projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 186

PostHeaderIconСписък 186

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

публикувано в сряда, 05.08.2015г.          

валидно до 19.08.2015г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ000934 от 15.05.2015г.

 

АУЗД

ГЕРГАНА НИКОЛАЕВА ГЕРГЕНЕНОВА

гр. Пазарджик, Общ.Пазарджик, ул.”Д-р Лонг” № 004

******

ДПС

Изх № 13-Г-103 от 05.08.2015г.

2.

ПДП000966 от 15.05.2015г.

 

ПОКАНА

ГЕРГАНА НИКОЛАЕВА ГЕРГЕНЕНОВА

гр. Пазарджик, Общ.Пазарджик, ул.”Д-р Лонг” № 004

******

ДПС

Изх № 13-Г-103 от 05.08.2015г.

3.

АУ000936 от 15.05.2015г.

АУЗД

ВАЛЕРИ ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ

с.Мокрище, Общ.Пазарджик, ул.”Седма № 013

******

ДНИ,ТБО

ДПС

Изх № 13-В-126   от 05.08.2015г

4.

ПДП00979 от 18.05.2015г.

 

ПОКАНА

ВАЛЕРИ ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ

с.Мокрище, Общ.Пазарджик, ул.”Седма № 013

******

ДНИ,ТБО

ДПС

Изх № 13-В-126 от 05.08.2015г .

5.

АУ000937от 18.05.2015г.

 

АУЗД

ИВАН ЯНКОВ АНГЕЛОВ

гр. Пазарджик, ул.”Пловдивска”  № 079

******

 

ДПС

Изх № 13-И-90 от 05.08.2015г.

6.

ПДП000967 от 18.05.2015г.

 

ПОКАНА

ИВАН ЯНКОВ АНГЕЛОВ

гр. Пазарджик, ул.”Пловдивска” № 079

******

 

ДПС

Изх № 13-И -90 от 05.08.2015г.

7.

АУ000941 от 18.05.2015г.

 

АУЗД

Катерина господинова

Иванова

с.Огняново, Общ. Пазарджик ул.”Св.Св.Кирил и Методи ” № 014

******

ДНИ,ТБО,

Изх № 13-К-82   от 03.08.2015г.

8.

ПДП000990 от 18.05.2015г.

 

ПОКАНА

Катерина господинова

Иванова

с.Огняново, Общ. Пазарджик ул.”Св.Св.Кирил и Методи ” № 014

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-К-82   от 03.08.2015г.

9.

АУ000944 от 18.05.2015г.

 

АУЗД

СВЕТОСЛАВ ЙОСИФОВ ЖИВКОВ

гр. Пазарджик ул.”Дунав ” № 027

******

ДПС

 

Изх № 13-С -168 от 05.08.2015г.

10.

ПДП000976 от 18.05.2015г.

 

ПОКАНА

СВЕТОСЛАВ ЙОСИФОВ ЖИВКОВ

гр. Пазарджик ул.”Дунав ” № 027

******

ДПС

Изх № 13-С -168 от   05.08.2015г.

11.

АУ000945 от 18.05.2015г.

 

АУЗД

ТАНЯ АНГЕЛОВА НЕНЧЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Гео Милев” № 011, ет.01, ап.003              

******

ДПС

Изх № 13-Т-61 от 05.08.2015г.

12.

ПДП000978 от 18.05.2015г.

 

ПОКАНА

ТАНЯ АНГЕЛОВА НЕНЧЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Гео Милев” № 011, ет.01, ап.003              

******

ДПС

Изх № 13-Т-61от 05.08..2015г.

13.

АУ000946 от 18.05.2015г.

 

АУЗД

” ТРАНС СТРОЙ ГРУП „ ЕООД

гр.Пазарджик, ул.”Цар Шишман” № 7А

******

ДПС

Изх № 13-38-193 от 05.08.2015г..

14.

ПДП000980 от 18.05.2015г..

 

ПОКАНА

” ТРАНС СТРОЙ ГРУП „ ЕООД

гр.Пазарджик, ул.”Цар Шишман” № 7А

******

ДПС

Изх № 13-38-193 от 05.08.2015г.

15.

АУ000947 от 18.05.2015г.

 

АУЗД

ПЕТЪР БОРИСОВ   ПЕТРОВ

с. Драгор, Общ.Пазарджик, ул.”Осма” № 032

******

ДНИ,ТБО,

 

Изх № 13-П-82 от 05.08.2015г.

16.

ПДП000996 от 18.05.2015г.

 

ПОКАНА

ПЕТЪР БОРИСОВ   ПЕТРОВ

с. Драгор, Общ.Пазарджик, ул.”Осма” № 032

******

ДНИ,ТБО,

 

Изх №13-П-82   от 05.08.2015г.

17.

АУ000949 от 19.05.2015г.

 

АУЗД

ГЕОРГИ НИКОЛОВ ДИМИТРОВ

с.Алеко Константиново, Общ.Пазарджик, ул.”Ропотамо” №.031

******

ДПС

 

Изх № 13-Г-101 от 05.08.2015г.

18.

ПДП001018 от 22.05.2015г.

 

ПОКАНА

ГЕОРГИ НИКОЛОВ ДИМИТРОВ

с.Алеко Константиново, Общ.Пазарджик, ул.”Ропотамо” №.031

******

ДПС

 

Изх № 13-Г-101 от 05.08.2015г.

19.

АУ000952 от 19.05.2015г.

 

АУЗД

НИКОЛИНА АТАНАСОВА КЪНОВА

с Мало Конаре, Общ.Пазарджик, ул.”Петдесет и шеста” №.007

******

ДПС

Изх № 13-Н-92 от 05.08.2015г.

20.

ПДП000994 от 19.05.2015г.

 

ПОКАНА

НИКОЛИНА АТАНАСОВА КЪНОВА

с Мало Конаре, Общ.Пазарджик, ул.”Петдесет и шеста” №.007

******

ДПС

Изх № 13-Н-92 от 05.08.2015г.

21.

АУ000956 от 19.05.2015г.

АУЗД

ГРОИЦА НИКОЛОВА КАЛЕЕВА

с.Черногорово, Общ.Пазарджик, ул.”Пета ” №065

******

ДНИ,ТБО,

 

Изх № 13-Г-102 от 05.08.2015г.

22.

ПДП001005 от 19.05.2015г.

 

ПОКАНА

ГРОИЦА НИКОЛОВА КАЛЕЕВА

с.Черногорово, Общ.Пазарджик, ул.”Пета ”   №065

******

ДНИ,ТБО,

 

Изх № 13-Г-102 от 05.08.2015г.

23.

АУ000957 от 19.05.2015г.

 

АУЗД

ВЕЛИЧКО ДАНЧЕВ ВЕЛИЧКОВ

с.Мало Конаре, Общ.Пазарджик, ул.”Сто и пета” № 10

******

ДПС

Изх № 13-В-125 от 05.08.2015г.

24.

ПДП001006 от 19.05.2015г.

 

ПОКАНА

ВЕЛИЧКО ДАНЧЕВ ВЕЛИЧКОВ

с.Мало Конаре, Общ.Пазарджик, ул.”Сто и пета” № 10

*****

ДПС

Изх № 13-В-125 от 05.08.2015г.

25.

АУ000959 от 19.05.2015г.

 

АУЗД

АТАНАС ГЕОРГИЕВ

ТОДОРОВ

с.Огняново, Общ Пазарджик, ул.”Цар Симеон” № 045

*****

ДПС,

 

Изх № 13-А-145 от 05.08.2015г.

26.

ПДП000998 от 19.05.2015г.

 

ПОКАНА

АТАНАС ГЕОРГИЕВ

ТОДОРОВ

с.Огняново, Общ Пазарджик, ул.”Цар Симеон” № 045

*****

ДПС

 

Изх № 13-А-145 от 05.08.2015г.

27.

АУ000961 от 19.05.2015г.

АУЗД

КИРИЛ ФИЛИПОВ ФИНГАРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Рила ” №056, ет.03, ап.024

*****

ДПС

 

Изх № 13-К -81 от 05.08.2015г.

28.

ПДП000999 от 19.05.2015г.

ПОКАНА

КИРИЛ ФИЛИПОВ ФИНГАРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Рила ” №056, ет.03, ап.024

*****

ДПС

 

Изх № 13-К-81 от 05.08.2015г.

 

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 05.08.2015г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на19.08.2015г.