projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 176

PostHeaderIconСписък 176

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано в понеделник, 20.07.2015г.          

валидно до 03.08.2015г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

 1. 1.

АУ000468 от 10.03.2015г.

 

АУЗД

„МИТ” ЕООД

Гр. Пазарджик, Общ.Пазарджик,

ул.”Братя Консулови” № 40

******

ДПС

Изх № 13-38-146 от 20.07.2015г.

 1. 2.

ПДП000484 от

10.03.2015г.

 

ПОКАНА

„МИТ” ЕООД

Гр. Пазарджик, Общ.Пазарджик,

ул.”Братя Консулови” № 40

******

ДПС

Изх № 13-38-146 от 20.07.2015г.

 1. 3.

АУ000474 от 10.03.2015г.

 

АУЗД

ЛЮБЕН ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Райко Алексиев ” № 023, ет .08, ап.031

******

ДНИ,ТБО,

 

Изх № 13-Л-53    от   20.07.2015г

 1. 4.

ПДП00495 от

11.03.2015г.

 

ПОКАНА

ЛЮБЕН ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Райко Алексиев ” № 023, ет .08, ап.031

******

ДНИ,ТБО,

 

Изх № 13-Л-53 от 20.07.2015г .

 1. 5.

АУ000475 от 10.03.2015г.

 

АУЗД

ТЕОДОРА БОРИСОВА СТОЯНОВА

гр. Пазарджик, ул.”Ангел Кънчев” № 29

******

ДПС

Изх № 13-Т-51 от   20.07.2015г.

 1. 6.

ПДП000496 от

11.03.2015г.

 

ПОКАНА

ТЕОДОРА БОРИСОВА СТОЯНОВА

гр. Пазарджик, ул.”Ангел Кънчев” № 29

******

ДПС

Изх № 13-Т- 51 от 20.07.2015г.

 1. 7.

АУ000479от 11.03.2015г.

 

АУЗД

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ

АНГЕЛОВ

гр. Пазарджик ул.”Цар Самуил ” № 014, ет.01, ап.010

******

ДПС

Изх № 13-Д-100   от 20.07.2015г.

 1. 8.

ПДП000516 от

16.03.2015г.

 

ПОКАНА

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ

АНГЕЛОВ

гр. Пазарджик ул.”Цар Самуил ” № 014, ет.01, ап.010

******

ДПС

Изх № 13-Д-100   от 20.07.2015г.

 1. 9.

АУ000481 от 11.03.2015г.

 

АУЗД

„НИПЕКС” ЕООД

гр.Пловдив, Район Източен

ул.”Елба” № 1

******

ДПС

 

Изх № 13-38 -147 от 20.07.2015г.

 1. 10.

ПДП000500 от

11.03.2015г.

 

ПОКАНА

„НИПЕКС” ЕООД

гр.Пловдив, Район Източен

ул.”Елба” № 1

******

ДПС

 

Изх № 13-38 -147 от 20.07.2015г.

 1. 11.

АУ000483 от 11.03.2015г.

 

АУЗД

„ШИКОВ” ООД

Гр.Пазарджик, ул.”Стоян Ангелов” № 63, ет.06, ап.018

******

ДНИ,ТБО

 

Изх № 13-38-148 от 20.07.2015г.

 1. 12.

ПДП000501 от

11.03.2015г.

 

ПОКАНА

„ШИКОВ” ООД

Гр.Пазарджик, ул.”Стоян Ангелов” № 63, ет.06, ап.018

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-38-148 от 20.07.2015г.

 1. 13.

АУ000485 от 12.03.2015г.

 

АУЗД

ЕТ”ДИНАМО- МИХАИЛ МИХАЙЛОВ”

гр.Пазарджик, ул.”Янтра” № 27

******

ДНИ,ТБО

 

Изх № 13-38-149 от 20.07.2015г..

 1. 14.

ПДП000503 от

12.03.2015г..

 

ПОКАНА

ЕТ”ДИНАМО- МИХАИЛ МИХАЙЛОВ”

гр.Пазарджик, ул.”Янтра” № 27

******

ДНИ,ТБО

 

Изх № 13-38-149 от 20.07.2015г.

 1. 15.

АУ000486 от 13.03.2015г.

 

АУЗД

БОЙКА ЛЮБОМИРОВА ТОШКИНА

гр. Пазарджик, Общ.Пазарджик,

ул.”Рила” № 022, ет.02, ап.005

******

ДПС

Изх № 13-Б-47 от 20.07.2015г.

 1. 16.

ПДП000518 от

16.03.2015г.

 

ПОКАНА

БОЙКА ЛЮБОМИРОВА ТОШКИНА

гр. Пазарджик, Общ.Пазарджик,

ул.”Рила” № 022, ет.02, ап.005

******

ДПС

Изх №13-Б-47 от 20.07.2015г.

 1. 17.

АУ000489 от

13.03.2015г.

 

АУЗД

ЛАЗАР ЗДРАВКОВ ЦОЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Отон Иванов” №.066

******

ДПС

Изх № 13-Л-54 от   20.07.2015г.

 1. 18.

ПДП000521 от

16.03.2015г.

 

ПОКАНА

ЛАЗАР ЗДРАВКОВ ЦОЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Отон Иванов” №.066

******

ДПС

Изх № 13-Л-54 от 20.07.2015г.

 1. 19.

АУ000490 от 13.03.2015г.

 

АУЗД

СТОЙНА ИГНАТОВА КИРИЛОВА

гр.Пазарджик, ул.”Спартак ” № 011

******

ДПС

Изх № 13-С-160 от 20.07.2015г.

 1. 20.

ПДП000522 от

16.03.2015г.

 

ПОКАНА

СТОЙНА ИГНАТОВА КИРИЛОВА

гр.Пазарджик, ул.”Спартак ” № 011

******

ДПС

Изх № 13-С-160 от 20.07.2015г.

 1. 21.

АУ000492 от 13.03.2015г.

АУЗД

ЯНКО ХРИСТОВ ЯНЕВ

с.Сарая, Общ.Пазарджик, ул.”Двадесет и четвърта ” № 001

******

ДПС

Изх № 13-Я-16 от 20.07.2015г.

 1. 22.

ПДП000523 от

16.03.2015г.

 

ПОКАНА

ЯНКО ХРИСТОВ ЯНЕВ

с.Сарая, Общ.Пазарджик, ул.”Двадесет и четвърта ” № 001

******

ДПС

Изх № 13-Я-16 от 20.07.2015г.

 1. 23.

АУ000500 от 16.03.2015г.

 

АУЗД

ВАСИЛ ДИМИТРОВ АТАНАСОВ

гр.Пазарджик, ул.”Димчо Дебелянов” № 009, ет.05, ап.009

******

ДПС

Изх № 13-В-113 от 20.07.2015г.

 1. 24.

ПДП000528 от

16.03.2015г.

 

ПОКАНА

ВАСИЛ ДИМИТРОВ АТАНАСОВ

гр.Пазарджик, ул.”Димчо Дебелянов” № 009, ет.05, ап.009

*****

ДПС

Изх № 13-В-113 от 20.07.2015г.

 1. 25.

АУ000501 от

16.03.2015г.

 

АУЗД

АТИНА ДЖОВАНИС

с. Паталеница, Общ.Пазарджик, ул.”Осемнадесет и втора”  №   002

*****

ДНИ,ТБО,

ДПС

Изх № 13-А-126 от 20.07.2015г.

 1. 26.

ПДП000527 от

16.03.2015г.

 

ПОКАНА

АТИНА ДЖОВАНИС

с. Паталеница, Общ.Пазарджик, ул.”Осемнадесет и втора”  №   002

*****

ДНИ,ТБО,

ДПС

Изх № 13-А-126 от 20.07.2015г.

 1. 27.

АУ000502 от

17.03.2015г.

АУЗД

СПАСА ДИМИТРОВА ЛИЛОВА

гр. Пазарджик, ул.”Иван Соколов” №003

*****

ДНИ,ТБО,

 

Изх № 13-С -161 от 20.07.2015г.

 1. 28.

ПДП000530 от 17.03.2015г.

ПОКАНА

СПАСА ДИМИТРОВА ЛИЛОВА

гр. Пазарджик, ул.”Иван Соколов” №003

*****

ДНИ,ТБО,

 

Изх № 13-С-161 от   20.07.2015г.

 

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 20.07.2015г.Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 03.08.2015г.