projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 181

PostHeaderIconСписък 181

There are no translations available.

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано в четвъртък, 30.07.2015г.          

валидно до 13.08.2015, 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ000763 от 17.04.2015г.

 

АУЗД

“АЛИАНС ПРИМО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ЕООД

гр.Пазарджик, ул.”Цар Шишман” №6, ет.2

******

ДПС

Изх №13-38-175 от 30.07.2015г.

2.

ПДП000787 от

17.04.2015г.

 

ПОКАНА

“АЛИАНС ПРИМО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ЕООД

гр.Пазарджик, ул.”Цар Шишман” №6, ет.2

******

ДПС

Изх №13-38-175 от 30.07.2015г.

3.

АУ000764 от 17.04.2015г.

 

АУЗД

 

ЕЛИ ЯНКОВА ЯНЕВА

гр. Пазарджик, ул. ”Спартак” № 014, ет.03, ап.009

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Е-45 от 30.07.2015г.

4.

ПДП000792 от

17.04.2015г.

 

ПОКАНА

 

ЕЛИ ЯНКОВА ЯНЕВА

гр. Пазарджик, ул. ”Спартак” № 014, ет.03, ап.009

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Е-45 от 30.07.2015г.

5.

АУ000765 от 17.04.2015г.

 

АУЗД

 

ЕТ “СВЕТЛЬО ЙОВЧЕВ”

гр.Пазарджик, ул.”Георги Бенковски” №100, ет.2, ап.5

******

ДПС

Изх №13-38-176 от 30.07.2015г.

6.

ПДП000788 от

17.04.2015г.

 

ПОКАНА

 

ЕТ “СВЕТЛЬО ЙОВЧЕВ”

гр.Пазарджик, ул.”Георги Бенковски” №100, ет.2, ап.5

******

ДПС

Изх №13-38-176 от 30.07.2015г.

7.

АУ000768 от 20.04.2015г.

 

АУЗД

ТЕОДОРА ХРИСТОСКОВА БОГДАНОВА

гр. Пазарджик, ул. ”Виделина” № 020

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Т-58 от 30.07.2015г.

8.

ПДП000827 от

22.04.2015г.

 

ПОКАНА

ТЕОДОРА ХРИСТОСКОВА БОГДАНОВА

гр. Пазарджик, ул. ”Виделина” № 020

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Т-58 от 30.07.2015г.

9.

АУ000769 от 20.04.2015г.

 

АУЗД

 

ГАЛИНА КЯАМИ ЮСЕИН

гр. Пазарджик, ул. ”Пловдивска” № 087, ет.07, ап.021

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Г-93 от 30.07.2015г.

10.

ПДП000797 от

20.04.2015г.

 

ПОКАНА

 

ГАЛИНА КЯАМИ ЮСЕИН

гр. Пазарджик, ул. ”Пловдивска” № 087, ет.07, ап.021

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Г-93 от 30.07.2015г.

11.

АУ000770 от 20.04.2015г.

 

АУЗД

РЕКЛАМНО ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА “ЕЛИ” ЕООД

гр.Пазарджик, ул.”Екзарх Йосиф” №35

******

ДПС

Изх №13-38-177 от 30.07.2015г.

12.

ПДП000808 от

21.04.2015г.

 

ПОКАНА

РЕКЛАМНО ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА “ЕЛИ” ЕООД

гр.Пазарджик, ул.”Екзарх Йосиф” №35

******

ДПС

Изх №13-38-177 от 30.07.2015г.

13.

АУ000771 от 20.04.2015г.

 

АУЗД

АНТОАНЕТА КОСТОВА КАЛИНОВА

гр. Пазарджик, ул. ”Петър Бонев” № 116, ет.2, ап.4

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-А-135 от 30.07.2015г.

14.

ПДП000830 от

22.04.2015г.

 

ПОКАНА

АНТОАНЕТА КОСТОВА КАЛИНОВА

гр. Пазарджик, ул. ”Петър Бонев” № 116, ет.2, ап.4

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-А-135 от 30.07.2015г.

15.

АУ000772 от 20.04.2015г.

 

АУЗД

ЙОРДАН ЛАЗАРОВ КАЛИНОВ

гр. Пазарджик, ул. ”Петър Бонев” № 116, ет.2, ап.4

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Й-30   от 30.07.2015г.

16.

ПДП000831 от

22.04.2015г.

 

ПОКАНА

ЙОРДАН ЛАЗАРОВ КАЛИНОВ

гр. Пазарджик, ул. ”Петър Бонев” № 116, ет.2, ап.4

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Й-30 от 30.07.2015г.

17.

АУ000773 от 20.04.2015г.

 

АУЗД

АНТОН ПЕТРОВ БЛАГОВ

гр. Пазарджик, ул. ”Панайот Волов” № 008, ет.02, ап.007

******

ДНИ/ТБО ДПС

Изх №13-А-136 от 30.07.2015г.

18.

ПДП000832 от

22.04.2015г.

 

ПОКАНА

АНТОН ПЕТРОВ БЛАГОВ

гр. Пазарджик, ул. ”Панайот Волов” № 008, ет.02, ап.007

******

ДНИ/ТБО ДПС

Изх №13-А-136 от 30.07.2015г.

19.

АУ000775 от 20.04.2015г.

 

АУЗД

ЕТ “ЙОРДАНКА ВАЦЕВА – ЛЕГИОН ГРУП”

гр.Пазарджик, ул.”Иван Вазов” №7, ет.1, ап.2

******

ДПС

Изх №13-38-178 от 30.07.2015г.

20.

ПДП000806 от

21.04.2015г.

 

ПОКАНА

ЕТ “ЙОРДАНКА ВАЦЕВА – ЛЕГИОН ГРУП”

гр.Пазарджик, ул.”Иван Вазов” №7, ет.1, ап.2

******

ДПС

Изх №13-38-178 от 30.07.2015г.

21.

АУ000779 от 20.04.2015г.

 

АУЗД

ПРОЛЕТ ГЕОРГИЕВА МАНЧОРОВА

гр. Пазарджик, ул. ”Дунав” № 016, ет.02, ап.005

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-П-81 от 30.07.2015г.

22.

ПДП000799 от

20.04.2015г.

 

ПОКАНА

ПРОЛЕТ ГЕОРГИЕВА МАНЧОРОВА

гр. Пазарджик, ул. ”Дунав” № 016, ет.02, ап.005

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-П-81 от 30.07.2015г.

23.

АУ000780 от 20.04.2015г.

 

АУЗД

ДИМИТЪР АТАНАСОВ МИХАЙЛОВ

гр. Пазарджик, ул. ”Спартак” № 008, ет.01, ап.001

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Д-103 от 30.07.2015г.

24.

ПДП000821 от

22.04.2015г.

 

ПОКАНА

ДИМИТЪР АТАНАСОВ МИХАЙЛОВ

гр. Пазарджик, ул. ”Спартак” № 008, ет.01, ап.001

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Д-103 от 30.07.2015г.

25.

АУ001288 от 23.06.2015г.

 

АУЗД

ЙОРДАНКА НИКОЛОВА МЕЧКОВА

гр. Пловдив, ул. ”Георги Икономов” № 95

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Й-31 от 30.07.2015г.

26.

ПДП001326 от

23.06.2015г.

 

ПОКАНА

ЙОРДАНКА НИКОЛОВА МЕЧКОВА

гр. Пловдив, ул. ”Георги Икономов” № 95

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Й-31 от 30.07.2015г.

27.

АУ001289 от 23.06.2015г.

 

АУЗД

ГЕОРГИ ПЕТРОВ МЕЧКОВ

гр. Пловдив, ул. ”Георги Икономов” № 95

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Г-94 от 30.07.2015г.

28.

ПДП001327 от

23.06.2015г.

 

ПОКАНА

ГЕОРГИ ПЕТРОВ МЕЧКОВ

гр. Пловдив, ул. ”Георги Икономов” № 95

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Г-94 от 30.07.2015г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 30.07.2015г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 13.08.2015г.