projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Новини Актуално ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ПРОЕКТ НА ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПАША НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК - 2015

PostHeaderIconПРЕДЛОЖЕНИЕ И ПРОЕКТ НА ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПАША НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК - 2015