Общ.Пазарджик, ул.”Девета” № 033

******

ДНИ,ТБО,

ДПС

Изх № 13-Т-45 от 29.05.2015г.

16.

ПДП000488 от

10.03.2015г.

 

ПОКАНА

ТРЕПКА ЯСЕНОВА ШИПИЛЕВА

с. Главиница, Общ.Пазарджик, ул.”Девета” № 033

******

ДПС

Изх №13-Т-45 от 29.05.2015г.

17.

АУ000461 от

09.03.2015г.

 

АУЗД

ЕТ”ПАУН ТАШЕВ”

гр.Пазарджик, ул.”Драва” №.04

******

ДНИ,ТБО,

 

Изх № 13-38-107 от 29.05.2015г.

18.

ПДП000478 от

09.03.2015г.

 

ПОКАНА

ЕТ”ПАУН ТАШЕВ”

гр.Пазарджик, ул.”Драва” №.04

******

ДНИ,ТБО,

 

Изх № 13-38-107 от 29.05.2015г.

19.

АУ000463 от 09.03.2015г.

 

АУЗД

„ЕМИКО” ЕООД

гр.Пазарджик, ул.” Мильо Войвода” №.10

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-38 -106 от 29.05.2015г.

20.

ПДП000479 от

09.03.2015г.

 

ПОКАНА

„ЕМИКО” ЕООД

гр.Пазарджик, ул.” Мильо Войвода” №.10

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-38-106 от 29.05.2015г.

21.

АУ000464 от 09.03.2015г.

АУЗД

ЗЛАТКА СТОИЧКОВА ДОБРИНОВА

С.Огняново, Общ.Пазарджик, ул.”Марица” № 013

******

ДПС

Изх № 13-З-19 от 29.05.2015г.

22.

ПДП000491от

10.03.2015г.

 

ПОКАНА

ЗЛАТКА СТОИЧКОВА ДОБРИНОВА

с.Огняново, Общ.Пазарджик, ул.”Марица” № 013

******

ДПС

Изх № 13-З-19 от 29.05.2015г.

23.

АУ000466 от 09.03.2015г.

 

АУЗД

ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Граф Игнатиев” № 007

******

ДНИ,ТБО,

 

Изх № 13-В -85 от 29.05.2015г.

24.

ПДП000492 от

10.03.2015г.

 

ПОКАНА

ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Граф Игнатиев” № 007

*****

ДНИ,ТБО,

 

Изх № 13-В-85 от 29.05.2015г.

25.

АУ000467 от

09.03.2015г.

 

АУЗД

БРАТОЯ АНГЕЛОВ КОШОВ

гр. Пазарджик , ул.”Райко Даскалов” № 039, ет.04, ап.13

*****

ДНИ,ТБО,

ДПС

Изх № 13-Б -39 от 29.05.2015г.

26.

ПДП000493 от

10.03.2015г.

 

ПОКАНА

БРАТОЯ АНГЕЛОВ КОШОВ

гр. Пазарджик , ул.”Райко Даскалов” № 039, ет.04, ап.13

*****

ДНИ,ТБО,

ДПС

Изх № 13-Б-39 от 29.05.2015г.

27.

АУ000473 от

10.03.2015г.

АУЗД

РАЙНА СЛАВЧЕВА ПОПОВА

гр. Пазарджик, ул.”Дунав” №012

*****

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Р-45 от 29.05.2015г.

28.

ПДП000513 от 13.03.2015г.

ПОКАНА

РАЙНА СЛАВЧЕВА ПОПОВА

гр. Пазарджик, ул.”Дунав” №012

*****

ДНИ,ТБО

 

Изх № 13-Р-45 от 29.05.2015г.

 

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 29.05.2015г.Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 12.06.2015г.