projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 193

PostHeaderIconСписък 193

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано в петък, 14.08.2015г.          

валидно до 28.08.2015, 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ001037 от 02.06.2015г.

 

АУЗД

ГАЛЯ ЦВЕТАНОВА ЦВЕТАНОВА

гр. Пазарджик, ул. ”Пловдивска” № 076, ет.06, ап.022

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Г-107 от 14.08.2015г.

2.

ПДП001076 от

02.06.2015г.

 

ПОКАНА

ГАЛЯ ЦВЕТАНОВА ЦВЕТАНОВА

гр. Пазарджик, ул. ”Пловдивска” № 076, ет.06, ап.022

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Г-107 от 14.08.2015г.

3.

АУ001038 от 02.06.2015г.

 

АУЗД

ВЕСЕЛИНА ПЕТРОВА НОКОВА

гр. Пазарджик, бул. ”Христо Ботев” № 043, вх.Б, ет.01, ап.019

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-В-136 от 14.08.2015г.

4.

ПДП001077 от

02.06.2015г.

 

ПОКАНА

ВЕСЕЛИНА ПЕТРОВА НОКОВА

гр. Пазарджик, бул. ”Христо Ботев” № 043, вх.Б, ет.01, ап.019

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-В-136 от 14.08.2015г.

5.

АУ001039 от 02.06.2015г.

 

АУЗД

ГЕОРГИ НИКОЛОВ КАМБЕРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Велико Търново” №014

******

ДПС

Изх №13-Г-108 от 14.08.2015г.

6.

ПДП001081 от

02.06.2015г.

 

ПОКАНА

ГЕОРГИ НИКОЛОВ КАМБЕРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Велико Търново” №014

******

ДПС

Изх №13-Г-108 от 14.08.2015г.

7.

АУ001040 от 02.06.2015г.

 

АУЗД

ТОДОР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ

гр. Пазарджик, ул. ”Тодор Каблешков” № 068

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-Т-66 от 14.08.2015г.

8.

ПДП001085 от

03.06.2015г.

 

ПОКАНА

ТОДОР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ

гр. Пазарджик, ул. ”Тодор Каблешков” № 068

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-Т-66 от 14.08.2015г.

9.

АУ001041 от 02.06.2015г.

 

АУЗД

МАРИАНА НИКОЛОВА ИВАНОВА

гр. Пазарджик, ул. ”Димчо Дебелянов” № 7, ет.3, ап.4

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-М-111 от 14.08.2015г.

10.

ПДП001083 от

02.06.2015г.

 

ПОКАНА

МАРИАНА НИКОЛОВА ИВАНОВА

гр. Пазарджик, ул. ”Димчо Дебелянов” № 7, ет.3, ап.4

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-М-111 от 14.08.2015г.

11.

АУ001044 от 03.06.2015г.

 

АУЗД

 

СТЕЙТ” ООД

гр.Пазарджик, ул.”Алеко Константинов” №32

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-38-201 от 14.08.2015г.

12.

ПДП001093 от

03.06.2015г.

 

ПОКАНА

 

СТЕЙТ” ООД

гр.Пазарджик, ул.”Алеко Константинов” №32

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-38-201 от 14.08.2015г.

13.

АУ001045 от 03.06.2015г.

 

АУЗД

ДИМО НИКОЛОВ ВАСИЛЕВ

гр. Пазарджик, ул. ”Панайот Волов” № 008, ет.04, ап.015

******

ДНИ/ТБО ДПС

Изх №13-Д-111 от 14.08.2015г.

14.

ПДП001092 от

03.06.2015г.

 

ПОКАНА

ДИМО НИКОЛОВ ВАСИЛЕВ

гр. Пазарджик, ул. ”Панайот Волов” № 008, ет.04, ап.015

******

ДНИ/ТБО ДПС

Изх №13-Д-111 от 14.08.2015г.

15.

АУ001047 от 03.06.2015г.

 

АУЗД

 

ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ ЯНКОВ

с. Юнаците, ул. ”Четиридесет и четвърта” № 013

******

ДПС

Изх №13-Е-49 от 14.08.2015г.

16.

ПДП001088 от

03.06.2015г.

 

ПОКАНА

 

ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ ЯНКОВ

с. Юнаците, ул. ”Четиридесет и четвърта” № 013

******

ДПС

Изх №13-Е-49 от 14.08.2015г.

17.

АУ001048 от 03.06.2015г.

 

АУЗД

ДАНИЕЛА МОМЧИЛОВА ПАЛЕШНИКОВА

гр. Пазарджик, ул. ”Антим І” № 021, вх.Б, ет.5, ап.40

******

ДПС

Изх №13-Д-112 от 14.08.2015г.

18.

ПДП001090 от

03.06.2015г.

 

ПОКАНА

ДАНИЕЛА МОМЧИЛОВА ПАЛЕШНИКОВА

гр. Пазарджик, ул. ”Антим І” № 021, вх.Б, ет.5, ап.40

******

ДПС

Изх №13-Д-112 от 14.08.2015г.

19.

АУ001050 от 03.06.2015г.

 

АУЗД

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ НЕНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Рила” №015, вх.Б, ет.03, ап.020

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Н-96 от 14.08.2015г.

20.

ПДП001099 от

04.06.2015г.

 

ПОКАНА

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ НЕНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Рила” №015, вх.Б, ет.03, ап.020

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Н-96 от 14.08.2015г.

21.

АУ001051 от 03.06.2015г.

 

АУЗД

ГЕОРГИ ИЛИЕВ ТАЛАТИНОВ

гр. Пазарджик, ул. ”Иван Клинчаров” № 004, ап.017

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Г-109 от 14.08.2015г.

22.

ПДП001087 от

03.06.2015г.

 

ПОКАНА

ГЕОРГИ ИЛИЕВ ТАЛАТИНОВ

гр. Пазарджик, ул. ”Иван Клинчаров” № 004, ап.017

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Г-109 от 14.08.2015г.

23.

АУ001052 от 03.06.2015г.

 

АУЗД

ДЕЛКА СТОЯНОВА ТАЛАТИНОВА

гр. Пазарджик, ул. ”Иван Клинчаров” № 004, ет.05, ап.017

******

ДНИ/ТБО ДПС

Изх №13-Д-113 от 14.08.2015г.

24.

ПДП001091 от

03.06.2015г.

 

ПОКАНА

ДЕЛКА СТОЯНОВА ТАЛАТИНОВА

гр. Пазарджик, ул. ”Иван Клинчаров” № 004, ет.05, ап.017

******

ДНИ/ТБО ДПС

Изх №13-Д-113 от 14.08.2015г.

25.

АУ001054 от 03.06.2015г.

 

АУЗД

ЖАНА РАДКОВА АНГЕЛОВА

гр.Пазарджик, ул.”Места” №015

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Ж-13  от 14.08.2015г.

26.

ПДП001103 от

04.06.2015г.

 

ПОКАНА

ЖАНА РАДКОВА АНГЕЛОВА

гр.Пазарджик, ул.”Места” №015

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Ж-13 от 14.08.2015г.

27.

АУ001055 от 03.06.2015г.

 

АУЗД

ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДИМИТРОВ

с. Синитово, ул. ”Четвърта” № 002

******

ДПС

Изх №13-Д-114 от 14.08.2015г.

28.

ПДП001094 от

04.06.2015г.

 

ПОКАНА

ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДИМИТРОВ

с. Синитово, ул. ”Четвърта” № 002

******

ДПС

Изх №13-Д-114 от 14.08.2015г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 14.08.2015г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 28.08.2015г.