projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 194

PostHeaderIconСписък 194

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

публикувано във вторник, 18.08.2015г.          

валидно до 01.09.2015г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задълже
нието

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ001095 от 08.06.2015г.

 

АУЗД

РАНГЕЛ ЙОРДАНОВ МЛЕКОВ

с. Звъничево, Общ.Пазарджик, ул.”Двадесет и втора” № 002

******

ДПС

Изх № 13-Р-62 от 18.08.2015г.

2.

ПДП001142 от

08.06.2015г.

 

ПОКАНА

РАНГЕЛ ЙОРДАНОВ МЛЕКОВ

с. Звъничево, Общ.Пазарджик, ул.”Двадесет и втора” № 002

******

ДПС

Изх № 13-Р-62 от 18.08.2015г.

3.

АУ001097 от 08.06.2015г.

АУЗД

АНГЕЛ ЛЮБЕНОВ ТЪРПОВ

с.Паталеница, Общ.Пазарджик, ул.”Шестдесет и трета „ № 020

******

ДПС

Изх № 13-А-164   от 18..08.2015г

4.

ПДП001146 от

09.06.2015г.

 

ПОКАНА

АНГЕЛ ЛЮБЕНОВ ТЪРПОВ

с.Паталеница, Общ.Пазарджик, ул.”Шестдесет и трета „ № 020

******

ДПС

Изх № 13-А-164 от 18.08.2015г .

5.

АУ001098от 08.06.2015г.

 

АУЗД

МИХАИЛ МАРИЯНОВ ХРИСТОВ

с.Мокрище, Общ. Пазарджик, ул.”Шеста”   № 040

******

 ДПС

Изх № 13-М-114 от 18.08.2015г.

6.

ПДП001147 от

09.06.2015г.

 

ПОКАНА

МИХАИЛ МАРИЯНОВ ХРИСТОВ

с.Мокрище, Общ. Пазарджик, ул.”Шеста”   № 040

******

 

ДПС

Изх № 13-М-114 от 18.08.2015г.

7.

АУ001099от 08.06.2015г.

 

АУЗД

ЙОРДАН ДИМИТРОВ

ТОРБАНОВ

с.Звъничево, Общ. Пазарджик ул.”Единадесета ” № 010

******

ДПС

Изх № 13-Й-38   от 18.08.2015г.

8.

ПДП001148 от

09.06.2015г.

 

ПОКАНА

ЙОРДАН ДИМИТРОВ

ТОРБАНОВ

с.Звъничево, Общ. Пазарджик ул.”Единадесета ” № 010

******

ДПС

Изх № 13-Й-38   от 18.08.2015г.

9.

АУ001100 от 08.06.2015г.

 

АУЗД

ДИМИТЪР ИВАНОВ ИЛИЕВ

с.Драгор, Общ. Пазарджик ул.”Осма ” № 002Б

******

ДПС

 

Изх № 13-Д -115 от 18.08.2015г.

10.

ПДП001144 от

08.06.2015г.

 

ПОКАНА

ДИМИТЪР ИВАНОВ ИЛИЕВ

с.Драгор, Общ. Пазарджик ул.”Осма ” № 002Б

******

ДПС

Изх № 13-Д -115 от 18.08.2015г.

11.

АУ001103 от 08.06.2015г.

 

АУЗД

БОРИС ИВАНОВ ЙОРДАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Герги Бенковски” № 050,ет.01,ап.013                

******

ДНИ,ТБО, ДПС

Изх № 13-Б-54 от 18.08.2015г.

12.

ПДП001151 от 09.06.2015г.

 

ПОКАНА

БОРИС ИВАНОВ ЙОРДАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Герги Бенковски” № 050,ет.01,ап.013                

******

ДНИ,ТБО, ДПС

Изх № 13-Б-54от 18.08.2015г.

13.

АУ001104 от 08.06.2015г.

 

АУЗД

ПЕТРА ГЕОРГИЕВА ГАНЕВА

с.Огняново, Общ..Пазарджик, ул.”Никола Вапцаров” № 12

******

ДПС

Изх № 13-П-87 от 18.08.2015г..

14.

ПДП001145 от

08.06.2015г..

 

ПОКАНА

ПЕТРА ГЕОРГИЕВА ГАНЕВА

с.Огняново, Общ..Пазарджик, ул.”Никола Вапцаров” № 12

******

ДПС

Изх № 13-П-87 от 18.08.2015г.

15.

АУ001108 от 08.06.2015г.

 

АУЗД

ЕЛЕОНОРА ЗЛАТКОВА ПЕТРОВА

с. Добровница, Общ.Пазарджик, ул.”Двадесет и втора” № 019

******

ДПС

 

Изх № 13-Е-51 от 18.08.2015г.

16.

ПДП001154 от

09.06.2015г.

 

ПОКАНА

ЕЛЕОНОРА ЗЛАТКОВА ПЕТРОВА

с. Добровница, Общ.Пазарджик, ул.”Двадесет и втора” № 019

******

ДПС

 

Изх №13-Е-51   от 18.08.2015г.

17.

АУ001109от

09.06.2015г.

 

АУЗД

Стаменка Димитрова Плачкова

с.Юнаците, Общ.Пазарджик, ул.”Четиринадесета” №.014

******

ДНИ,ТБО

 

Изх № 13-С-180 от 18.08.2015г.

18.

ПДП001153 от

09.06.2015г.

 

ПОКАНА

Стаменка Димитрова Плачкова

с.Юнаците, Общ.Пазарджик, ул.”Четиринадесета” №.014

******

ДНИ,ТБО

 

Изх № 13-С-180 от 17.08.2015г.

19.

АУ001110 от 09.06.2015г.

 

АУЗД

ЯНКО БОНЕВ АНГЕЛОВ

с Говедаре, Общ.Пазарджик, ул.”Двадесет и седма” №.046

******

ДПС

Изх № 13-Я-19 от 18.08.2015г.

20.

ПДП001157 от

09.06.2015г.

 

ПОКАНА

ЯНКО БОНЕВ АНГЕЛОВ

с Говедаре, Общ.Пазарджик, ул.”Двадесет и седма” №.046

******

ДПС

Изх № 13-Я-19 от 18.08.2015г.

21.

АУ001111 от 09.06.2015г.

АУЗД

ВИКТОРИЯ АСЕНОВА МИТЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска ” №085, ет.01, ап.002

******

ДНИ,ТБО,

 

Изх № 13-В-138 от 18.08.2015г.

22.

ПДП001187 от

12.06.2015г.

 

ПОКАНА

ВИКТОРИЯ АСЕНОВА МИТЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска ” №085, ет.01, ап.002

******

ДНИ,ТБО,

 

Изх № 13-В-138 от 18.08.2015г.

23.

АУ001114 от 09.06.2015г.

 

АУЗД

ВИОЛЕТА СТОЯНОВА КЪРБАНОВА

с.Драгор, Общ.Пазарджик, ул.”Десета” № 11

******

ДНИ,ТБО,

ДПС

Изх № 13-В-139 от 18.08.2015г.

24.

ПДП001188 от

12.06.2015г.

 

ПОКАНА

ВИОЛЕТА СТОЯНОВА КЪРБАНОВА

с.Драгор, Общ.Пазарджик, ул.”Десета” № 11

*****

ДНИ,ТБО,

ДПС

Изх № 13-В-139 от 18.08.2015г.

25.

АУ001118 от

10.06.2015г.

 

АУЗД

ЦЕНА ИВАНОВА

НИКОЛОВА

гр. Пазарджик , ул.”Епископ Дионисий” № 043

*****

ДПС,

 

Изх № 13-Ц-19 от 18.08.2015г.

26.

ПДП001161 от

10.06.2015г.

 

ПОКАНА

ЦЕНА ИВАНОВА

НИКОЛОВА

гр. Пазарджик , ул.”Епископ Дионисий” № 043

*****

ДПС

 

Изх № 13-Ц-19 от 18.08.2015г.

27.

АУ001120 от

10.06.2015г.

АУЗД

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ КРЪСТЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Тинтява ” №007, ет.08, ап.024

*****

ДНИ,ТБО

 

Изх № 13-Д-116 от 18.08.2015г.

28.

ПДП001162 от 10.06.2015г.

ПОКАНА

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ КРЪСТЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Тинтява ” №007, ет.08, ап.024

*****

ДНИ,ТБО

 

Изх № 13-Д-116 от 18.08.2015г.

 

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 18.08.2015г.Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 01.09.2015г.