projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Обявление относно Заповед № 1399/29.06.2015 г. на Кмета на Община Пазарджик, на основание чл. 62, ал. 2 от АПК е поправена Заповед № 1323/18.06.2015 г. на Кмета на Община Пазарджик, с която е насрочен публичен търг за 23.07.2015 г. от 11.30 ч.

PostHeaderIconОбявление относно Заповед № 1399/29.06.2015 г. на Кмета на Община Пазарджик, на основание чл. 62, ал. 2 от АПК е поправена Заповед № 1323/18.06.2015 г. на Кмета на Община Пазарджик, с която е насрочен публичен търг за 23.07.2015 г. от 11.30 ч.

           С настоящето обявление се уведомяват заинтересованите, че със 
Заповед № 1399/29.06.2015 г. на Кмета на Община Пазарджик, на основание 
чл. 62, ал. 2 от АПК е поправена Заповед № 1323/18.06.2015 г. на Кмета на 
Община Пазарджик, с която е насрочен за 23.07.2015 г. от 11.30 часа публичен 
търг с тайно наддаване за продажба в пакет № I на имоти – частна общинска 
собственост, подробно описани в Приложение № 1 към заповедта.


Обявлението за насрочената продажба е било публикувано във 
в. “Знаме” брой 115 (4400) от 19- 21.06.2015 г.