projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 180

PostHeaderIconСписък 180

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано в сряда, 29.07.2015г.          

валидно до 12.08.2015, 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ002664 от 16.12.2013г.

 

АУЗД

ТЕМЕНУЖКА ВЛАДИМИРОВА ВОДЕНИЧАРОВА

гр. Пловдив, ул. ”Н.Вапцаров” № 024, вх.В, ет.04, ап.013

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Т-57 от

29.07.2015г.

2.

ПДП002864 от

17.12.2013г.

 

ПОКАНА

ТЕМЕНУЖКА ВЛАДИМИРОВА ВОДЕНИЧАРОВА

гр. Пловдив, ул. ”Н.Вапцаров” № 024, вх.В, ет.04, ап.013

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Т-57 от

29.07.2015г.

3.

АУ000017 от 13.01.2015г.

 

АУЗД

 

ИЛЕКТРА” ООД

с.Попинци, общ.Панагюрище

******

ТБО

Изх№13-38-171 от 29.07.2015г.

4.

ПДП000013 от

13.01.2015г.

 

ПОКАНА

 

ИЛЕКТРА” ООД

с.Попинци, общ.Панагюрище

******

ТБО

Изх№13-38-171 от 29.07.2015г.

5.

АУ000208 от 02.02.2015г.

 

АУЗД

ДАНКА СЛАВОВА МИХАЙЛОВА

гр. Пазарджик, общ.Пазарджик, ул. ”Димитър Петков” № 007

******

ДНИ/ТБО

Изх№13-Д-102 от

29.07.2015г.

6.

ПДП000220 от

03.02.2015г.

 

ПОКАНА

ДАНКА СЛАВОВА МИХАЙЛОВА

гр. Пазарджик, общ.Пазарджик, ул. ”Димитър Петков” № 007

******

ДНИ/ТБО

Изх№13-Д-102 от

29.07.2015г.

7.

АУ000696 от 09.04.2015г.

 

АУЗД

СЕВДА ЗЛАТКОВА МИХАЙЛОВА

гр. Асеновград, ул. ”Гяуш Калагер” № 7

******

ДНИ/ТБО

Изх№13-С-164 от

29.07.2015г.

8.

ПДП000713 от

09.04.2015г.

 

ПОКАНА

СЕВДА ЗЛАТКОВА МИХАЙЛОВА

гр. Асеновград, ул. ”Гяуш Калагер” № 7

******

ДНИ/ТБО

Изх№13-С-164 от

29.07.2015г.

9.

АУ000746 от 16.04.2015г.

 

АУЗД

РАЙНА ИВАНОВА ДЮЛГЕРСКА

гр. Пазарджик, ул. ”Бузлуджа” № 008, ет.02, ап.004

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Р-55 от

29.07.2015г.

10.

ПДП000812 от

21.04.2015г.

 

ПОКАНА

РАЙНА ИВАНОВА ДЮЛГЕРСКА

гр. Пазарджик, ул. ”Бузлуджа” № 008, ет.02, ап.004

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Р-55 от

29.07.2015г.

11.

АУ000748 от 16.04.2015г.

 

АУЗД

 

КИСС” ЕООД

гр.Пазарджик, общ.Пазарджик, ул.”Дунав” №9, ет.1, ап.1

******

ДПС

Изх№13-38-172 от 29.07.2015г.

12.

ПДП000772 от

16.04.2015г.

 

ПОКАНА

 

КИСС” ЕООД

гр.Пазарджик, общ.Пазарджик, ул.”Дунав” №9, ет.1, ап.1

******

ДПС

Изх№13-38-172 от 29.07.2015г.

13.

АУ000995 от 25.05.2015г.

 

АУЗД

ВАСИЛ КИРИЛОВ КАЛБУРОВ

с. Братаница, ул. ”Единадесета” № 007

******

ДНИ/ТБО

Изх№13-В-119 от

29.07.2015г.

14.

ПДП001033 от

25.05.2015г.

 

ПОКАНА

ВАСИЛ КИРИЛОВ КАЛБУРОВ

с. Братаница, ул. ”Единадесета” № 007

******

ДНИ/ТБО

Изх№13-В-119 от

29.07.2015г.

15.

13-В-75 от 27.05.2015г.

 

РЕШЕНИЕ

ВАСИЛ КИРИЛОВ КАЛБУРОВ

с. Братаница, ул. ”Единадесета” № 007

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-В-57 от

29.07.2015г.

16.

ПДП001389 от

01.07.2015г.

 

ПОКАНА

АЛЕКСАНДЪР БОРИСОВ ВЛАДОВ

гр. Пазарджик, ул. ”Сан Стефано” №002, ет.01, ап.001

******

ПАТЕНТ

Изх№13-А-132 от

29.07.2015г.

17.

ПДП001390 от

01.07.2015г.

 

ПОКАНА

ИРИНА ГЕОРГИЕВА СТАРЕВА

гр. Пазарджик, общ.Пазарджик, ул. ”Дунав” №002, ет.10, ап.052

******

ПАТЕНТ

Изх№13-И-87 от

29.07.2015г.

18.

ПДП001399 от

01.07.2015г.

 

ПОКАНА

НИКОЛИНА НИКОЛОВА МИТЕВА

с. Добровница, общ.Пазарджик, ул. ”Осма” №011

******

ПАТЕНТ

Изх №13-Н-87 от

29.07.2015г.

19.

ПДП001400 от

01.07.2015г.

 

ПОКАНА

БОРИСЛАВ КУЗМАНОВ СОКОЛОВ

гр. Пазарджик, ул. ”Иван Клинчаров” №2

******

ПАТЕНТ

Изх №13-Б-48 от

29.07.2015г.

20.

ПДП001401 от

01.07.2015г.

 

ПОКАНА

АНГЕЛИНА ИЛИЕВА КОШЛУКОВА

гр. Пазарджик, бул. ”Христо Ботев” №039, ет.02, ап.004

******

ПАТЕНТ

Изх№13-А-133 от

29.07.2015г.

21.

АУ000751 от 16.04.2015г.

АУЗД

“САМИРА - Н” ЕООД

с.Добровница

******

ДПС

Изх№13-38-173 от 29.07.2015г.

22.

ПДП000773 от

16.04.2015г.

 

ПОКАНА

“САМИРА - Н” ЕООД

с.Добровница

******

ДПС

Изх№13-38-173 от 29.07.2015г.

23.

АУ000756 от 16.04.2015г.

АУЗД

АЛБЕНА АНГЕЛОВА СИМИЧ

гр. Пазарджик, ул. ”Преспа” № 063, ет.08, ап.023

******

ДНИ/ТБО

Изх№13-А-134 от

29.07.2015г.

24.

ПДП000785 от

17.04.2015г.

 

ПОКАНА

АЛБЕНА АНГЕЛОВА СИМИЧ

гр. Пазарджик, ул. ”Преспа” № 063, ет.08, ап.023

******

ДНИ/ТБО

Изх№13-А-134 от

29.07.2015г.

25.

АУ000758 от 17.04.2015г.

АУЗД

ЯНКО САШОВ КАМБЕРОВ

гр. Пазарджик, ул. ”Бузлуджа” № 020, ет.06, ап.019

******

ДПС

Изх №13-Я-17 от

29.07.2015г.

26.

ПДП000790 от

17.04.2015г.

 

ПОКАНА

ЯНКО САШОВ КАМБЕРОВ

гр. Пазарджик, ул. ”Бузлуджа” № 020, ет.06, ап.019

******

ДПС

Изх №13-Я-17 от

29.07.2015г.

27.

АУ000762 от 17.04.2015г.

АУЗД

 

КИН-СТРОЙ” ООД

гр.Пазарджик, ул.”Панайот Волов” №12, ет.3, ап.7

******

ДПС

Изх№13-38-174 от 29.07.2015г.

28.

ПДП000786 от

17.04.2015г.

 

ПОКАНА

 

КИН-СТРОЙ” ООД

гр.Пазарджик, ул.”Панайот Волов” №12, ет.3, ап.7

******

ДПС

Изх№13-38-174 от 29.07.2015г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 29.07.2015г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 12.08.2015г.