projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 192

PostHeaderIconСписък 192

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано в петък, 14.08.2015г.          

валидно до 28.08.2015, 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ001074 от 05.06.2015г.

 

АУЗД

АТАНАС СПАСОВ ТОНЧЕВ

с. Алеко Константиново, ул. ”Ропотамо” № 009

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-А-160 от 14.08.2015г.

2.

ПДП001115 от

05.06.2015г.

 

ПОКАНА

АТАНАС СПАСОВ ТОНЧЕВ

с. Алеко Константиново, ул. ”Ропотамо” № 009

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-А-160 от 14.08.2015г.

3.

АУ001075 от 05.06.2015г.

 

АУЗД

ИВАН ГРОЗДАНОВ ИВАНОВ

с. Братаница, ул. ”Двадесет и пета” № 005

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-И-98 от 14.08.2015г.

4.

ПДП001117 от

05.06.2015г.

 

ПОКАНА

ИВАН ГРОЗДАНОВ ИВАНОВ

с. Братаница, ул. ”Двадесет и пета” № 005

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-И-98 от 14.08.2015г.

5.

АУ001077 от 05.06.2015г.

 

АУЗД

ПОТРЕБИТЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ “ИСКРА”

с. Мало Конаре, ул.”Дванадесета” №1

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-38-202 от 14.08.2015г.

6.

ПДП001121 от

05.06.2015г.

 

ПОКАНА

ПОТРЕБИТЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ “ИСКРА”

с. Мало Конаре, ул.”Дванадесета” №1

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-38-202 от 14.08.2015г.

7.

АУ001078 от 05.06.2015г.

 

АУЗД

ЕЛЕНКА ГЕОРГИЕВА НЕЙКОВА

гр. Пазарджик, ул. ”Тодор Банчев” № 008

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Е-50  от 14.08.2015г.

8.

ПДП001130 от

05.06.2015г.

 

ПОКАНА

ЕЛЕНКА ГЕОРГИЕВА НЕЙКОВА

гр. Пазарджик, ул. ”Тодор Банчев” № 008

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Е-50 от 14.08.2015г.

9.

АУ001080 от 05.06.2015г.

 

АУЗД

ЛАЗАР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

с. Алеко Константиново, ул. ”Генерал Столетов” № 014

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Л-62 от 14.08.2015г.

10.

ПДП001119 от

05.06.2015г.

 

ПОКАНА

ЛАЗАР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

с. Алеко Константиново, ул. ”Генерал Столетов” № 014

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Л-62 от 14.08.2015г.

11.

АУ001081 от 05.06.2015г.

 

АУЗД

 

АБДУЛХАЛИК ШАНАУИ

гр.Пазарджик, ул.”Бачо Киро” №8

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-А-161 от 14.08.2015г.

12.

ПДП001133 от

05.06.2015г.

 

ПОКАНА

 

АБДУЛХАЛИК ШАНАУИ

гр.Пазарджик, ул.”Бачо Киро” №8

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-А-161 от 14.08.2015г.

13.

АУ001082 от 05.06.2015г.

 

АУЗД

КАТЕРИНА ВЛАДОВА КРИВОШИЙСКА

с. Мало Конаре, ул.”Деветдесет и седма” №016

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-К-85  от 14.08.2015г.

14.

ПДП001118 от

05.06.2015г.

 

ПОКАНА

КАТЕРИНА ВЛАДОВА КРИВОШИЙСКА

с. Мало Конаре, ул.”Деветдесет и седма” №016

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-К-85  от 14.08.2015г.

15.

АУ001083 от 05.06.2015г.

 

АУЗД

СТЕФАН КРЪСТЕВ ПЕТКОВ

с. Драгор, ул. ”Четвърта” № 004

******

ДНИ/ТБО ДПС

Изх №13-С-179 от 14.08.2015г.

16.

ПДП001123 от

05.06.2015г.

 

ПОКАНА

СТЕФАН КРЪСТЕВ ПЕТКОВ

с. Драгор, ул. ”Четвърта” № 004

******

ДНИ/ТБО ДПС

Изх №13-С-179 от 14.08.2015г.

17.

АУ001084 от 05.06.2015г.

 

АУЗД

АЛЕКСАНДЪР БОРИСОВ ДОЙЧЕВ

гр. Пазарджик, ул. ”Рила” № 030, ет.4, ап.11

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-А-162 от 14.08.2015г.

18.

ПДП001125 от

05.06.2015г.

 

ПОКАНА

АЛЕКСАНДЪР БОРИСОВ ДОЙЧЕВ

гр. Пазарджик, ул. ”Рила” № 030, ет.4, ап.11

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-А-162 от 14.08.2015г.

19.

АУ001087 от 08.06.2015г.

 

АУЗД

МИТКО АСЕНОВ МАРИНОВ

с. Мало Конаре, ул.”Сто и четвърта” №014

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-М-112 от 14.08.2015г.

20.

ПДП001134 от

08.06.2015г.

 

ПОКАНА

МИТКО АСЕНОВ МАРИНОВ

с. Мало Конаре, ул.”Сто и четвърта” №014

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-М-112 от 14.08.2015г.

21.

АУ001089 от 08.06.2015г.

 

АУЗД

 

АСЕН СТОЯНОВ ЩЕРЕВ

с. Гелеменово, ул. ”Осма” № 018

******

ДПС

Изх №13-А-163 от 14.08.2015г.

22.

ПДП001137 от

08.06.2015г.

 

ПОКАНА

 

АСЕН СТОЯНОВ ЩЕРЕВ

с. Гелеменово, ул. ”Осма” № 018

******

ДПС

Изх №13-А-163 от 14.08.2015г.

23.

АУ001092 от 08.06.2015г.

 

АУЗД

МИХАИЛ СТОЙЧЕВ КОСТОВ

с. Огняново, ул. ”Бузлуджа” № 006

******

ДПС

Изх №13-М-113 от 14.08.2015г.

24.

ПДП001138 от

08.06.2015г.

 

ПОКАНА

МИХАИЛ СТОЙЧЕВ КОСТОВ

с. Огняново, ул. ”Бузлуджа” № 006

******

ДПС

Изх №13-М-113 от 14.08.2015г.

25.

АУ001093 от 08.06.2015г.

 

АУЗД

ВАСИЛ НИКОЛОВ ВАСИЛЕВ

с.Паталеница, ул.”Седемдесета” №004

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-В-137 от 14.08.2015г.

26.

ПДП001136 от

08.06.2015г.

 

ПОКАНА

ВАСИЛ НИКОЛОВ ВАСИЛЕВ

с.Паталеница, ул.”Седемдесета” №004

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-В-137 от 14.08.2015г.

27.

АУ001094 от 08.06.2015г.

 

АУЗД

ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ

с. Ивайло, ул. ”Четиридесет и първа” № 050

******

ДПС

Изх №13-Г-110 от 14.08.2015г.

28.

ПДП001140 от

08.06.2015г.

 

ПОКАНА

ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ

с. Ивайло, ул. ”Четиридесет и първа” № 050

******

ДПС

Изх №13-Г-110 от 14.08.2015г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 14.08.2015г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 28.08.2015г.