projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 189

PostHeaderIconСписък 189

There are no translations available.

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано във вторник, 11.08.2015г.          

валидно до 25.08.2015, 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ000988 от 25.05.2015г.

 

АУЗД

МАРИЕЛА ЛЮБОМИРОВА АНГЕЛОВА

гр.Пазарджик, ул.”Хеброс” №7 А, ап.7

******

ДПС

Изх № 13-М-109 от

11.08.2015г.

2.

ПДП001126 от 05.06.2015г.

 

ПОКАНА

МАРИЕЛА ЛЮБОМИРОВА АНГЕЛОВА

гр.Пазарджик, ул.”Хеброс” №7 А, ап.7

******

ДПС

Изх № 13-М-109 от

11.08.2015г.

3.

АУ000992 от 25.05.2015г.

 

АУЗД

АМИШ ШЕФКЕТОВ ЮСМЕНОВ

с.Ал.Константиново, ул.”Средна гора” №20

******

ДПС

Изх № 13-А-154 от

11.08.2015г.

4.

ПДП001036 от 26.05.2015г.

 

ПОКАНА

АМИШ ШЕФКЕТОВ ЮСМЕНОВ

с.Ал.Константиново, ул.”Средна гора” №20

******

ДПС

Изх № 13-А-154 от

11.08.2015г.

5.

АУ000993 от 25.05.2015г.

 

АУЗД

ТОДОР МАРИНОВ ДИНКОВ

с.Добровница, ул.”Трета“ №10

******

ДПС

Изх № 13-Т-63 от

11.08.2015г.

6.

ПДП001038 от

26.05.2015г.

 

ПОКАНА

ТОДОР МАРИНОВ ДИНКОВ

с.Добровница, ул.”Трета“ №10

******

ДПС

Изх № 13-Т-63 от

11.08.2015г.

7.

АУ000996 от 25.05.2015г.

 

АУЗД

БЛАГОЙ ЖИВКОВ ПЕТКОВ

с.Юнаците, ул.”Тридесет и втора“ №5

******

ДПС

Изх № 13-Б-53 от

11.08.2015г.

8.

ПДП001040 от

26.05.2015г.

 

ПОКАНА

БЛАГОЙ ЖИВКОВ ПЕТКОВ

с.Юнаците, ул.”Тридесет и втора“ №5

******

ДПС

Изх № 13-Б-53 от

11.08.2015г.

9.

АУ000998 от 25.05.2015г.

 

АУЗД

ПАВЕЛ АНГЕЛОВ ИЛИНОВ

с.Паталеница, ул.”Седемдесет и четвърта“ №4

******

ДНИ / ТБО ДПС

Изх № 13-П-84 от

11.08.2015г.

10.

ПДП001043 от

26.05.2015г.

 

ПОКАНА

ПАВЕЛ АНГЕЛОВ ИЛИНОВ

с.Паталеница, ул.”Седемдесет и четвърта“ №4

******

ДНИ / ТБО ДПС

Изх № 13-П-84 от

11.08.2015г.

11.

АУ000999 от 26.05.2015г.

 

АУЗД

ДИМИТЪР САШКОВ ТАНОВ

с.Ал.Константиново, ул.”Хан Крум“ №36

******

ДПС

Изх № 13-Д-108 от

11.08.2015г.

12.

ПДП001034 от

26.05.2015г.

 

ПОКАНА

ДИМИТЪР САШКОВ ТАНОВ

с.Ал.Константиново, ул.”Хан Крум“ №36

******

ДПС

Изх № 13-Д-108 от

11.08.2015г.

13.

АУ000625 от 03.04.2015г.

 

АУЗД

„ОГЕ КОМЕРС” ООД

гр.Пловдив, р-н Северен, ул.”Победа“ №15А, ет.1, ап.1

******

ДНИ / ТБО

Изх № 13-38-197 от

11.08.2015г.

14.

ПДП000662 от

06.04.2015г.

 

ПОКАНА

„ОГЕ КОМЕРС” ООД

гр.Пловдив, р-н Северен, ул.”Победа“ №15А, ет.1, ап.1

******

ДНИ / ТБО

Изх № 13-38-197 от

11.08.2015г.

15.

АУ001003 от 26.05.2015г.

 

АУЗД

ИЛИЯ САШОВ ИЛИЕВ

с.Мало Конаре, ул.”Осемдесет и втора” №35

******

ДПС

Изх № 13-И-94 от

11.08.2015г.

16.

ПДП001044 от

26.05.2015г.

 

ПОКАНА

ИЛИЯ САШОВ ИЛИЕВ

с.Мало Конаре, ул.”Осемдесет и втора” №35

******

ДПС

Изх № 13-И-94 от

11.08.2015г.

17.

АУ001004 от

26.05.2015г.

 

АУЗД

ВАЛЕНТИН АСЕНОВ ЯНКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Петко Д Петков” №57

******

ДПС

Изх № 13-В-129 от

11.08.2015г.

18.

ПДП001045 от

26.05.2015г.

 

ПОКАНА

ВАЛЕНТИН АСЕНОВ ЯНКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Петко Д Петков” №57

******

ДПС

Изх № 13-В-129 от

11.08.2015г.

19.

АУ001005от 26.05.2015г.

 

АУЗД

АСЕН ТИХОМИРОВ СТОЯНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Огоста” №283

******

ДПС

Изх № 13-А-155 от

11.08.2015г.

20.

ПДП001046 от

26.05.2015г.

 

ПОКАНА

АСЕН ТИХОМИРОВ СТОЯНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Огоста” №283

******

ДПС

Изх № 13-А-155 от

11.08.2015г.

21.

АУ001007 от 26.05.2015г.

АУЗД

ТРАЙКА ВАСИЛЕВА ФИЛИПОВА

гр.Пазарджик, ул.”Огоста” №34

******

ДПС

Изх № 13-Т-64 от

11.08.2015г.

22.

ПДП001048 от

26.05.2015г.

 

ПОКАНА

ТРАЙКА ВАСИЛЕВА ФИЛИПОВА

гр.Пазарджик, ул.”Огоста” №34

******

ДПС

Изх № 13-Т-64 от

11.08.2015г.

23.

АУ001008 от 26.05.2015г.

 

АУЗД

ГЕОРГИ АТАНАСОВ АСЕНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Спартак” №22, ет.2, ап.4

******

ДНИ / ТБО

Изх № 13-Г-104 от

11.08.2015г.

24.

ПДП001049 от

26.05.2015г.

 

ПОКАНА

ГЕОРГИ АТАНАСОВ АСЕНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Спартак” №22, ет.2, ап.4

******

ДНИ / ТБО

Изх № 13-Г-104 от

11.08.2015г.

25.

АУ001010 от

26.05.2015г.

 

АУЗД

ЙОРДАН КОСТАДИНОВ МАСТРЪКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Стоян Василев” №2, ет.5, ап.19

*****

ДПС

Изх № 13-Й-34 от

11.08.2015г.

26.

ПДП001051 от

26.05.2015г.

 

ПОКАНА

ЙОРДАН КОСТАДИНОВ МАСТРЪКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Стоян Василев” №2, ет.5, ап.19

*****

ДПС

Изх № 13-Й-34 от

11.08.2015г.

27.

АУ001011 от

26.05.2015г.

 

АУЗД

АТАНАСКА АНГЕЛОВА ТОДОРОВА

гр.Пазарджик, ул.”Петър Бонев” №96, ет.2, ап.5

*****

ДНИ / ТБО

Изх № 13-А-156 от

11.08.2015г.

28.

ПДП001052 от

26.05.2015г.

 

ПОКАНА

АТАНАСКА АНГЕЛОВА ТОДОРОВА

гр.Пазарджик, ул.”Петър Бонев” №96, ет.2, ап.5

*****

ДНИ / ТБО

Изх № 13-А-156 от

11.08.2015г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 11.08.2015г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 25.08.2015г.