projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 183

PostHeaderIconСписък 183

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

публикувано в петък - 31.07.2015г.          

валидно до 14.08.2015г., 17:00 часа         

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ000784 от 20.04.2015г.

 

АУЗД

ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ КОСТОВ

гр.Пазарджик, ул.”Райко Алексиев” №043, ет.05, ап.014

*****

ДНИ/ТБО

ДПС

Изх № 13-Ц-17 от

31.07.2015г.

2.

ПДП000845 от

24.04.2015г.

 

ПОКАНА

ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ КОСТОВ

гр.Пазарджик, ул.”Райко Алексиев” №043, ет.05, ап.014

*****

ДНИ/ТБО

ДПС

Изх № 13-Ц-17 от

31.07.2015г.

3.

АУ000785 от 21.04.2015г.

 

АУЗД

ТАНЯ ИВАНОВА МИХАЙЛОВА

гр.Пазарджик, ул.”Спартак” №008, ет.01, ап.001

*****

ДНИ/ТБО

 

Изх № 13-Т-59 от

31.07.2015г.

4.

ПДП000822 от

22.04.2015г.

 

ПОКАНА

ТАНЯ ИВАНОВА МИХАЙЛОВА

гр.Пазарджик, ул.”Спартак” №008, ет.01, ап.001

*****

ДНИ/ТБО

 

Изх № 13-Т-59 от

31.07.2015г.

5.

АУ000786 от 21.04.2015г.

АУЗД

ЕТ ”НЕДЕЛКА ХРИСТОВА – НЕЛИ КК”

гр.Пазарджик, ул.”Кн. Ал. Батенберг” №64, вх.Б, ет.5, ап.14

*****

ДПС

Изх № 13-38-189 от

31.07.2015г.

6.

ПДП000814 от

21.04.2015г.

ПОКАНА

ЕТ ”НЕДЕЛКА ХРИСТОВА – НЕЛИ КК”

гр.Пазарджик, ул.”Кн. Ал. Батенберг” №64, вх.Б, ет.5, ап.14

*****

ДПС

Изх № 13-38-189 от

31.07.2015г.

7.

АУ000788 от 21.04.2015г.

АУЗД

ЕТ “НИКСТРОЙ – НИКОЛАЙ ИЛИЕВ”

гр.Пазарджик, ул.”Портокал” № 62

*****

ДПС

Изх № 13-38-188 от

31.07.2015г.

8.

ПДП000817 от

21.04.2015г.

ПОКАНА

ЕТ “НИКСТРОЙ – НИКОЛАЙ ИЛИЕВ”

гр.Пазарджик, ул.”Портокал” № 62

*****

ДПС

Изх № 13-38-188 от

31.07.2015г.

9.

АУ000789 от 21.04.2015г.

 

АУЗД

СТЕФАН АТАНАСОВ БЛАГОЕВ

с. Главиница, общ. Пазарджик, ул.”Трета” № 008, ет.01, ап.004

*****

ДПС

Изх № 13-С-165 от

31.07.2015г.

10.

ПДП000819 от

21.04.2015г.

 

ПОКАНА

СТЕФАН АТАНАСОВ БЛАГОЕВ

с. Главиница, общ. Пазарджик, ул.”Трета” № 008, ет.01, ап.004

*****

ДПС

Изх № 13-С-165 от

31.07.2015г.

11.

АУ000791 от 21.04.2015г.

 

АУЗД

НИКОЛАЙ САШОВ ВЕЛЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Струма” №056

*****

ДНИ/ТБО

ДПС

Изх № 13-Н-90 от

31.07.2015г.

12.

ПДП000862 от

27.04.2015г.

 

ПОКАНА

НИКОЛАЙ САШОВ ВЕЛЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Струма” №056

*****

ДНИ/ТБО

ДПС

Изх № 13-Н-90 от

31.07.2015г.

13.

АУ000794 от 22.04.2015г.

 

АУЗД

ВЕЛИКА АТАНАСОВА СТОЯНОВА

с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, ул.”Четиринадесета” № 042

*****

ДНИ/ТБО

ДПС

Изх № 13-В-121 от

31.07.2015г.

14.

ПДП000846 от

24.04.2015г.

 

ПОКАНА

ВЕЛИКА АТАНАСОВА СТОЯНОВА

с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, ул.”Четиринадесета” № 042

*****

ДНИ/ТБО

ДПС

Изх № 13-В-121 от

31.07.2015г.

15.

АУ000797 от 22.04.2015г.

 

АУЗД

ЕТ “ВИХЪР – СТОЯН ХАЙДУШКИ”

гр.Пазарджик, ул.”Атанас Цветански” №7

*****

ДПС

Изх № 13-38-187 от

31.07.2015г.

16.

ПДП000825 от

22.04.2015г.

 

ПОКАНА

ЕТ “ВИХЪР – СТОЯН ХАЙДУШКИ”

гр.Пазарджик, ул.”Атанас Цветански” №7

*****

ДПС

Изх № 13-38-187 от

31.07.2015г.

17.

АУ000798 от 22.04.2015г.

 

АУЗД

НЕДЕЛКА ИВАНОВА АНГЕЛОВА

гр.Пазарджик, ул.”Стоян Ангелов” №065, ет.06, ап.017

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Н-89 от

31.07.2015г.

18.

ПДП000836 от

22.04.2015г.

 

ПОКАНА

НЕДЕЛКА ИВАНОВА АНГЕЛОВА

гр.Пазарджик, ул.”Стоян Ангелов” №065, ет.06, ап.017

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Н-89 от

31.07.2015г.

19.

АУ000804 от 22.04.2015г.

АУЗД

ЕТ “ХРИСТОСКО ГЪРКОВ – КУАТРО”

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №101, ет.10, ап.58

*****

ДПС

 

Изх № 13-38-186 от

31.07.2015г.

20.

ПДП00828 от

22.04.2015г.

ПОКАНА

ЕТ “ХРИСТОСКО ГЪРКОВ – КУАТРО”

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №101, ет.10, ап.58

*****

ДПС

 

Изх № 13-38-186 от

31.07.2015г.

21.

АУ000814 от 23.04.2015г.

АУЗД

АНГЕЛ МИХАЙЛОВ ЯНКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Рила” №042, ет.01, ап.001

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-138 от

31.07.2015г.

22.

ПДП000857 от

24.04.2015г.

ПОКАНА

АНГЕЛ МИХАЙЛОВ ЯНКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Рила” №042, ет.01, ап.001

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-138 от

31.07.2015г.

23.

АУ000815 от 23.04.2015г.

АУЗД

“ГЛОБЪЛТРЕД” ЕООД

гр.Пазарджик, ул.”Стефан Караджа” №015, вх.Б, ет.5, ап.38

*****

ДНИ/ТБО

 

Изх № 13-38-185 от

31.07.2015г.

24.

ПДП000842 от

23.04.2015г.

ПОКАНА

“ГЛОБЪЛТРЕД” ЕООД

гр.Пазарджик, ул.”Стефан Караджа” №015, вх.Б, ет.5, ап.38

*****

ДНИ/ТБО

 

Изх № 13-38-185 от

31.07.2015г.

25.

АУ000816 от 23.04.2015г.

АУЗД

ИВАН БОЯНОВ ТОЛЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Булаир” №008, ет.07, ап.026

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-И-88 от

31.07.2015г.

26.

ПДП000847 от

24.04.2015г.

ПОКАНА

ИВАН БОЯНОВ ТОЛЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Булаир” №008, ет.07, ап.026

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-И-88 от

31.07.2015г.

27.

АУ000822 от 23.04.2015г.

АУЗД

МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА МИТЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №071, ет.01, ап.002

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-М-106 от

31.07.2015г.

28.

ПДП000854 от

24.04.2015г.

ПОКАНА

МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА МИТЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №071, ет.01, ап.002

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-М-106 от

31.07.2015г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 3.07.2015г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 14.08.2015г.