projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 3

PostHeaderIconСписък 3

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано във сряда, 14.09.2011г.

валидно до 27.09.2011г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / БУЛСТАТ

Вид на задължението

 1. 1.

13-45-322 от

04.08.2011г.

Атанас Митков Михайлов

гр.Пазарджик, ул.”Марица” №217

**********

ДПС

 1. 2.

13-45-313 от

01.08.2011г.

Иван Сашов Михайлов

гр.Пазарджик, ул.”Огоста” №67

**********

ДПС

 1. 3.

13-45-312 от

01.08.2011г.

Красимир Георгиев Димитров

гр.Пазарджик, ул.”Огоста” №66

**********

ДПС

 1. 4.

13-45-310 от

01.08.2011г.

Красимир Сашов Фердов

гр.Пазарджик, ул.”Дрян” №16

**********

ДПС

 1. 5.

13-45-297 от

15.07.2011г.

Георги Василев Ангелов

гр.Пазарджик, ул.”Бузлуджа” №35, ет.5, ап.15

**********

ДПС

 1. 6.

13-45-290 от

15.07.2011г.

Георги Асенов Михайлов

гр.Пазарджик, ул.”Спартак” №16, ет.2, ап.30

**********

ДПС

 1. 7.

13-45-289 от

15.07.2011г.

Йордан Георгиев Йорданов

гр.Пазарджик, ул.”Виделина” №2, вх.Б,ет.1, ап.2

**********

ДПС

 1. 8.

13-45-288 от

15.07.2011г.

Иван Николов Сълков

гр.Пазарджик, ул.”Никифор Поп Константинов” №40, ет.6, ап.16

**********

ДПС

 1. 9.

13-45-271 от

08.07.2011г.

Георги Веселинов Кочев

гр.Пазарджик, ул.”Димчо Дебелянов” №6

**********

ДПС

 1. 10.

13-45-269 от

08.07.2011г.

Бонка Иванова Шутева

гр.Пазарджик, ул.”Преспа” №61, ет.6, ап.40

**********

ДПС

 1. 11.

13-45-268 от

08.07.2011г.

Парашкева Йорданова Янчева

гр.Пазарджик, ул.”Дунав” №21, ет.3, ап.7

**********

ДПС

 1. 12.

13-45-267 от

08.07.2011г.

Емил Стоянов Обретенов

гр.Пазарджик, ул.”Ком” №3

**********

ДПС

 1. 13.

13-45-263 от

08.07.2011г.

Атанас Георгиев Филипов

гр.Пазарджик, ул.”Рила” №40, вх.А, ет.4, ап.8

**********

ДПС

 1. 14.

13-45-260 от

08.07.2011г.

Славейко Филипов Рибаров

гр.Пазарджик, ул.”Болнична” №28, ет.2, ап.4

**********

ДПС

 1. 15.

13-45-276 от

08.07.2011г.

Калибе Юсуфова Ибрямова

гр.Пазарджик, ул.”Бузлуджа” №18, ет.1, ап.3

**********

ДПС

 1. 16.

13-45-274 от

08.07.2011г.

Йордан Кузев Йорданов

гр.Пазарджик, ул.”Росица” №48

**********

ДПС

 1. 17.

13-45-272 от

08.07.2011г.

Цветан Димитров Йовчев

гр.Пазарджик, ул.”Рила” №50, ет.2, ап.5

**********

ДПС

 1. 18.

13-45-253 от

22.06.2011г.

Костадин Иванов Киров

гр.Пазарджик, ул.”Княгиня Мария Луиза” №135, ет.6, ап.24

**********

ДПС

 1. 19.

13-45-246 от

22.06.2011г.

Спас Делов Ублеков

гр.Пазарджик, ул.”Константин Величков” №3, ет.5, ап.10

**********

ДПС

 1. 20.

13-45-245 от

22.06.2011г.

Любомир Николов Гяуров

гр.Пазарджик, ул.”Свобода” №1, ет.3

**********

ДПС

 1. 21.

13-45-242 от

17.06.2011г.

Любка Иванова Ангелова

гр.Пазарджик, ул.”Антим І” №10, ет.02, ап.12

**********

ДПС

 1. 22.

13-45-226 от

17.06.2011г.

Георги Цветанов Панев

гр.Пазарджик, ул.”Стефан Караджа” №74, ет.4, ап.11

**********

ДПС

 1. 23.

13-45-224 от

17.06.2011г.

Мария Петков Даскалова

гр.Пазарджик, ул.”Константин Величков” №3, ет.4, ап.12

**********

ДПС

 1. 24.

13-45-218 от

10.06.2011г.

Банко Стоянов Банков

гр.Пазарджик, ул.”Дунав” №2, ет.12, ап.60

**********

ДПС

 1. 25.

13-45-211 от

10.06.2011г.

Иван Цвятков Карабойчев

гр.Пазарджик, ул.”Кочо Честименски” №26, вх.Б, ет.5, ап.39

**********

ДПС