projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 184

PostHeaderIconСписък 184

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

публикувано в понеделник, 03.08.2015г.          

валидно до 17.08.2015г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задълже
нието

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ000825 от 24.04.2015г.

 

АУЗД

АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ КУЗЕВ

гр. Пазарджик, Общ.Пазарджик, ул.”Тодор Каблешков” № 058

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-А-140 от 03.08.2015г.

2.

ПДП000866 от

27.04.2015г.

 

ПОКАНА

АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ   КУЗЕВ

гр. Пазарджик, Общ.Пазарджик, ул.”Тодор Каблешков” № 058

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-А-140 от 03.08.2015г.

3.

АУ000830 от 27.04.2015г.

 

АУЗД

ДАМЯН ГЕОРГИЕВ ЯНКОВ

Гр.Пазарджик, Общ.Пазарджик, ул.”Рила № 020, ет.05, ап.014

******

ДНИ,ТБО,

 

Изх № 13-Д-104   от 03.08.2015г

4.

ПДП00865от

27.04.2015г.

 

ПОКАНА

ДАМЯН ГЕОРГИЕВ ЯНКОВ

Гр.Пазарджик, Общ.Пазарджик, ул.”Рила № 020, ет.05, ап.014

******

ДНИ,ТБО,

 

Изх № 13-Д-104 от 03.08.2015г .

5.

АУ000831от 27.04.2015г.

 

АУЗД

„ЕЛЕКТРОМЕТАЛ” АД

гр. Пазарджик, ул.”Мильо Войвода” № 01

******

ДНИ,ТБО,

ДПС

Изх № 13-38-192 от 03.08.2015г.

6.

ПДП000868 от

28.04.2015г.

 

ПОКАНА

„ЕЛЕКТРОМЕТАЛ” АД

гр. Пазарджик, ул.”Мильо Войвода” № 01

******

ДНИ,ТБО,

ДПС

Изх № 13-38 -192 от   03.08.2015г.

7.

АУ000832от 27.04.2015г.

 

АУЗД

Гинка Александрова

Кузева

гр. Пазарджик ул.”Тодор Каблешков” № 058

******

ДНИ,ТБО,

Изх № 13-Г-98   от 03.08.2015г.

8.

ПДП000867 от

27.04.2015г.

 

ПОКАНА

Гинка Александрова

Кузева

гр. Пазарджик ул.”Тодор Каблешков” № 058

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Г-98   от 03.08.2015г.

9.

АУ000838от 28.04.2015г.

 

АУЗД

ГЕОРГИ НЕДЕЛЧЕВ

ШИШКОВ

гр. Пазарджик ул.”Връх Братия” № 031, ет.05, ап.019

******

ДНИ,ТБО

 

Изх № 13-Г -97 от 03.08.2015г.

10.

ПДП000872 от

29.04.2015г.

 

ПОКАНА

ГЕОРГИ НЕДЕЛЧЕВ

ШИШКОВ

гр. Пазарджик ул.”Връх Братия” № 031,ет.05,ап.019

******

ДНИ,ТБО

 

Изх № 13-Г -97 от 03.08.2015г.

11.

АУ000841 от 29.04.2015г.

 

АУЗД

КЪНЧО ЙОРДАНОВ ВАСИЛЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Стефан Захариев” № 016              

******

ДНИ,ТБО

 

Изх № 13-К-80 от 03.08.2015г.

12.

ПДП000879 от 30.04.2015г.

 

ПОКАНА

КЪНЧО ЙОРДАНОВ ВАСИЛЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Стефан Захариев” № 016              

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-К-80от 03.08..2015г.

13.

АУ000844 от 29.04.2015г.

 

АУЗД

” ФУРАЖИ ДЖОРДАН „ ООД

гр..Пазарджик, ул.”Синитевско шосе” № 14

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-38-191 от 03.08.2015г..

14.

ПДП000883 от

30.04.2015г..

 

ПОКАНА

” ФУРАЖИ ДЖОРДАН „ ООД

гр..Пазарджик, ул.”Синитевско шосе” № 14

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-38-191 от 03.08.2015г.

15.

АУ000845 от 30.04.2015г.

 

АУЗД

Снежана Михайлова Моллова

гр. Пазарджик, Общ.Пазарджик, ул.”Рила” № 018, вх.А, ет.03, ап.05

******

ДНИ,ТБО,

 

Изх № 13-С-166 от 03.08.2015г.

16.

ПДП000884 от

30.04.2015г.

 

ПОКАНА

Снежана Михайлова Моллова

гр. Пазарджик, Общ.Пазарджик, ул.”Рила” № 018, вх.А, ет.03, ап.05

******

ДНИ,ТБО,

 

Изх №13-С-166   от 03.08.2015г.

17.

АУ000848 от

04.05.2015г.

 

АУЗД

ТАТЯНА ЙОРДАНОВА ЦРЪНЧЕВА

Гр.Пазарджик, Общ.Пазарджик, ул.”Рила” №.054, ет.01, ап.001

******

ДНИ,ТБО,

 

Изх № 13-Т-60 от 03.08.2015г.

18.

ПДП000891 от

05.05.2015г.

 

ПОКАНА

ТАТЯНА ЙОРДАНОВА ЦРЪНЧЕВА

Гр.Пазарджик, Общ.Пазарджик, ул.”Рила” №.054, ет.01, ап.001

******

ДНИ,ТБО,

 

Изх № 13-Т-60 от 03.08.2015г.

19.

АУ000854 от 07.05.2015г.

 

АУЗД

„ЛИСИ”ЕООД

гр Пазарджик, Общ.Пазарджик, ул.”Синитевска” №.1

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-38-190 от 03.08.2015г.

20.

ПДП000897 от

08.05.2015г.

 

ПОКАНА

„ЛИСИ”ЕООД

гр Пазарджик, Общ.Пазарджик, ул.”Синитевска” №.1

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-38-190 от 03.08.2015г.

21.

АУ000860 от 08.05.2015г.

АУЗД

ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ БЕКЯРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Георги Бенковски” №129, ет.05, ап. 034

******

ДНИ,ТБО,

 

Изх № 13-В-123 от 03.08.2015г.

22.

ПДП000906 от

08.05.2015г.

 

ПОКАНА

ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ БЕКЯРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Георги Бенковски” №129, ет.05, ап. 034

******

ДНИ,ТБО,

 

Изх № 13-В-123 от 03.08.2015г.

23.

АУ000862 от 08.05.2015г.

 

АУЗД

ВИОЛЕТА СПАСОВА КОЦЕВА

Гр.Пазарджик, ул.”Генерал Скобелев” № 012

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-В-122 от 03.08.2015г.

24.

ПДП000918 от

13.05.2015г.

 

ПОКАНА

ВИОЛЕТА СПАСОВА КОЦЕВА

Гр.Пазарджик, ул.”Генерал Скобелев” № 012

*****

ДНИ,ТБО

Изх № 13-В-122 от 03.08.2015г.

25.

АУ000868 от

11.05.2015г.

 

АУЗД

АСЕН СТОЯНОВ

ГЕШЕВ

гр. Пазарджик, ул.”Райко Алексиев” № 011, ет.03, ап.045

*****

ДПС,

 

Изх № 13-А-139 от 03.08.2015г.

26.

ПДП000912 от

12.05.2015г.

 

ПОКАНА

АСЕН СТОЯНОВ

ГЕШЕВ

гр. Пазарджик, ул.”Райко Алексиев” № 011, ет.03, ап.045

*****

ДПС

 

Изх № 13-А-139 от 03.08.2015г.

27.

АУ000869 от

11.05.2015г.

АУЗД

ФЬОДОР ФЬОДОРОВИЧ ЧЕВДАР

с.Дебръщица, Общ.Пазарджик, ул.”Първа ” №008

*****

ДПС

 

Изх № 13-Ф -18 от 03.08.2015г.

28.

ПДП000913 от 12.05.2015г.

ПОКАНА

ФЬОДОР ФЬОДОРОВИЧ ЧЕВДАР

с.Дебръщица, Общ.Пазарджик, ул.”Първа ” №008

*****

ДПС

 

Изх № 13-Ф-18 от 03.08.2015г.

 

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 03.08.2015г.Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на17.08.2015г.