projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 182

PostHeaderIconСписък 182

There are no translations available.

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

публикувано в четвъртък - 30.07.2015г.          

валидно до 13.08.2015г., 17:00 часа         

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ000701 от 09.04.2015г.

 

АУЗД

“КАРМАН” ООД

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №53, ет.4, ап.8

*****

ДПС

 

Изх № 13-38-180 от

30.07.2015г.

2.

ПДП000736 от

09.04.2015г.

 

ПОКАНА

“КАРМАН” ООД

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №53, ет.4, ап.8

*****

ДПС

 

Изх № 13-38-180 от

30.07.2015г.

3.

АУ000716 от 14.04.2015г.

 

АУЗД

ВАСИЛ ПАВЛОВ ПАВЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Княз Борис I” №009

*****

ДНИ/ТБО

 

Изх № 13-В-120 от

30.07.2015г.

4.

ПДП000744 от

14.04.2015г.

 

ПОКАНА

ВАСИЛ ПАВЛОВ ПАВЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Княз Борис I” №009

*****

ДНИ/ТБО

 

Изх № 13-В-120 от

30.07.2015г.

5.

АУ000717от 14.04.2015г.

АУЗД

ЕТ ”ТАС – НИАЗИ ЧАУШЕВ”

гр.Пазарджик, ул.”Опълченска” № 015

*****

ДПС

Изх № 13-38-179 от

30.07.2015г.

6.

ПДП000745 от

14.04.2015г.

ПОКАНА

ЕТ ”ТАС – НИАЗИ ЧАУШЕВ”

гр.Пазарджик, ул.”Опълченска” № 015

*****

ДПС

Изх № 13-38-179 от

30.07.2015г.

7.

АУ000721 от 14.04.2015г.

АУЗД

“НЕДЯЛКОВ АВТОСЕРВИЗИ” ЕООД

гр.Пазарджик, бул.”Христо Ботев” №5, вх.В, ет.3, ап.26

*****

ДПС

Изх № 13-38-181 от

30.07.2015г.

8.

ПДП000748 от

14.04.2015г.

ПОКАНА

“НЕДЯЛКОВ АВТОСЕРВИЗИ” ЕООД

гр.Пазарджик, бул.”Христо Ботев” №5, вх.В, ет.3, ап.26

*****

ДПС

Изх № 13-38-181 от

30.07.2015г.

9.

АУ000723 от 15.04.2015г.

 

АУЗД

НАФИЕ ВЕЛИЕВА ГЕЗЕР

гр.Пазарджик, ул.”Рила” №028, вх.Б, ет.01, ап.013

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Н-88 от

30.07.2015г.

10.

ПДП000757 от

15.04.2015г.

 

ПОКАНА

НАФИЕ ВЕЛИЕВА ГЕЗЕР

гр.Пазарджик, ул.”Рила” №028, вх.Б, ет.01, ап.013

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Н-88 от

30.07.2015г.

11.

АУ000727 от 15.04.2015г.

 

АУЗД

АТАНАСКА ГОГОВА ЯНЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Портокал” №062

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-137 от

30.07.2015г.

12.

ПДП000767 от

15.04.2015г.

 

ПОКАНА

АТАНАСКА ГОГОВА ЯНЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Портокал” №062

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-137 от

30.07.2015г.

13.

АУ000729 от 15.04.2015г.

 

АУЗД

ЛИНКА БОЖИДАРОВА ЧОЛЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Димчо Дебелянов” № 006, ет.01, ап.001

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Л-59 от

30.07.2015г.

14.

ПДП000803 от

21.04.2015г.

 

ПОКАНА

ЛИНКА БОЖИДАРОВА ЧОЛЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Димчо Дебелянов” № 006, ет.01, ап.001

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Л-59 от

30.07.2015г.

15.

АУ000730 от 15.04.2015г.

 

АУЗД

“МЕГАФРУТ” ЕООД

гр.Пазарджик, ул.”М. Стефанов” №13, ет.3

*****

ДПС

Изх № 13-38-184 от

30.07.2015г.

16.

ПДП000762 от

15.04.2015г.

 

ПОКАНА

“МЕГАФРУТ” ЕООД

гр.Пазарджик, ул.”М. Стефанов” №13, ет.3

*****

ДПС

Изх № 13-38-184 от

30.07.2015г.

17.

АУ000731 от 15.04.2015г.

 

АУЗД

ГРОЗДЕНА ЗАПРИНОВА ЙОРДАНОВА

с.Крали Марко, общ.Пазарджик, ул.”Осма” №009

*****

ДНИ/ТБО

ДПС

Изх № 13-Г-95 от

30.07.2015г.

18.

ПДП000763 от

15.04.2015г.

 

ПОКАНА

ГРОЗДЕНА ЗАПРИНОВА ЙОРДАНОВА

с.Крали Марко, общ.Пазарджик, ул.”Осма” №009

*****

ДНИ/ТБО

ДПС

Изх № 13-Г-95 от

30.07.2015г.

19.

АУ000732 от 15.04.2015г.

АУЗД

КРЪСТЬО БОЖИДАРОВ ЧОЛЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Димчо Дебелянов” № 006, ет.01, ап.001

*****

ДНИ/ТБО

 

Изх № 13-К-79 от

30.07.2015г.

20.

ПДП00804 от

21.04.2015г.

ПОКАНА

КРЪСТЬО БОЖИДАРОВ ЧОЛЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Димчо Дебелянов” № 006, ет.01, ап.001

*****

ДНИ/ТБО

 

Изх № 13-К-79 от

30.07.2015г.

21.

АУ000734 от 15.04.2015г.

АУЗД

“ДАКО – 57” ЕООД

гр.Пазарджик, ул.”Тинтява” №5, ет.8, ап.53

*****

ДПС

Изх № 13-38-183 от

30.07.2015г.

22.

ПДП000764 от

15.04.2015г.

ПОКАНА

“ДАКО – 57” ЕООД

гр.Пазарджик, ул.”Тинтява” №5, ет.8, ап.53

*****

ДПС

Изх № 13-38-183 от

30.07.2015г.

23.

АУ000735 от 15.04.2015г.

АУЗД

ХРИСТИЯН СТЕФАНОВ АНКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Гео Милев” №009, ет.01, ап.002

*****

ДНИ/ТБО

ДПС

Изх № 13-Х-21 от

30.07.2015г.

24.

ПДП000766 от

15.04.2015г.

ПОКАНА

ХРИСТИЯН СТЕФАНОВ АНКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Гео Милев” №009, ет.01, ап.002

*****

ДНИ/ТБО

ДПС

Изх № 13-Х-21 от

30.07.2015г.

25.

АУ000740 от 15.04.2015г.

АУЗД

“СЮК” ЕООД

гр.Пазарджик, ул.”Иванчо Пенов” №11

*****

ДПС

Изх № 13-38-182 от

30.07.2015г.

26.

ПДП000770 от

15.04.2015г.

ПОКАНА

“СЮК” ЕООД

гр.Пазарджик, ул.”Иванчо Пенов” №11

*****

ДПС

Изх № 13-38-182 от

30.07.2015г.

27.

АУ000742 от 15.04.2015г.

АУЗД

МАРИЯ ГОШОВА КАРАДЖОВА

гр.Пазарджик, ул.”Васил Левски” №064, вх.Г, ет.01, ап.035

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-М-105 от

30.07.2015г.

28.

ПДП000815 от

21.04.2015г.

ПОКАНА

МАРИЯ ГОШОВА КАРАДЖОВА

гр.Пазарджик, ул.”Васил Левски” №064, вх.Г, ет.01, ап.035

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-М-105 от

30.07.2015г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 30.07.2015г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 13.08.2015г.