projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 188

PostHeaderIconСписък 188

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано във петък, 07.08.2015г.          

валидно до 21.08.2015г., 17:00 часа            

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задълже
нието

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ000964 от 19.05.2015г.

АУЗД

ТОДОРКА РАЙЧЕВА БОНЧЕВА

с.Сарая, общ.Пазарджик, ул."Седма"№19

*****

ДНИ /ТБО

ДПС

Изх № 13-Т-62

от 07.08.2015г.          

2.

ПДП001001 от 19.05.2015г.

 

ПОКАНА

ТОДОРКА РАЙЧЕВА БОНЧЕВА

с.Мало Конаре, общ.Пазарджик, ул."Петдесет и пета"№11

*****

ДНИ /ТБО

ДПС

Изх № 13-Т-62

от 07.08.2015г.          

3.

АУ000968 от 19.05.2015г.

 

АУЗД

ЦВЕТАН АНГЕЛОВ ГИЗДОВ

гр.Пазарджик, ул.”Димчо Дебелянов” №25, ап.16, ет.6

*****

ДНИ /ТБО

Изх № 13-Ц-18

от 07.08.2015г.          

4.

ПДП001008 от 19.05.2015г.

 

ПОКАНА

ЦВЕТАН АНГЕЛОВ ГИЗДОВ

гр.Пазарджик, ул.”Димчо Дебелянов” №25, ап.16, ет.6

*****

ДНИ /ТБО

Изх № 13-Ц-18

07.08.2015г.            

5.

АУ000973 от 20.05.2015г.

 

АУЗД

ВАЛЕНТИН ИЛИЕВ АНГЕЛОВ

с.Мало Конаре, общ.Пазарджик, ул."Тринадесета"№50

*****

ДНИ /ТБО

ДПС

Изх №13-В-128

от 07.08.2015г.          

6.

ПДП001022 от 22.05.2015г.

ПОКАНА

ВАЛЕНТИН ИЛИЕВ АНГЕЛОВ

с.Мало Конаре, общ.Пазарджик, ул."Тринадесета"№50

*****

ДНИ /ТБО

ДПС

Изх №13-В-128

от 07.08.2015г.          

7.

АУ000987 от 25.05.2015г.

АУЗД

АЛБЕНА РАЙКОВА ЯНКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Луда Яна” №20, ет.5, ап.14

*****

ДНИ /ТБО

Изх № 13-А-151

от 07.08.2015г.          

8.

ПДП001127 от 05.06.2015г.

ПОКАНА

АЛБЕНА РАЙКОВА ЯНКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Луда Яна” №20, ет.5, ап.14

*****

ДНИ /ТБО

Изх № 13-А-151

от 07.08.2015г.          

9.

АУ000974 от 20.05.2015г.

АУЗД

ИВАНКА АНГЕЛОВА ЛАЗАРОВА

с.Юнаците, общ.Пазарджик, ул."Четиринадесета"№1

*****

ДНИ /ТБО

Изх № 13-И-92

от 07.08.2015г.          

10.

ПДП001024 от 22.05.2015г.

 

ПОКАНА

ИВАНКА АНГЕЛОВА ЛАЗАРОВА

с.Юнаците, общ.Пазарджик,

ул."Четиринадесета"№1

*****

ДНИ /ТБО

Изх № 13-И-92

от 07.08.2015г.          

11.

АУ000975 от 20.05.2015г.

АУЗД

ДИМИТЪР СТОЯНОВ БРАНДИЙСКИ

гр.Пазарджик, ул.”Панайот Волов”№28, ет.8, ап.22        

*****

 

ДПС

Изх № 13-Д-107

от 07.08.2015г.          

12.

ПДП001012 от 20.05.2015г.

ПОКАНА

ДИМИТЪР СТОЯНОВ БРАНДИЙСКИ

гр.Пазарджик, ул.”Панайот Волов”№28, ет.8, ап.22        

*****

 

ДПС

Изх № 13-Д-107

от 07.08.2015г.          

13.

АУ000976 от 20.05.2015г.

АУЗД

БОЯН ПЕТЬОВ ДЪБОВ

с.Мало Конаре, общ.Пазарджик, ул."Втора"№5

*****

ДПС

Изх № 13-Б-52

от 07.08.2015г.          

14.

ПДП001013 от 20.05.2015г.

ПОКАНА

БОЯН ПЕТЬОВ ДЪБОВ

с.Мало Конаре, общ.Пазарджик, ул."Втора"№5

*****

ДПС

Изх № 13-Б-52

от 07.08.2015г.          

15.

АУ000977 от 20.05.2015г.

 

АУЗД

АЛЕКСАНДЪР АСЕНОВ АЛЕКСАНДРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Ягода” №3

*****

ДПС

Изх № 13-А-152 от 07.08.2015г.          

16.

ПДП001014 от 20.05.2015г.

ПОКАНА

АЛЕКСАНДЪР АСЕНОВ АЛЕКСАНДРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Ягода” №3

*****

ДПС

Изх № 13-А-152 от 07.08.2015г.        

17.

АУ000979 от 21.05.2015г.

 

АУЗД

ИВАН ВАСИЛЕВ ДЖУЗДАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Васил Априлов” №46

*****

ДНИ /ТБО

ДПС

Изх № 13-И-93

от 07.08.2015г.          

18.

ПДП001027 от 22.05.2015г.

 

ПОКАНА

ИВАН ВАСИЛЕВ ДЖУЗДАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Васил Априлов” №46

*****

ДНИ /ТБО

ДПС

Изх № 13-И-93

от 07.08.2015г.          

19.

АУ000980 от 21.05.2015г.

АУЗД

ОГНЯН ДИМИТРОВ ОГНЯНОВ

с.Гелеменово, общ.Пазарджик, ул."Пета"№5

*****

ДНИ /ТБО

ДПС

Изх №13-О-7

от 07.08.2015г.          

20.

ПДП001026 от 22.05.2015г.

ПОКАНА

ОГНЯН ДИМИТРОВ ОГНЯНОВ

с.Гелеменово, общ.Пазарджик, ул."Пета"№5

*****

ДНИ /ТБО

ДПС

Изх №13-О-7

от 07.08.2015г.          

21.

АУ000982 от 22.05.2015г.

АУЗД

ПАВЕЛ ХРИСТОВ ДИНКОВ

гр.Пазарджик, ул."Спартак"№8, ет.6, ап.23

*****

ДПС

Изх №13-П-83   от 07.08.2015г.          

22.

ПДП001025 от 22.05.2015г.

 

ПОКАНА

ПАВЕЛ ХРИСТОВ ДИНКОВ

гр.Пазарджик, ул."Спартак"№8, ет.6, ап.23

*****

ДПС

Изх №13-П-83   от 07.08.2015г.          

23.

АУ000985 от 22.05.2015г.

 

АУЗД

„ВИОНАС” ЕООД

с.Виноградец, общ.Септември

*****

ДНИ /ТБО

 

Изх №13-38-194

от 07.08.2015г.          

24.

ПДП001032 от 25.05.2015г.

 

ПОКАНА

„ВИОНАС” ЕООД

с.Виноградец, общ.Септември

*****

ДНИ /ТБО

 

Изх №13-38-194

от 07.08.2015г.          

25.

АУ000986 от 22.05.2015г.

АУЗД

АНТОН ЦОНКОВ БЛАГОВ

гр.Пазарджик, ул."Свобода"№13

*****

ДНИ /ТБО

 

Изх №13-А-150

от 07.08.2015г.          

26.

ПДП001028 от 25.05.2015г.

ПОКАНА

АНТОН ЦОНКОВ БЛАГОВ

гр.Пазарджик, ул."Свобода"№13

*****

ДНИ /ТБО

 

Изх №13-А-150

от 07.08.2015г.          

27.

АУ000962 от 19.05.2015г.

АУЗД

ДИМИТЪР ЗАПРИНОВ ГАНЧЕВ

с.Мало Конаре, общ.Пазарджик, ул."Осемдесет и девета"№6

*****

ДПС

Изх №13-Д-106         от 07.08.2015г.          

28.

ПДП001023 от 22.03.2015г.

ПОКАНА

ДИМИТЪР ЗАПРИНОВ ГАНЧЕВ

с.Мало Конаре, общ.Пазарджик, ул."Осемдесет и девета"№6

*****

ДПС

Изх №13-Д-106         от 07.08.2015г.          

 

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на от 07.08.2015г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 21.08.2015г.