projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 178

PostHeaderIconСписък 178

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано във вторник, 21.07.2015г.          

валидно до 04.08.2015г., 17:00 часа           

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задълже
нието

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ000550             от 25.03.2015г.

АУЗД

ЛЮЦКАН ГИНЕВ     ТАНЕВ

с.Мало Конаре, общ.Пазарджик, ул."Петдесет и пета" №11

*****

ДПС

Изх № 13-Л-56

от 21.07.2015г.

2.

ПДП000581 от 26.03.2015г.

 

ПОКАНА

ЛЮЦКАН ГИНЕВ     ТАНЕВ

с.Мало Конаре, общ.Пазарджик, ул."Петдесет и пета" №11

*****

ДПС

Изх № 13-Л-56

от 21.07.2015г.

3.

АУ000549             от 25.03.2015г.

 

АУЗД

ГРИГОРИОС ХРИСТОС ТСИМПОС

гр.Пазарджик, ул.”Виделина” №1, вх.А, ет.4

*****

ДПС

Изх № 13-Г-90

от 21.07.2015г.

4.

ПДП000580 от 26.03.2015г.

 

ПОКАНА

ГРИГОРИОС ХРИСТОС ТСИМПОС

гр.Пазарджик, ул.”Виделина” №1, вх.А, ет.4

*****

ДПС

Изх № 13-Г-90

от 21.07.2015г.

5.

АУ000542             от 24.03.2015г.

 

АУЗД

ЛАЗЕТКА АНГЕЛОВА ТОДОРОВА

гр.Пазарджик, ул.”Козлодуй” №20

*****

ДПС

Изх №13-Л-55

от 21.07.2015г.

6.

ПДП000570 от 24.03.2015г.

ПОКАНА

ЛАЗЕТКА АНГЕЛОВА ТОДОРОВА

гр.Пазарджик, ул.”Козлодуй” №20

*****

ДПС

Изх №13-Л-55

от 21.07.2015г.

7.

АУ000541             от 23.03.2015г.

АУЗД

ИВАН КУЗМАНОВ ИВАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Средна гора” №36, вх.А, ет.4, ап.11

*****

ДНИ /ТБО

ДПС

Изх № 13-И-84

от 21.07.2015г.

8.

ПДП000647 от 03.04.2015г.

ПОКАНА

ИВАН КУЗМАНОВ ИВАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Средна гора” №36, вх.А, ет.4, ап.11

*****

ДНИ /ТБО

ДПС

Изх № 13-И-84

от 21.07.2015г.

9.

АУ000540             от 23.03.2015г.

АУЗД

НЕВЕНА ДИМИТРОВА ГАГОВА

гр.Пазарджик, ул.”Дунав” № 12, ет.6, ап.16

*****

ДНИ /ТБО

Изх № 13-Н-84

от 21.07.2015г.

10.

ПДП000569 от 23.03.2015г.

 

ПОКАНА

НЕВЕНА ДИМИТРОВА ГАГОВА

гр.Пазарджик, ул.”Дунав” № 12, ет.6, ап.16

*****

ДНИ /ТБО

Изх № 13-Н-84

от 21.07.2015г.

11.

АУ000538             от 23.03.2015г.

АУЗД

ДАНАИЛ НЕДЯЛКОВ КИРКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №66          

*****

 

ДПС

Изх № 13-Д-101

от 21.07.2015г.

12.

ПДП000644 от 03.04.2015г.

ПОКАНА

ДАНАИЛ НЕДЯЛКОВ КИРКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №66        

*****

 

ДПС

Изх № 13-Д-101

от 21.07.2015г.

13.

АУ000535             от 21.03.2015г.

АУЗД

РАЙЧО КАМЕНОВ БАТАКЛИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Спартак” №240

*****

ДПС

Изх № 13-Р-54

от 21.07.2015г.

14.

ПДП000568 от 21.03.2015г.

ПОКАНА

РАЙЧО КАМЕНОВ БАТАКЛИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Спартак” №240

*****

ДПС

Изх № 13-Р-54

от 21.07.2015г.

15.

АУ000527             от 20.03.2015г.

 

АУЗД

ШЕРИФ ЕМИН ЮСУФ

гр.Пазарджик, ул.”Луда Яна” №53

*****

ДПС

Изх № 13-Ш-6 от 21.07.2015г.

16.

ПДП000560 от 21.03.2015г.

 

ПОКАНА

ШЕРИФ ЕМИН ЮСУФ

гр.Пазарджик, ул.”Луда Яна” №53

*****

ДПС

Изх № 13-Ш-6 от 21.07.2015г.

17.

АУ000520             от 20.03.2015г.

 

АУЗД

РАНГЕЛ ЯНКОВ ЛОЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Янтра” №33, ет.4, ап.12

*****

ДНИ /ТБО

ДПС

Изх № 13-Р-53

от 21.07.2015г.

18.

ПДП000558 от21.03.2015г.

 

ПОКАНА

РАНГЕЛ ЯНКОВ ЛОЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Янтра” №33, ет.4, ап.12

*****

ДНИ /ТБО

ДПС

Изх № 13-Р-53

от 21.07.2015г.

19.

АУ000519 от 20.03.2015г.

АУЗД

ГЕОРГИ АСЕНОВ ЯНКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Спартак” №16, ет.4, ап.36

*****

ДНИ/ТБО

Изх №13-Г-91

от 27.05.2015г.

20.

ПДП000556 от 21.03.2015г.

ПОКАНА

ГЕОРГИ АСЕНОВ ЯНКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Спартак” №16, ет.4, ап.36

*****

ДНИ/ТБО

Изх №13-Г-91

от 27.05.2015г.

21.

АУ000503             от 17.03.2015г.

АУЗД

ИВАН КРАСИМИРОВ ГЕНЧЕВ

гр.Пазарджик, ул."Добри Чинтулов" №9

*****

ДПС

Изх №13-И-83   от 21.07.2015г.

22.

ПДП000532 от 18.03.2015г.

 

ПОКАНА

ИВАН КРАСИМИРОВ ГЕНЧЕВ

гр.Пазарджик, ул."Добри Чинтулов” №9

*****

ДПС

Изх №13-И-83   от 21.07.2015г.

23.

АУ000507             от 18.03.2015г.

 

АУЗД

„ЙОАННА 91” ЕООД

гр.Пазарджик, ул."Александър Стамболийски" №41, ет.2, ап.2

*****

ДНИ /ТБО

ДПС

Изх №13-38-153

от 21.07.2015г.

24.

ПДП000536 от 18.03.2015г.

 

ПОКАНА

„ЙОАННА 91” ЕООД

гр.Пазарджик, ул."Александър Стамболийски" №41, ет.2, ап.2

*****

ДНИ /ТБО

ДПС

Изх №13-38-153

от 21.07.2015г.

25.

АУ000548             от 25.03.2015г.

АУЗД

”ТАНТЕКС” ЕООД

гр.Гоце Делчев, общ.Гоце Делчев, ул.”Драгоман” №114

*****

ДПС

Изх №13-38-152

от 21.07.2015г.

26.

ПДП000583 от 26.03.2015г.

ПОКАНА

”ТАНТЕКС” ЕООД

гр.Гоце Делчев, общ.Гоце Делчев, ул.”Драгоман” №114

*****

ДПС

Изх №13-38-152

от 21.07.2015г.

27.

АУ000552

от 25.03.2015г.            

АУЗД

”ЕЛИТ 2 БГ” ЕООД

гр.Пазарджик, ул."Клокотница” №27

*****

ДНИ/ТБО

Изх №13-38-151         от 21.07.2015г.

28.

ПДП000577 от 25.03.2015г.

ПОКАНА

”ЕЛИТ 2 БГ” ЕООД

гр.Пазарджик, ул."Клокотница” №27

*****

ДНИ/ТБО

Изх №13-38-151         от 21.07.2015г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на от 21.07.2015г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 04.08.2015г.