projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 190

PostHeaderIconСписък 190

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано във вторник - 11.08.2015г.          

валидно до 25.08.2015г., 17:00 часа            

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ001012 от 29.05.2015г.

 

АУЗД

ЖИВКА АСЕНОВА АТАНАСОВА

с. Братаница, ул.”Тридесет и четвърта” №001

*****

ДПС

Изх № 13-Ж-12 от

11.08.2015г.

2.

ПДП001055 от

29.05.2015г.

 

ПОКАНА

ЖИВКА АСЕНОВА АТАНАСОВА

с. Братаница, ул.”Тридесет и четвърта” №001

*****

ДПС

Изх № 13-Ж-12 от

11.08.2015г.

3.

АУ001013 от 29.05.2015г.

 

АУЗД

СТОИЛ ПЕТРОВ ГЪЛЪБОВ

с. Црънча, ул.”Шеста” №008

*****

ДПС

Изх № 13-С-174 от

11.08.2015г.

4.

ПДП001056 от

29.05.2015г.

 

ПОКАНА

СТОИЛ ПЕТРОВ ГЪЛЪБОВ

с. Црънча, ул.”Шеста” №008

*****

ДПС

Изх № 13-С-174 от

11.08.2015г.

5.

АУ001014 от 29.05.2015г.

 

АУЗД

СТОЙКА ГЕОРГИЕВА ЦВЕТАНОВА

с. Говедаре, ул.”Двадесет и втора” №003

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-С-173 от

11.08.2015г.

6.

ПДП001053 от

29.05.2015г.

 

ПОКАНА

СТОЙКА ГЕОРГИЕВА ЦВЕТАНОВА

с. Говедаре, ул.”Двадесет и втора” №003

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-С-173 от

11.08.2015г.

7.

АУ001017 от 01.06.2015г.

 

АУЗД

ПАВЕЛ ИЛКОВ ТОДОРОВ

с. Юнаците, ул.”Двадесет и девета” №002

*****

ДПС

Изх № 13-П-86 от

11.08.2015г.

8.

ПДП001066 от

02.06.2015г.

 

ПОКАНА

ПАВЕЛ ИЛКОВ ТОДОРОВ

с. Юнаците, ул.”Двадесет и девета” №002

*****

ДПС

Изх № 13-П-86 от

11.08.2015г.

9.

АУ001019 от 01.06.2015г.

АУЗД

ТЕМЕЛКО МАРКОВ ХРИСТЯМОВ

с. Мало Конаре, ул.”Осемдесет и втора” №023

*****

ДПС

 

Изх № 13-Т-65 от

11.08.2015г.

10.

ПДП001067 от

02.06.2015г.

ПОКАНА

ТЕМЕЛКО МАРКОВ ХРИСТЯМОВ

с. Мало Конаре, ул.”Осемдесет и втора” №023

*****

ДПС

 

Изх № 13-Т-65 от

11.08.2015г.

11.

АУ001020 от 01.06.2015г.

АУЗД

АСЕН КОСТОВ АСЕНОВ

с. Братаница, ул.”Тридесет и пета” №010

*****

ДПС

Изх № 13-А-157 от

11.08.2015г.

12.

ПДП001059 от

01.06.2015г.

ПОКАНА

АСЕН КОСТОВ АСЕНОВ

с. Братаница, ул.”Тридесет и пета” №010

*****

ДПС

Изх № 13-А-157 от

11.08.2015г.

13.

АУ001021от 01.06.2015г.

 

АУЗД

СТОИЛ ЙОРДАНОВ АСЕНОВ

с. Росен, ул.”Шестнадесета” №002

*****

ДПС

Изх № 13-С-172 от

11.08.2015г.

14.

ПДП001060от

01.06.2015г.

 

ПОКАНА

СТОИЛ ЙОРДАНОВ АСЕНОВ

с. Росен, ул.”Шестнадесета” №002

*****

ДПС

Изх № 13-С-172 от

11.08.2015г.

15.

АУ001022 от 01.06.2015г.

 

АУЗД

ДАФИНКА ИВАНОВА ТОДОРОВА

с. Огняново, ул.”Александър Стамболийски” № 026

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Д-109 от

11.08.2015г.

16.

ПДП001061 от

01.06.2015г.

 

ПОКАНА

ДАФИНКА ИВАНОВА ТОДОРОВА

с. Огняново, ул.”Александър Стамболийски” № 026

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Д-109 от

11.08.2015г.

17.

АУ001025от 01.06.2015г.

 

АУЗД

РУСЕН ФЕРДОВ КЪНЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №081

*****

ДПС

Изх № 13-Р-60 от

11.08.2015г.

18.

ПДП001063 от

01.06.2015г.

 

ПОКАНА

РУСЕН ФЕРДОВ КЪНЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №081

*****

ДПС

Изх № 13-Р-60 от

11.08.2015г.

19.

АУ001028 от 01.06.2015г.

 

АУЗД

ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА

гр.Пазарджик, ул.”Тодор Каблешков” №006, ет.03, ап.005

*****

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-Х-23 от

11.08.2015г.

20.

ПДП001072 от

02.06.2015г.

 

ПОКАНА

ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА

гр.Пазарджик, ул.”Тодор Каблешков” №006, ет.03, ап.005

*****

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-Х-23 от

11.08.2015г.

21.

АУ001032 от 02.06.2015г.

 

АУЗД

ПЕТЯ ИЛИЕВА МАРИНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Кокиче” № 018

*****

ДНИ/ТБО

 

Изх № 13-П-85 от

11.08.2015г.

22.

ПДП001080 от

02.06.2015г.

 

ПОКАНА

ПЕТЯ ИЛИЕВА МАРИНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Кокиче” № 018

*****

ДНИ/ТБО

 

Изх № 13-П-85 от

11.08.2015г.

23.

АУ001033 от 02.06.2015г.

АУЗД

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГАНЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Братя Консулови” №064

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Г-105 от

11.08.2015г.

24.

ПДП001079 от

02.06.2015г.

ПОКАНА

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГАНЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Братя Консулови” №064

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Г-105 от

11.08.2015г.

25.

АУ001034 от 02.06.2015г.

АУЗД

САВА ИВАНОВ ЛУЛЧЕВ

с. Сарая, ул.”Четиринадесета” №007

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-С-171 от

11.08.2015г.

26.

ПДП001073 от

02.06.2015г.

ПОКАНА

САВА ИВАНОВ ЛУЛЧЕВ

с. Сарая, ул.”Четиринадесета” №007

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-С-171 от

11.08.2015г.

27.

АУ001035 от 02.06.2015г.

АУЗД

ЙОСКО СИМЕОНОВ БАЛАБАНОВ

с. Звъничево, ул.”Дванадесета” №002

*****

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-Й-35 от

11.08.2015г.

28.

ПДП001075 от

02.06.2015г.

ПОКАНА

ЙОСКО СИМЕОНОВ БАЛАБАНОВ

с. Звъничево, ул.”Дванадесета” №002

*****

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-Й-35 от

11.08.2015г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 11.08.2015г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 25.08.2015г.