projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 195

PostHeaderIconСписък 195

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

публикувано в сряда, 19.08.2015г.          

валидно до 02.09.2015г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.


 

 

№ и дата на Документа

Вид на документ

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задъл-жението

№ и дата на  Съобщение почл.32 от  ДОПК

 1.

АУ001122 от 10.06.2015г.

 

АУЗД

СТОЯН ДИМИТРОВ  КОЧЕВ

с. Сарая, Общ.Пазарджик, ул.”Петнадесета” № 011

******

ДПС

Изх № 13-С-183 от 19.08.2015г.

2. 

ПДП001168 от

10.06.2015г.

 

ПОКАНА

СТОЯН ДИМИТРОВ  КОЧЕВ

с. Сарая, Общ.Пазарджик, ул.”Петнадесета” № 011

******

ДПС

Изх № 13-С-183 от 19.08.2015г.

 3.

АУ001123 от 10.06.2015г.

АУЗД

СТЕФАН АНГЕЛОВ БЕЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Стоян Ангелов „ № 069, ет.08, ап. 024

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-С-182    от  19..08.2015г

 4.

ПДП001176 от

11.06.2015г.

 

ПОКАНА

СТЕФАН АНГЕЛОВ БЕЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Стоян Ангелов „ № 069, ет. 08,ап. 024

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-С-182  от 19.08.2015г .

 5.

АУ001124 от 10.06.2015г.

 

АУЗД

ХРИСТО ДИМИТРОВ ДЖОКОВ

с.Звъничево, Общ. Пазарджик, ул.”Деветнадесета”   № 009

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Х-26  от 19.08.2015г.

 6.

ПДП001178 от

11.06.2015г.

 

ПОКАНА

ХРИСТО ДИМИТРОВ ДЖОКОВ

с.Звъничево, Общ. Пазарджик, ул.”Деветнадесета”   № 009

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Х -26 от  19.08.2015г.

 7.

АУ001143 от 11.06.2015г.

 

АУЗД

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ИВАНОВ

с.Главиница, Общ. Пазарджик ул.”Девета ”  № 07

******

ДПС

Изх № 13-Г-112   от 19.08.2015г.

8.

ПДП001182 от

11.06.2015г.

 

ПОКАНА

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ИВАНОВ

с.Главиница, Общ. Пазарджик

ул.”Девета ”  № 07

******

ДПС

Изх № 13-Г-112   от 19.08.2015г.

 9.

АУ001126 от 10.06.2015г.

 

АУЗД

САВО  ИВАНОВ СПАСОВ

с.Сбор, Общ. Пазарджик

ул.”Първа ” № 025

******

ДНИ,ТБО,

ДПС

Изх № 13-С -184  от 19.08.2015г.

 10.

ПДП001165 от

10.06.2015г.

 

ПОКАНА

САВО  ИВАНОВ СПАСОВ

с.Сбор, Общ. Пазарджик ул.”Първа ” № 025

******

ДНИ,ТБО,

ДПС

Изх № 13-С -184 от  19.08.2015г.

11. 

АУ001127 от 10.06.2015г.

 

АУЗД

ИСКРА АСЕНОВА КРУМОВА

с.Драгор, Общ.Пазарджик, ул.”Седма” № 028               

******

ДПС

Изх № 13-И-101  от 19.08.2015г.

 12.

ПДП001169 от 10.06.2015г.

 

ПОКАНА

ИСКРА АСЕНОВА КРУМОВА

с.Драгор, Общ.Пазарджик, ул.”Седма” № 028               

******

ДПС

Изх № 13-И-101 от 19.08.2015г.

 13.

АУ001128 от 10.06.2015г.

 

АУЗД

ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВ ФИЛИПОВ

гр..Пазарджик, ул.”Янтра” № 023, ет.02, ап.005

******

ДПС

Изх № 13-П-89 от 19.08.2015г..

 14.

ПДП001170 от

10.06.2015г..

 

ПОКАНА

ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВ ФИЛИПОВ

гр..Пазарджик, ул.”Янтра” № 023, ет.02, ап.005

******

ДПС

Изх № 13-П-89 от 19.08.2015г.

15. 

АУ001129 от 10.06.2015г.

 

АУЗД

БОРИСЛАВ ЕФТИМОВ ЕФТИМОВ

гр..Пазарджик, бул.”Христо Ботев” № 047, вх.Б, ап.025

******

ДПС

Изх № 13-Б-55  от 19.08.2015г.

 16.

ПДП001171 от

10.06.2015г.

 

ПОКАНА

БОРИСЛАВ ЕФТИМОВ ЕФТИМОВ

гр..Пазарджик, бул.”Христо Ботев” № 047, вх.Б, ап.025

******

ДПС

Изх №13-Б-55   от 19.08.2015г.

17. 

АУ001131от

10.06.2015г.

 

АУЗД

ИЛИЯ БОРИСОВ ИЛИЕВ

с.Добровница, Общ.Пазарджик, ул.”Двадесет и девета” №.048

******

ДПС

Изх № 13-И-100  от  19.08.2015г.

 18.

ПДП001173 от

10.06.2015г.

 

ПОКАНА

ИЛИЯ БОРИСОВ ИЛИЕВ

с.Добровница, Общ.Пазарджик, ул.”Двадесет и девета”№.048

******

ДПС

Изх № 13-И-100  от  19.08.2015г.

 19.

АУ001132 от 10.06.2015г.

 

АУЗД

ДИМИТЪР ТОДОРОВ ГУНГАЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Рила” №.012, ет.01, ап.002

******

ДПС

Изх № 13-Д-118 от 19.08.2015г.

 20.

ПДП001174 от

10.06.2015г.

 

ПОКАНА

ДИМИТЪР ТОДОРОВ ГУНГАЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Рила” №.012,ет.01, ап.002

******

ДПС

Изх № 13-Д-118 от 19.08.2015г.

 21.

АУ001134 от 11.06.2015г.

АУЗД

ПАВЕЛ ПЕТРОВ  ГЕОРГИЕВ

с.Братаница, Общ.Пазарджик, ул.”Единадесета ”  №002

******

ДПС

Изх № 13-П-88  от  19.08.2015г.

 22.

ПДП001184 от

12.06.2015г.

 

ПОКАНА

ПАВЕЛ ПЕТРОВ  ГЕОРГИЕВ

с.Братаница, Общ.Пазарджик, ул.”Единадесета ”  №002

******

ДПС

Изх № 13-П-88  от  19.08.2015г.

 23.

АУ001141 от 11.06.2015г.

 

АУЗД

ГЕОРГИ ЮРИЕВ АВРАМОВ

с.Дебръщица, Общ.Пазарджик, ул.”Тридесет и шеста” № 012

******

ДПС

Изх № 13-Г-111 от 19.08.2015г.

24. 

ПДП001194 от

12.06.2015г.

 

ПОКАНА

ГЕОРГИ ЮРИЕВ АВРАМОВ

с.Дебръщица, Общ.Пазарджик, ул.”Тридесет и шеста” № 012

*****

ДПС

Изх № 13-Г -111 от 19.08.2015г.

 25.

АУ001138 от

11.06.2015г.

 

АУЗД

АНЕТА МИХАЙЛОВА ЧИПАРОВА

гр. Пазарджик , бул.”Христо Ботев”  № 174

*****

 

ДПС

Изх № 13-А-166 от 19.08.2015г.

 26.

ПДП001185 от

12.06.2015г.

 

ПОКАНА

АНЕТА МИХАЙЛОВА ЧИПАРОВА

гр. Пазарджик , бул.”Христо Ботев”  № 174

*****

ДПС

 

Изх № 13-А-166 от  19.08.2015г.

27. 

АУ001140 от

11.06.2015г.

АУЗД

ЦВЕТАНКА МЕТОДИЕВА ЙОРДАНОВА

с.Огняново, Общ.Пазарджик, ул.”Трапезица ” №010

*****

ДНИ,ТБО

 

Изх № 13-Ц -20 от 19.08.2015г.

 28.

ПДП001192 от 12.06.2015г.

ПОКАНА

ЦВЕТАНКА МЕТОДИЕВА ЙОРДАНОВА 

с.Огняново, Общ.Пазарджик, ул.”Трапезица ” №010

*****

ДНИ,ТБО

 

Изх № 13-Ц- 20  от  19.08.2015г.

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 19.08.2015г. Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 02.09.2015г.