projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Съобщение относно процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Зимно поддържане на РПМ в границата на урбанизираната територия на гр.Пазарджик“

PostHeaderIconСъобщение относно процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Зимно поддържане на РПМ в границата на урбанизираната територия на гр.Пазарджик“