projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 187

PostHeaderIconСписък 187

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано във четвъртък 06.08.2015г.          

валидно до 20.08.2015г., 17:00 часа            

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задълже
нието

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ000906 от 14.05.2015г.

 

АУЗД

ХРИСТО СЛАВЧОВ ТОШЕВ

гр. Пазарджик, общ.Пазарджик, ул.”Г. Бенковски” № 121, ет.08, ап.022

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Х-22 от 06.08.2015г.

2.

ПДП000949 от

15.05.2015г.

 

ПОКАНА

ХРИСТО СЛАВЧОВ ТОШЕВ

гр. Пазарджик, общ.Пазарджик, ул.”Г. Бенковски” № 121, ет.08, ап.022

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Х-22 от 06.08.2015г.

3.

АУ000911 от 14.05.2015г.

 

АУЗД

АНКА ОГНЯНОВА ТОДОРОВА

гр.Пазарджик, ул. ”Пловдивска” № 075, ет.01, ап.025

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-146 от 06.08.2015г.

4.

ПДП001078 от

02.06.2015г.

 

ПОКАНА

АНКА ОГНЯНОВА ТОДОРОВА

гр.Пазарджик, ул. ”Пловдивска” № 075, ет.01, ап.025

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-146 от 06.08.2015г.

5.

АУ000916 от 15.05.2015г.

 

АУЗД

АЛЕКСАНДЪР ИЛКОВ ВАСИЛЕВ

гр. Пазарджик, ул. ”Рила” № 018, вх.А, ет.06, ап. 011

******

ДПС

Изх № 13-А-147 от 06.08.2015г.

6.

ПДП000950 от

15.05.2015г.

 

ПОКАНА

АЛЕКСАНДЪР ИЛКОВ ВАСИЛЕВ

гр. Пазарджик, ул. ”Рила” № 018, вх.А, ет.06, ап. 011

******

ДПС

Изх № 13-А-147 от 06.08.2015г.

7.

АУ000917от 15.05.2015.

 

АУЗД

ЮЛИЯ ДОБРЕВА НАЧЕВА

гр. Пазарджик, ул. ”Екз. Йосиф” №027, ет.03

******

ДПС

Изх № 13-Ю -5 от 06.08.2015г.

8.

ПДП000954 от

15.05.2015г.

 

ПОКАНА

ЮЛИЯ ДОБРЕВА НАЧЕВА

гр. Пазарджик, ул. ”Екз. Йосиф” №027, ет.03

******

ДПС

Изх № 13-Ю -5 от 06.08.2015г.

9.

АУ000918от 15.05.2015г.

 

АУЗД

АНГЕЛ НИКОЛОВ ПОПОВ

гр. Пазарджик, ул. ”Никола Фурнаджив” №007, вх.Б, ет.04, ап.012

******

ДПС

Изх № 13-А-148 от 06.08.2015г.

10.

ПДП000958 от

15.05.2015г.

 

ПОКАНА

АНГЕЛ НИКОЛОВ ПОПОВ

гр. Пазарджик, ул. ”Никола Фурнаджив” №007, вх.Б, ет.04, ап.012

******

ДПС

Изх № 13-А-148 от 06.08.2015г.

11.

АУ000922 от 15.05.2015г.

 

АУЗД

КИРИЛ ХРИСТОВ ИБАГОВ

гр.Пазарджик, ул. ”Стоян Ангелов” № 023

******

ДПС

Изх № 13-К-83 от 06.08.2015г.

12.

ПДП000985 от

18.05.2015г.

 

ПОКАНА

КИРИЛ ХРИСТОВ ИБАГОВ

гр.Пазарджик, ул. ”Стоян Ангелов” № 023

******

ДПС

Изх № 13-К-83 от 06.08.2015г.

13.

АУ000925 от 15.05.2015г.

 

АУЗД

ВАСИЛ КРАСИМИРОВ СИРАКОВ

с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, ул. ”Осемдесет и трета” № 041А

******

ДПС

Изх № 13-В-127 от 06.08.2015г.

14.

ПДП000965 от

15.05.2015г.

 

ПОКАНА

ВАСИЛ КРАСИМИРОВ СИРАКОВ

с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, ул. ”Осемдесет и трета” № 041А

******

ДПС

Изх № 13-В-127 от 06.08.2015г.

15.

АУ000926 от 15.05.2015г.

 

АУЗД

КРАСИМИР ИВАНОВ СИРАКОВ

с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, ул. ”Осемдесет и трета” № 049

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-К-84 от 06.08.2015г.

16.

ПДП000982 от

18.05.2015г.

 

ПОКАНА

КРАСИМИР ИВАНОВ СИРАКОВ

с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, ул. ”Осемдесет и трета” № 049

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-К-84 от 06.08.2015г.

17.

АУ000927 от 15.05.2015г.

 

АУЗД

ИВАН ДИМИТРОВ ЦОКИНОВ

с. Сарая, общ. Пазарджик,                       ул. ”Тридесета” № 001

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-И-91 от 06.08.2015г.

18.

ПДП000987 от

18.05.2015г.

 

ПОКАНА

ИВАН ДИМИТРОВ ЦОКИНОВ

с. Сарая, общ.Пазарджик, ул. ”Тридесета” № 001

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-И-91 от 06.08.2015г.

19.

АУ000928 от

15.05.2015г.

 

АУЗД

ЗАПРИН СТОИЛОВ ВЕЛЧЕВ

с. Драгор, общ. Пазарджик,                     ул. ”Дванадесета” № 021

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-З-25 от 06.08.2015г.

20.

ПДП000988 от

18.05.2015г.

 

ПОКАНА

ЗАПРИН СТОИЛОВ ВЕЛЧЕВ

с. Драгор, общ. Пазарджик,                   ул. ”Дванадесета” № 021

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-З-25 от 06.08.2015г.

21.

АУ000930 от

15.05.2015г.

 

АУЗД

БОРИС ГЕОРГИЕВ ДЖАМБАЗОВ

гр.Пазарджик, ул. ”Атанас Гюдженов” №001

******

ДПС

Изх № 13-Б-51 от 06.08.2015г.

22.

ПДП000977 от

18.05.2015г.

 

ПОКАНА

БОРИС ГЕОРГИЕВ ДЖАМБАЗОВ

гр.Пазарджик, ул. ”Атанас Гюдженов” №001

******

ДПС

Изх № 13-Б-51 от 06.08.2015г.

23.

АУ000931 от 15.05.2015г.

АУЗД

ЛЪЧЕЗАР ПАВЛОВ РАЛЕНКОВ

гр. Пазарджик, ул. ”Цар Шишман” №009, ет.09, ап.032

******

ДПС

Изх № 13-Л-60 от 06.08.2015г.

24.

ПДП000964 от

15.05.2015г.

 

ПОКАНА

ЛЪЧЕЗАР ПАВЛОВ РАЛЕНКОВ

гр. Пазарджик, ул. ”Цар Шишман” №009, ет.09, ап.032

******

ДПС

Изх № 13-Л-60 от 06.08.2015г.

25.

АУ000932 от 15.05.2015г.

 

АУЗД

АНТОАНЕТА ИВАНОВА ИЛИЕВА

гр. Пазарджик, ул. ”Рила” № 024, вх.Б, ет.02, ап.030

******

ДПС

Изх № 13-А-149 от 06.08.2015г.

26.

ПДП000986 от

18.05.2015г.

 

ПОКАНА

АНТОАНЕТА ИВАНОВА ИЛИЕВА

гр. Пазарджик, ул. ”Рила” № 024, вх.Б, ет.02, ап.030

*****

ДПС

Изх № 13-А-149 от 06.08.2015г.

27.

АУ000933 от

15.05.2015г.

 

АУЗД

СТЕФАН СТОЯНОВ СТЕФАНОВ

гр. Пазарджик, ул. ”Васил Левски” №013, ет.01

*****

ДПС

Изх № 13-С-169 от 06.08.2015г.

28.

ПДП000993 от

19.05.2015г.

 

ПОКАНА

СТЕФАН СТОЯНОВ СТЕФАНОВ

гр. Пазарджик, ул. ”Васил Левски” №013, ет.01

*****

ДПС

Изх № 13-С-169 от 06.08.2015г.

 

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 06.08.2015г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 20.08.2015г.