PostHeaderIconВъв връзка с подготовката и откриването на Новата учебна година

Във връзка с подготовката и откриването на Новата учебна година служители от БМ „Паркинги и охрана” , съвместно с представители на „Пътна полиция” при ОД МВР – Пазарджик извършиха обследване на състоянието на пътните знаци и табели, пътната маркировка, пътните съоръжения ограничителни парапети, напречни ограничители на скоростта /„легнали полицаи” / и др. в районите на учебните заведения.

До момента е възстановена хоризонталната пътна маркировка в районите на: НУ „Васил Друмев”, НУ „Васил Левски”, СОУ „Димитър Гачев”, СОУ „Петър Борен”, ПУИ „Иван Вазов” / Ресурсен център /, ПГ по строителство и архитектура, ОУ „Христо Ботев”, ОУ „Любен Каравелов”, ПГ по облекло.

Извън подписания протокол / на основание Заповед №І3-2123/18.08.2011 год. на Министъра на вътрешните работи/ е положена пътна маркировка в района на учебните заведения в селата: с. Сарая и с. Мало Конаре.

Извършва се подмяната изцяло на общо 32 пътни знаци. Доизградени са ограничителните парапети пред ПГ по механотехника. Ще бъдат възстановени парапетите пред още 3 учебни заведения. Изцяло ще бъдат монтирани ограничителни парапети на бул. „Христо Ботев” пред ПГ по икономика и мениджмънт.

Обезопасени са изцяло тротоарите на ул. „Димитър Д. Петков” / в участъка от бул. „Княгиня Мария Луиза” до ул. „Димитър Греков”/, където са поставени антипаркинг конуси, в района на ОУ „Христо Смирненски”.

С възлагателно писмо от 15.09.2011 год. ще бъде осигурена физическата охрана на 21 бр. общински учебни заведения в гр. Пазарджик.