projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 191

PostHeaderIconСписък 191

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано в четвъртък - 13.08.2015г.          

валидно до 27.08.2015г., 17:00 часа            

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ001056 от 03.06.2015г.

 

АУЗД

АНГЕЛ ИВАНОВ АСЕНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Янтра” №027, ет.03, ап.005

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-158 от

13.08.2015г.

2.

ПДП001095 от

04.06.2015г.

 

ПОКАНА

АНГЕЛ ИВАНОВ АСЕНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Янтра” №027, ет.03, ап.005

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-158 от

13.08.2015г.

3.

АУ001057 от 03.06.2015г.

 

АУЗД

АНКА МИХАЙЛОВА АСЕНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Янтра” №027, ет.03, ап.005

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-159 от

13.08.2015г.

4.

ПДП001096 от

04.06.2015г.

 

ПОКАНА

АНКА МИХАЙЛОВА АСЕНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Янтра” №027, ет.03, ап.005

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-159 от

13.08.2015г.

5.

АУ001058 от 04.06.2015г.

 

АУЗД

“КАМИ 2000” ООД

гр.Пазарджик, м. “Якуба”

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-38-199 от

13.08.2015г.

6.

ПДП001112 от

05.06.2015г.

 

ПОКАНА

“КАМИ 2000” ООД

гр.Пазарджик, м. “Якуба”

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-38-199 от

13.08.2015г.

7.

АУ001059 от 04.06.2015г.

 

АУЗД

ФЕНЯ ДИМИТРОВА ПРОДАНОВА

гр.Пазарджик, ул ”Никола Фурнаджиев” № 004

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Ф-19 от

13.08.2015г.

8.

ПДП001098 от

04.06.2015г.

 

ПОКАНА

ФЕНЯ ДИМИТРОВА ПРОДАНОВА

гр.Пазарджик, ул ”Никола Фурнаджиев” № 004

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Ф-19 от

13.08.2015г.

9.

АУ001060 от 04.06.2015г.

АУЗД

ВАСКО МЕТОДИЕВ СПАСОВ

с. Юнаците, ул.”Тридесета” №013

*****

ДПС

 

Изх № 13-В-133 от

13.08.2015г.

10.

ПДП001097 от

04.06.2015г.

ПОКАНА

ВАСКО МЕТОДИЕВ СПАСОВ

с. Юнаците, ул.”Тридесета” №013

*****

ДПС

 

Изх № 13-В-133 от

13.08.2015г.

11.

АУ001062 от 04.06.2015г.

АУЗД

САШКА ИВАНОВА ЯНКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Райко Алексиев” №012, ет.02, ап.007

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-С-176 от

13.08.2015г.

12.

ПДП001102 от

04.06.2015г.

ПОКАНА

САШКА ИВАНОВА ЯНКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Райко Алексиев” №012, ет.02, ап.007

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-С-176 от

13.08.2015г.

13.

АУ001063 от 04.06.2015г.

 

АУЗД

ХРИСТОСКО ИВАНОВ ХРИСТОСКОВ

с. Братаница, ул.”Трета” №040

*****

ДПС

Изх № 13-Х-25 от

13.08.2015г.

14.

ПДП001111 от

05.06.2015г.

 

ПОКАНА

ХРИСТОСКО ИВАНОВ ХРИСТОСКОВ

с. Братаница, ул.”Трета” №040

*****

ДПС

Изх № 13-Х-25 от

13.08.2015г.

15.

АУ001064 от 04.06.2015г.

 

АУЗД

ИВАЙЛО ЙОРДАНОВ АНДРЕЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Димчо Дебелянов” №008, ет.04, ап.007

*****

ДПС

Изх № 13-И-97 от

13.08.2015г.

16.

ПДП001113 от

05.06.2015г.

 

ПОКАНА

ИВАЙЛО ЙОРДАНОВ АНДРЕЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Димчо Дебелянов” №008, ет.04, ап.007

*****

ДПС

Изх № 13-И-9 от

13.08.2015г.

17.

АУ001065от 04.06.2015г.

 

АУЗД

СТОЯН ИЛИЕВ АЛЕКСАНДРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Иван Соколов” №026

*****

ДПС

Изх № 13-С-177 от

13.08.2015г.

18.

ПДП001104 от

04.06.2015г.

 

ПОКАНА

СТОЯН ИЛИЕВ АЛЕКСАНДРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Иван Соколов” №026

*****

ДПС

Изх № 13-С-177 от

13.08.2015г.

19.

АУ001066 от 04.06.2015г.

 

АУЗД

ДИМИТЪР ЯНКОВ ДИМИТРОВ

с. Говедаре, ул.”Трета” №005

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Д-110 от

13.08.2015г.

20.

ПДП001105 от

04.06.2015г.

 

ПОКАНА

ДИМИТЪР ЯНКОВ ДИМИТРОВ

с. Говедаре, ул.”Трета” №005

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Д-110 от

13.08.2015г.

21.

АУ001067 от 04.06.2015г.

 

АУЗД

ВЕЛИЧКО МЕТОДИЕВ ВАСИЛЕВ

с. Говедаре, ул.”Двадесет и осма” №007

*****

ДПС

 

Изх № 13-В-134 от

13.08.2015г.

22.

ПДП001107 от

04.06.2015г.

 

ПОКАНА

ВЕЛИЧКО МЕТОДИЕВ ВАСИЛЕВ

с. Говедаре, ул.”Двадесет и осма” №007

*****

ДПС

 

Изх № 13-В-134 от

13.08.2015г.

23.

АУ001068 от 04.06.2015г.

АУЗД

ИВАН СПАСОВ ИВАНОВ

с. Алеко Константиново, ул.”Генерал Столетов” №020

*****

ДПС

Изх № 13-И-96 от

13.08.2015г.

24.

ПДП001122 от

04.06.2015г.

ПОКАНА

ИВАН СПАСОВ ИВАНОВ

с. Алеко Константиново, ул.”Генерал Столетов” №020

*****

ДПС

Изх № 13-И-96 от

13.08.2015г.

25.

АУ001070 от 04.06.2015г.

АУЗД

СТОЯНКА СТЕФАНОВА КЪНЕВА

с. Звъничево, общ. Пазарджик

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-С-178 от

13.08.2015г.

26.

ПДП001108 от

04.06.2015г.

ПОКАНА

СТОЯНКА СТЕФАНОВА КЪНЕВА

с. Звъничево, общ. Пазарджик

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-С-178 от

13.08.2015г.

27.

АУ001073 от 05.06.2015г.

АУЗД

ЕЛЕНА АТАНАСОВА МИХАЕЛОВА

с. Огняново, ул.”Александър Стамболийски” №002

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Е-48 от

13.08.2015г.

28.

ПДП001124 от

05.06.2015г.

ПОКАНА

ЕЛЕНА АТАНАСОВА МИХАЕЛОВА

с. Огняново, ул.”Александър Стамболийски” №002

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Е-48 от

13.08.2015г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 13.08.2015г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 27.08.2015г.