projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Сшисък 185

PostHeaderIconСшисък 185

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано във вторник 04.08.2015г.          

валидно до 18.08.2015г., 17:00 часа          

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ000870 от 11.05.2015г.

 

АУЗД

ЕМИЛ САШОВ МИХАЙЛОВ

гр. Пазарджик, общ.Пазарджик, ул.”Огоста” № 067

******

ДПС

Изх № 13-Е-47 от 04.08.2015г.

2.

ПДП000914 от

12.05.2015г.

 

ПОКАНА

ЕМИЛ САШОВ МИХАЙЛОВ

гр. Пазарджик, общ.Пазарджик, ул.”Огоста” № 067

******

ДПС

Изх № 13-Е-47 от 04.08.2015г.

3.

АУ000874 от 12.05.2015г.

 

АУЗД

ЯНКО РАЙЧЕВ КОСТАДИНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” № 073, ет.02, ап.006

******

ДПС

Изх № 13-Я-18 от 04.08.2015г.

4.

ПДП000947 от

15.05.2015г.

 

ПОКАНА

ЯНКО РАЙЧЕВ КОСТАДИНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” № 073, ет.02, ап.006

******

ДПС

Изх № 13-Я-18 от 04.08.2015г.

5.

АУ000876 от 12.05.2015г.

 

АУЗД

ВЛАДИСЛАВ ИВАНОВ ЦОКЛИНОВ

гр. Пазарджик, ул.”Средна гора” № 034, ет.02, ап. 008

******

ДПС

Изх № 13-В-124 от 04.08.2015г.

6.

ПДП000916 от

12.05.2015г.

 

ПОКАНА

ВЛАДИСЛАВ ИВАНОВ ЦОКЛИНОВ

гр. Пазарджик, ул.”Средна гора” № 034, ет.02, ап. 008

******

ДПС

Изх № 13-В-124 от 04.08.2015г.

7.

АУ000880от 12.05.215г.

 

АУЗД

ГЕОРГИ ТРИФОНОВ ИВАНОВ

гр. Пазарджик , ул.”Дунав” №067, ет.07, ап.034

******

ДНИ/ТБО/

ДПС

Изх № 13-Г-100 от 04.08.2015г.

8.

ПДП000931 от

13.05.2015г.

 

ПОКАНА

ГЕОРГИ ТРИФОНОВ ИВАНОВ

гр. Пазарджик , ул.”Дунав” №067, ет.07, ап.034

******

ДНИ/ТБО/

ДПС

Изх № 13-Г-100 от 04.08.2015г.

9.

АУ000883от 13.05.2015г.

 

АУЗД

ЮЛИЯН ТОШКОВ КИРИЛОВ

гр. Пазарджик , ул.”Гарибалди” №008

******

ДПС

Изх № 13-Ю-4 от 04.08.2015г.

10.

ПДП000919 от

13.05.2015г.

 

ПОКАНА

ЮЛИЯН ТОШКОВ КИРИЛОВ

гр. Пазарджик , ул.”Гарибалди” №008

******

ДПС

Изх № 13-Ю-4 от 04.08.2015г.

11.

АУ000884 от 13.05.2015г.

 

АУЗД

АТАНАС ТОДОРОВ ЗАГОРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Петър Бонев” № 108, ет.03, ап.009

******

ДПС

Изх № 13-А-141 от 04.08.2015г.

12.

ПДП000920 от

13.05.2015г.

 

ПОКАНА

АТАНАС ТОДОРОВ ЗАГОРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Петър Бонев” № 108, ет.03, ап.009

******

ДПС

Изх № 13-А-141 от 04.08.2015г.

13.

АУ000890 от 13.05.2015г.

 

АУЗД

АТАНАС АСЕНОВ АНГЕЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Спартак” № 020, ет.02, ап.025

******

ДПС

Изх № 13-А-142 от 04.08.2015г.

14.

ПДП000925 от

13.05.2015г.

 

ПОКАНА

АТАНАС АСЕНОВ АНГЕЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Спартак” № 020, ет.02, ап.025

******

ДПС

Изх № 13-А-142 от 04.08.2015г.

15.

АУ000891 от 13.05.2015г.

 

АУЗД

БИСЕР ТРАЙКОВ ЗАХАРИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Места” №060

******

ДПС

Изх № 13-Б-49 от 04.08.2015г.

16.

ПДП000926 от

13.05.2015г.

 

ПОКАНА

БИСЕР ТРАЙКОВ ЗАХАРИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Места” №060

******

ДПС

Изх № 13-Б-49 от 04.08.2015г.

17.

АУ000893 от 13.05.2015г.

 

АУЗД

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ШУМАНОВ

гр. Пазарджик, ул.”Петър Бонев” №031

******

ДНИ/ТБО/

ДПС

Изх № 13-Д-103 от 04.08.2015г.

18.

ПДП000968 от

18.05.2015г.

 

ПОКАНА

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ШУМАНОВ

гр. Пазарджик, ул.”Петър Бонев” №031

******

ДНИ/ТБО/

ДПС

Изх № 13-Д-103 от 04.08.2015г.

19.

АУ000894 от

13.05.2015г.

 

АУЗД

СТАЙКО МИТКОВ ЗЕЛЯКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №085, ет.02, ап.004

******

ДПС

Изх № 13-С-167 от 04.08.2015г.

20.

ПДП000928 от

13.05.2015г.

 

ПОКАНА

СТАЙКО МИТКОВ ЗЕЛЯКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №085, ет.02, ап.004

******

ДПС

Изх № 13-С-167 от 04.08.2015г.

21.

АУ000895 от

13.05.2015г.

 

АУЗД

АТАНАС ЙОРДАНОВ ХРИСТЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Димитър Греков” №054, ет.03, ап.009

******

ДПС

Изх № 13-А-143 от 04.08.2015г.

22.

ПДП000961 от

15.05.2015г.

 

ПОКАНА

АТАНАС ЙОРДАНОВ ХРИСТЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Димитър Греков” №054, ет.03, ап.009

******

ДПС

Изх № 13-А-143 от 04.08.2015г.

23.

АУ000896 от 13.05.2015г.

АУЗД

НИКОЛАЙ ИВАНОВ АНДОНОВ

гр. Пазарджик , ул.”Братя Миладинови” №008, ет.02, ап.005

******

ДПС

Изх № 13-Н-91 от 04.08.2015г.

24.

ПДП000929 от

13.05.2015г.

 

ПОКАНА

НИКОЛАЙ ИВАНОВ АНДОНОВ

гр. Пазарджик , ул.”Братя Миладинови” №008, ет.03, ап.005

******

ДПС

Изх № 13-Н-91 от 04.08.2015г.

25.

АУ000899 от 14.05.2015г.

 

АУЗД

АЛЕКСАНДЪР МИХАЙЛОВ ДОНЧЕВ

гр. Пазарджик , ул.”Петко Д. Петков” № 070

******

ДПС

Изх № 13-А-144 от 04.08.2015г.

26.

ПДП000934 от

14.05.2015г.

 

ПОКАНА

АЛЕКСАНДЪР МИХАЙЛОВ ДОНЧЕВ

гр. Пазарджик , ул.”Петко Д. Петков” № 070

*****

ДПС

Изх № 13-А-144 от 04.08.2015г.

27.

АУ000902 от

14.05.2015г.

 

АУЗД

БОЯН ЙОСИФОВ ИВАНОВ

гр. Пазарджик , ул.”Спартак” №001, ет. 02, ап.009

*****

ДПС

Изх № 13-Б-50 от 04.08.2015г.

28.

ПДП000936 от

14.05.2015г.

 

ПОКАНА

БОЯН ЙОСИФОВ ИВАНОВ

гр. Пазарджик , ул.”Спартак” №001, ет. 02, ап.009

*****

ДПС

Изх № 13-Б-50 от 04.08.2015г.

29.

АУ000904 от

14.05.2015г.

АУЗД

ИВАН НИКОЛОВ ПОДСКОКНИЕВ

гр. Пазарджик , ул.”Цар Симеон” №038

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-И-89 от 04.08.2015г.

30.

ПДП000956 от 15.05.2015г.

ПОКАНА

ИВАН НИКОЛОВ ПОДСКОКНИЕВ

гр. Пазарджик , ул.”Цар Симеон” №038

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-И-89 от 04.08.2015г.

 

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 04.08.2015г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 18.08.2015г.